Veškeré právní předpisy

 

otvírané přímo ze serveru www.schroter.cz

 

jsou aktualizovány k 1. červnu 2017.