Opakování a přezkoušení – testové otázky

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka testových otázek k ověření vašich vědomostí dle vyučovacích lekcí.

 

Kompletní sada testových otázek výhradně na stránkách Ministerstva dopravy viz https://etesty2.mdcr.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní pojmy a základní povinnosti účastníka provozu

Zákon č. 361/2000 Sb., § 1 Předmět úpravy

otázka 1/1

Zákon č. 361/2000 Sb., § 2 Vymezení základních pojmů

otázka 1/88, otázka 31/88, otázka 61/88

Zákon č. 361/2000 Sb., § 3 Základní podmínky účasti na provozu…

otázka 1/1

Zákon č. 361/2000 Sb., § 4 Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

otázka 1/1

Zákon č. 361/2000 Sb., § 5 Povinnosti řidiče

otázka 1/9

Zákon č. 361/2000 Sb., § 6 Povinnosti řidiče motorového vozidla

otázka 1/9

Zákon č. 361/2000 Sb., § 6a Technická silniční kontrola

otázka 1/1

Zákon č. 361/2000 Sb., § 7 Řidič nesmí

otázka 1/7

Zákon č. 361/2000 Sb., § 9 Povinnosti přepravované osoby

otázka 1/2

Zákon č. 361/2000 Sb., § 10 Povinnosti provozovatele vozidla

otázka 1/3

 

Ustanovení zákona související s dopravními značkami

Zákon č. 361/2000 Sb., § 63 Svislé dopravní značky

otázka 1/1

Zákon č. 361/2000 Sb., § 64 Vodorovné dopravní značky

otázka 1/1

Zákon č. 361/2000 Sb., § 76 Vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou…

otázka 1/5

 

Vyobrazení a význam dopravních značek

Vyhláška č. 294/2015 Sb., § 4 Výstražné značky

otázka 1/54, otázka 21/54, otázka41/54

Vyhláška č. 294/2015 Sb., § 5 Značky upravující přednost

otázka 1/12

Vyhláška č. 294/2015 Sb., § 6 Zákazové značky

otázka 1/47, otázka 21/47, otázka 41/47

Vyhláška č. 294/2015 Sb., § 7 Příkazové značky

otázka 1/4

Vyhláška č. 294/2015 Sb., § 8 Informativní značky zónové

otázka 1/5

Vyhláška č. 294/2015 Sb., § 8 Informativní značky provozní

otázka 1/3

Vyhláška č. 294/2015 Sb., § 8 Informativní značky jiné

otázka 1/1

Vyhláška č. 294/2015 Sb., § 15 Dopravní zařízení

otázka 1/3

Vyhláška č. 294/2015 Sb., skupiny různých dopravních značek

otázka 1/26, otázka 13/26

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena