Veškeré právní předpisy

 

otvírané přímo ze serveru www.schroter.cz

 

jsou aktualizovány ke 2. lednu 2019.