prehl

 

 

Ovládání a Údržba Vozidla

 

                                        

 

 

Teorie a Zásady Bezpečné Jízdy

 

                                        

 

 

Předpisy o Provozu Vozidel

 

                         

 

 

Zdravotnická Příprava

 

 

 

Opakování a Přezkoušení (testy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elektronická verze doplňuje tištěnou učebnici…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBSAH:

 

 

 

inform

 

 

 

 

 

 

 Všeobecné informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum aktualizace veškerých, zde uvedených předpisů …………………………………………….

info

 

 Aktuální info pro autoškoly (novinky v právních předpisech apod.) ……………………………..

info

 

 Vyučovací předměty probírané v autoškole a učební plán (učební plán lze vytisknout) …………

2 kapitoly

 

 Jak na distanční výuku ………………………………………………………………………….……….

návod

 

 Náplň CD Autoškola? Pohodlně! je možné zde stáhnout a užívat off-line ……………….…..

návod k užití

 

 Tiskopisy pro žáky autoškol („Žádost o přijetí k výuce“ a „Lékařský posudek“) …………………...

info

 

 Uživatelské info (když se stránka nezobrazuje správně atd.) ……………………………….……….

3 kapitoly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ouv-a

 

 

 

 

 

 

 Ovládání a údržba vozidla, skupina A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konstrukce a údržba motocyklu ………………………………………………………………………….

14x soubor PDF

 

 Kontrola motocyklu před jízdou dle právního předpisu ……………….………………………………

video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ouv-b

 

 

 

 

 

 

 Ovládání a údržba vozidla, skupina B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontrola vozidla před jízdou – video …………………………………………………………………….

video 3x

 

 Osvětlení vozidla, druhy světel a jejich užití – prezentace ……………………………………………

interaktivně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ouv-c

 

 

 

 

 

 

 Ovládání a údržba vozidla, skupiny C – D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O předmětu OÚV všeobecně …………………………………………………………………………….

info

 

 Otázka č.  1 – Kontrola vozidla před jízdou (význam kontroly, celkový stav, kapaliny atd.) ………

8 kapitol

 

 Otázka č.  2 – Kontrola pneumatik (tlak vzduchu, hloubka dezénu) ……………………………….

2 kapitoly

 

 Otázka č.  3 – Kontrola kol (disk, pneu, životnost, údaje na pneu) …………………………………

5 kapitol

 

 Otázka č.  4 – Příčiny poškození pneu (huštění, jízda, atd.) a jak se poškození projevuje ……...

4 kapitoly

 

 Otázka č.  5 – Postup při výměně kola (zajištění místa, zabrzdění vozidla, atd.) …………………

4 kapitoly

 

 Otázka č.  6 – Kontrola, doplnění a výměna oleje v motoru ………………………………….…….

4 kapitoly

 

 Otázka č.  7 – Signalizace správné činnosti systému dobíjení a mazání …………………………

2 kapitoly

 

 Otázka č.  8 – Kapalinové chlazení, kontrola, ošetřování, regulace teploty ………………………

4 kapitoly

 

 Otázka č.  9 – Signalizace teploty chladicí kapaliny a postup při přehřátí motoru ……………….

4 kapitoly

 

 Otázka č. 10 – Vzduchová chladicí soustava ……………………………….……………..…………

koncept

 

 Otázka č. 11 – Palivová soustava, hlavní části ………………………………..………….………….

koncept

 

 Otázka č. 12 – Palivová soustava, údržba a ošetřování ………………………………..…….…….

koncept

 

 Otázka č. 13 – Palivová soustava, odvzdušnění ……………………………………………...……..

koncept

 

 Otázka č. 14 – Palivová soustava, příčiny zavzdušnění ……………………………………….…...

koncept

 

 Otázka č. 15 – Regulátor otáček vstřikovacího čerpadla a omezovač rychlosti …………..……..

3 kapitoly

 

 Otázka č. 16 – Výfukový systém, kontrola a údržba ……………………………….……….……….

koncept

 

 Otázka č. 17 – Filtr pevných částic, umístění, životnost …………………………….………….…..

koncept

 

 Otázka č. 18 – Turbodmychadlo, chladič vzduchu …………………………………………………..

koncept

 

 Otázka č. 19 – Suchý a mokrý čistič vzduchu, údržba plnicího systému …………………………

4 kapitoly

 

 Otázka č. 20 – Funkce a životnost spojky …………………………………………………………….

3 kapitoly

 

 Otázka č. 21 – Převodná ústrojí, tj. převodovka, rozvodovka, diferenciál atd. …………………….

6 kapitol

 

 Otázka č. 22 – Synchronizovaná a nesynchronizovaná převodovka ……………………………...

koncept

 

 Otázka č. 23 – Kombinované převodovky a uzávěrka diferenciálu ……………………….……….

koncept

 

 Otázka č. 24 – Tlumiče pérování a stabilizátor ………………………….………………….……….

koncept

 

 Otázka č. 25 – Posilovače brzd a řízení ……………………………….………………………….….

koncept

 

 Otázka č. 26 – Antiblokovací systém (ABS) …………………………………………………..……..

koncept

 

 Otázka č. 27 – Účel systému ASR …………………………………………………………………....

koncept

 

 Otázka č. 28 – Provozní, parkovací, odlehčovací a nouzové brzdy ……………………………...

koncept

 

 Otázka č. 29 – Činnost pomocných brzd (retardérů) …………………………………………….…

koncept

 

 Otázka č. 30 – Kapalinové a vzduchokapalinové brzdy …………………………………………….

3 kapitoly

 

 Otázka č. 31 – Vzduchové brzdy (princip, pružinový válec, plnicí a brzdová část atd.) ………….

5 kapitol

 

 Otázka č. 32 – Vzduchové brzdy, údržba ……………………………………………….……………

koncept

 

 Otázka č. 33 – Rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou ……………………………………….

koncept

 

 Otázka č. 34 – Geometrie řídící nápravy ………………………………………………….………….

koncept

 

 Otázka č. 35 – Projevy nesprávné geometrie ………………………………………………….…….

koncept

 

 Otázka č. 36 – Akumulátor, ošetřování, životnost ………………………………………………..….

koncept

 

 Otázka č. 37 – Akumulátor, paralelní či sériové zapojení ………………………………………..…

koncept

 

 Otázka č. 38 – Elektrické pojistky ……………………………………………………………………..

koncept

 

 Otázka č. 39 – Žárovky, výměna …………………………………………………………….………...

koncept

 

 Otázka č. 40 – Symboly a kontrolky (podle barvy – závada, problém, činnost spotřebiče) ………

5 kapitol

 

 Otázka č. 41 – Připojení tažné tyče nebo lana (jen je-li vlečení možné, postup, jízda atd.) ……..

5 kapitol

 

 Otázka č. 42 – Sněhové řetězy, montáž ……………………………………………………………….

koncept

 

 Otázka č. 43 – Tachograf, funkce, obsluha …………………………………………………..….……

koncept

 

 Otázka č. 44 – Přívěs, připojování, odpojování …………………………………………………..…..

koncept

 

 Otázka č. 45 – Povinná výbava vozidla ………………………………………………...……………..

koncept

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teorjiz-a

 

 

 

 

 

 

 Teorie a zásady bezpečné jízdy, skupina A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Základní ovládací prvky a základní jízdní úkony + náročnější úkony u závěrečné zkoušky ……….

přehled témat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teorjiz-b

 

 

 

 

 

 

 Teorie a zásady bezpečné jízdy, skupina B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teorie jízdy on-line …………………………………………………………………………………………

přehled témat

 

 Teorie jízdy off-line ……………………………………………………..…………..................................

náplň CD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teorjiz-c

 

 

 

 

 

 

 Teorie a zásady bezpečné jízdy, skupiny C – D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O předmětu TZBJ všeobecně ……………………………………………………………………….….

info

 

 Před jízdou – kontrola vozidla a nastupování …………………………………………………….….

2 kapitoly

 

 Před jízdou – úprava pracoviště, sedadlo a volant, zrcátka, bezpečnostní pás ………………..…

3 kapitoly

 

 Před jízdou – sdělovače a ovladače, volant, řadicí páka, pedály, parkovací brzda ……………....

6 kapitol

 

 Zahájení jízdy – startování, rozjezd, rozjezd do svahu, a zastavení …………………………….…

5 kapitol

 

 Průběh jízdy – řazení rychlostních stupňů, projíždění zatáček, sjíždění svahů …………….…...

5 kapitol

 

 Zvláštní jízdní úkony – otáčení, couvání, najíždění k rampě ………………………………….…..

3 kapitoly

 

 Jízda s „automatem“ – princip a ovládání ………………………………………………………….…

2 kapitoly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dznacky

 

 

 

 

 

 

 Dopravní značky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přehled všech dopravních značek a související výklad správného jednání řidiče v praxi

tisíce situací

 

 Vyhláška č. 294/2015 Sb. – úplné znění, vyobrazení a význam dopravních značek ……...…….

úplné znění

 

 Vyhláška č. 294/2015 Sb. – úplné znění + barevně vyznačené poslední změny ……….……..

úplné znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopravsit

 

 

 

 

 

 

 Řešení dopravních situací – křižovatky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dopravní situace, to nejsou jen křižovatky ……………………………………………………………..

3 kapitoly

 

 Postup řešení situací na křižovatkách ……………………………………………………………….

4 kapitoly

 

 Sestavte si dopravní situaci, která vás zajímá ……………………………………………………..

desítky situací

 

 Příslušné testové otázky s výkladem …………………………………………………………………...

otázky + výklad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pravprov

 

 

 

 

 

 

 Pravidla provozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Výklad pravidel provozu on-line (zákon č. 361/2000 Sb.) ………………………………………..

názorný výklad

 

 Výklad pravidel provozu off-line (zákon č. 361/2000 Sb.) ……………………………………….

náplň z CD

 

 Přestupky – bodový systém – přehled …………………………………………………………………

přehled

 

 Zákon č. 361/2000 Sb. – úplné znění zákona, pravidla provozu, řidičská oprávnění atd. ……....

úplné znění

 

 Zákon č. 361/2000 Sb. – úplné znění + barevně vyznačené poslední změny …………….…..

úplné znění

 

 Zákon č. 361/2000 Sb. – novinky v zákoně, přehled a popis změn ……………………………….

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podmprov

 

 

 

 

 

 

 Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

 

 

 

 

 

 

Zde vybrané předpisy se vztahují k testovým otázkám na téma „Podmínky provozu vozidel…“. Původně se jednalo zejména o zákon č. 56/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky. V souvislosti s aktualizací těchto předpisů se ale některé informace přesunuly i do vyhlášek provádějící zákon č. 361/2000 Sb. Odkazy níže jsou vedeny na převzaté znění, ve kterém lze v případě zájmu také porovnat aktualizované a původní znění příslušného právního předpisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zákon č. 56/2001 Sb. – o podmínkách provozu vozidel (registr vozidel, technické prohlídky atd.)

úplné znění

 

 Vyhláška č. 153/2023 Sb. – o technických podmínkách provozu vozidel (povinná výbava atd.) ..

úplné znění

 

 Vyhláška č. 343/2014 Sb. – o registraci vozidel (provedení registrační značky) ………………….

úplné znění

 

 Vyhláška č. 355/2006 Sb. – o registraci a provozu historických a sportovních vozidel …………..

úplné znění

 

 Zákon č. 311/2006 Sb. – o pohonných hmotách a čerpacích stanicích (přísady do benzinu) …

úplné znění

 

 Vyhláška č. 209/2018 Sb. – o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel ………………….

úplné znění

 

 Vyhláška č. 82/2012 Sb. – o technických silničních kontrolách ……………………………………

úplné znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

souvispred

 

 

 

 

 

 

 Související předpisy

 

 

 

 

 

 

 

Zde vybrané předpisy se vztahují k testovým otázkám na téma s názvem „Související předpisy“. Odkazy níže jsou vedeny na převzaté znění, ve kterém lze v případě zájmu také porovnat aktualizované a původní znění právního předpisu. Značná část testových otázek zařazených do okruhu „Související předpisy“ se vztahuje také k zákonu č. 361/2000 Sb., avšak až od § 80 a výše.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zákon č. 168/1999 Sb. – o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla …….

úplné znění

 

 Zákon č. 13/1997 Sb. – o pozemních komunikacích (zpoplatnění užívání, závady ve sjízdnosti) ..

úplné znění

 

 Zákon č. 111/1994 Sb. – o silniční dopravě (povinnosti dopravce, taxislužba atd.) ……………..…

úplné znění

 

 Zákon č. 361/2000 Sb – (skupiny řidičských oprávnění, požadovaný věk, způsobilost atd.)….…..

úplné znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalsipred

 

 

 

 

 

 

 Další předpisy

 

 

 

 

 

 

 

Zde navíc uváděné další předpisy se už nevztahují k testovým otázkám, jsou však pro řidiče nebo pro chod autoškol důležité nebo zajímavé. Pro lepší přehlednost jsou zde ale uvedeny i předpisy z předchozích kapitol, tedy duplicitně, to proto, aby tento souhrn poskytl celkový přehled o významných předpisech daného oboru. Předchozí předpisy, k nimž se vztahují testové otázky, jsou zde označeny otazníkem (?), tedy symbolem, který přísluší vyučovacímu předmětu „Opakování a přezkoušení“, tj. testovým otázkám.

 

 

 

 

 

 

 

 

? Zákon č. 361/2000 Sb. – zákon o silničním provozu (pravidla provozu, řidičská oprávnění atd.)

úplné znění

 

? Zákon č. 361/2000 Sb. – zákon o silničním provozu, alternativní převzatý zdroj …………….…..

úplné znění

 

       Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 361/2000 Sb.

 

 

 

    ? Vyhláška č. 294/2015 Sb. – (vyobrazení a význam dopravních značek) …………………….

úplné znění

 

    ? Vyhláška č. 294/2015 Sb. – alternativní převzatý zdroj ………………………………………..

úplné znění

 

    ? Vyhláška č. 209/2018 Sb. – o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel …………….

úplné znění

 

    ? Vyhláška č. 82/2012 Sb. – o technických silničních kontrolách ………………………….......

úplné znění

 

        Vyhláška č. 277/2004 Sb. – o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ……..…..

úplné znění

 

        Vyhláška č. 31/2001 Sb. – o řidičských průkazech a registru řidičů ……………………….....

úplné znění

 

 

 

 

 

? Zákon č. 56/2001 Sb. – o podmínkách provozu vozidel (registr vozidel, technické prohlídky)

úplné znění

 

       Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 56/2001 Sb.

 

 

 

    ? Vyhláška č. 153/2023 Sb. – o technických podmínkách provozu vozidel (povinná výbava aj.)

úplné znění

 

    ? Vyhláška č. 343/2014 Sb. – o registraci vozidel (provedení registrační značky atd.) …….

úplné znění

 

    ? Vyhláška č. 355/2006 Sb. – o registraci a provozu historických a sportovních vozidel ….

úplné znění

 

 

 

 

 

? Zákon č. 311/2006 Sb. – o pohonných hmotách a čerpacích stanicích (přísady do benzinu)

úplné znění

 

 

 

 

 

? Zákon č. 168/1999 Sb. – o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

úplné znění

 

        Prováděcí vyhláška k zákonu č. 168/1999 Sb.

 

 

 

        Vyhláška č. 205/1999 Sb. – kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb.

úplné znění

 

 

 

 

 

? Zákon č. 111/1994 Sb. – o silniční dopravě (povinnosti dopravce, taxislužba atd.) ……………..

úplné znění

 

        Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 111/1994 Sb.

 

 

 

        Vyhláška č. 478/2000 Sb. – kterou se provádí zákon o silniční dopravě

úplné znění

 

        Vyhláška č. 62/2010 Sb. m. s. – o práci osádek v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

úplné znění

 

 

 

 

 

? Zákon č. 13/1997 Sb. – o pozemních komunikacích (zpoplatnění užívání, závady ve sjízdnosti)

úplné znění

 

       Prováděcí vyhláška k zákonu č. 13/1997 Sb.

 

 

 

       Vyhláška č. 480/2020 Sb. – o zpoplatnění časovým poplatkem …………………………….

úplné znění

 

 

 

 

 

 Zákon č. 247/2000 Sb. – o provádění výuky v autoškolách, školení řidičů atd. .…………………

úplné znění

 

       Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 247/2000 Sb.

 

 

 

       Vyhláška č. 167/2002 Sb. – o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti ……………

úplné znění

 

       Vyhláška č. 156/2008 Sb. – o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů……...……………

úplné znění

 

 

 

 

 

 Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce ……………………………………………………………..

úplné znění

 

       Prováděcí předpisy k zákoníku práce

 

 

 

       Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. – pracovní doba pracovníků v dopravě …………………….

úplné znění

 

       Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. – organizace práce a pracovní postupy v dopravě ………..

úplné znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdravotpr

 

 

 

 

 

 

 Zdravotnická příprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Všeobecně – význam, povinnost poskytnout první pomoc, autolékárnička atd. …………………

4 kapitoly

 

 Prvotní úkony na místě nehody – zajištění místa nehody, život zachraňující úkony ……………

5 kapitol

 

 Další úkony – popis úkonů při bezvědomí, oživování (resuscitace) a úrazový šok ……………...

4 kapitoly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opakovprezk

 

 

 

 

 

 

 Opakování a přezkoušení (testy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O předmětu OP a o zkouškách – význam předmětu, jednotlivé části závěrečné zkoušky ………

4 kapitoly

 

 Co nevíte o zkušebních testech – skladba testu, výhody samostatných testových otázek ……...

4 kapitoly

 

 Ukázka testových otázek (rozdělené podle témat – lekcí) ……….……………..…………….…

platné otázky

 

 Zkušební video otázky prezentované Ministerstvem dopravy – výběr s výkladem ………..

výklad situací

 

 Závěrečná zkouška z praktické jízdy – sk. AM až A (+ základy jízdy na motocyklu) …….……

přehled témat

 

 Závěrečné zkušební testy – pozor, při první chybě se musíme vrátit k samostatným otázkám …

5 testů

 

 Zkouška z jízdy – video – 10 ukázek, v nichž máme rozpoznat chyby řidiče ……………………..

video – přehled

 

 Zkušební testy Ministerstva dopravy …………………………………………………………………..

základní materiály