Veškeré právní předpisy

 

otvírané přímo ze serveru www.schroter.cz

 

jsou aktualizovány k 1. březnu 2019.