uvod

 

 

 

Uživatelské informace k výukovým stránkám „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!“

 

 

 

Jsou-li obrázky na stránce zpřeházené nebo podivně deformované, je nutné načíst stránku opětovně (klávesa F5).

Oproti výukovým materiálům na CD, je možné tyto materiály na webu zvětšit, případně zvolit zobrazení „přes celou obrazovku“.

Různé internetové prohlížeče (Google Chrome, Internet Explorer apod.) mohou mít drobné výhody či nevýhody.

Zobrazení některých stránek, např. dopravní značky, je navrženo ve větším rozlišení. Tyto stránky jsou v obsahu označeny symbolem.

10 setů „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ?“ pro každého, kdo by na těchto výukových stránkách našel chybu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klavesa-f5

 

 

 

Jsou-li obrázky na stránce zpřeházené nebo podivně deformované, je nutné načíst stránku opětovně (klávesa F5).

 

 

 

 

Otevřete po několika dnech některou ze stránek a stránka dnes vypadá „divně“. Na místě známého obrázku je jen „něco“ zdeformovaného, nelogicky rozmístěného apod.

 

Inu, na stránce došlo ke změně, úpravě, váš internetový prohlížeč si pomatuje původní vzhled stránky a s nově provedenou změnou to nejde dohromady.

 

V tomto případě je nutné načíst stránku opětovně, na PC stiskneme klávesu F5. Internetová stránka se načte nově, tentokrát už s provedenou změnou, a vzhled stránky odpovídá skutečnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lupa-obrazovka

 

 

 

Oproti výukovým materiálům na CD, je možné tyto materiály na webu zvětšit, případně zvolit zobrazení „přes celou obrazovku“.

 

 

 

 

Z dříve užívaného CD „Autoškola? Pohodlně!“ jsme byli zvyklí na obraz přes celou obrazovku. I tyto výukové stránky „Autoškola? Pohodlně! on-line“ lze prohlížet obdobným způsobem.

 

U obou nejpoužívanějších internetových prohlížečů, tj. Google Chrome nebo Internet Explorer, je nejrychlejším způsobem stisknutí klávesy F 11. Po stisknutí této klávesy se stránky zobrazí v režimu „celé obrazovky“. Opětovným stisknutím klávesy F 11 se vrátíte k původnímu zobrazení. Můžete vyzkoušet hned teď.

 

 

 

Na výukovém CD nebyla možnost zvětšení obrázku, respektive celé stránky. Zde tato možnost je, a proto je dobré na ni upozornit. Při zachování poměrně slušné kvality obrázku je možné jej zvětšit z „originální“ velikosti 100 % například na 125 %, a dále až o několik set procent (to už ale kvalita zobrazení samozřejmě klesá).

 

Pro zvětšení stránky vyrazíme u většiny internetových prohlížečů do pravého horního rohu obrazovky. Zde klikneme na ikonku a rozvine se nabídka, z níž zvětšení můžeme vybrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prohlizec

 

 

 

Různé internetové prohlížeče (Google Chrome, Internet Explorer apod.) mohou mít drobné výhody či nevýhody.

 

 

 

 

Do jisté míry je lhostejné, jaký internetový prohlížeč používáte.

 

Za zmínku snad stojí jen případ, kdy používáte zobrazení „přes celou obrazovku“ (klávesa F11). Výukové stránky „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! on-line“ jsou sestaveny tak, že každé nové téma (nové uspořádání barevné či grafické) se otevírá v novém (dalším) okně. Abyste mohli mezi jednotlivými okny přepínat (například mezi výstražnými a zákazovými značkami), musí být jednotlivá okna v horní části obrazovky zobrazena. Tato okna při zobrazení „celá obrazovka“ viditelná nejsou, zobrazí se však v Internet Exploreru pokud zajedeme kurzorem k hornímu okraji obrazovky V prohlížeči Google Chrome je pro zobrazení jednotlivých oken nutné zobrazení „celá obrazovka“ nejprve vypnout.

 

Tedy závěrem. Pokud používáte zobrazení „přes celou obrazovku“, pak může být výhodnější používat Internet Explorer, v němž lze přepínat mezi jednotlivými okny a to stále v režimu „celé obrazovky“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozliseni

 

 

 

Zobrazení některých stránek, např. dopravní značky, je navrženo ve větším rozlišení. Tyto stránky jsou v obsahu označeny symbolem.

 

 

 

 

Větší rozlišení znamená, že stránka, obraz (fotografie) se skládá z více bodů. Obrázky, respektive fotografie, jsou větší, ostřejší, s většími detaily, fotografie realističtěji znázorňuje pohled řidiče, zkrátka je to větší „paráda“. Stránky (vlastně celé sekce) s větším rozlišením jsou označeny tímto symbolem.

 

 

Na druhou stranu se ale jedná o větší objem dat a tedy o pomalejší načítání stránky v případě pomalejšího připojení k internetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pripominky

 

 

 

10 setů „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ?“ pro každého, kdo by na těchto výukových stránkách našel chybu.

 

 

 

 

Toto gesto má zdůraznit skutečnost, že veškeré materiály „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! on-line“ jsou připravovány s neobyčejnou pečlivostí, kterou bychom jen těžko hledali například i u státních a zdánlivě důvěryhodných institucí.

 

Práce na těchto výukových stránkách však představují statisíce kliknutí, a tak se přece jen může stát, že některé kliknutí je „vedle“.

 

Budeme si vážit každého, kdo by nás upozornil na chybu jak technického, tak právního rázu. V takovém případě rádi odešleme na vaši adresu 10 výukových setů (kniha + CD) jako poděkování.

 

Samozřejmě by se mělo jednat o chybu akceptovatelnou, evidentní, která není dána jen odlišným názorem. Na takové chybě se ale snadno dohodneme. Bude-li stránka dle vaší připomínky opravena, pak šlo o chybu všeobecně zjevnou, za kterou vám určitě přísluší poděkování a uvedená odměna.

 

Pokud však čtete také „mezi řádky“, pak jsme výše uvedeným vlastně chtěli říci, že na našich výukových stránkách chyby nejsou. Samozřejmě ale naše nabídka „10x výukový set zdarma“ stále platí.

 

Vaši konstruktivní připomínku bychom uvítali na adrese agentura@schroter.cz .