Opakování a přezkoušení – testové otázky

 

 

 

 

 

 

Závěrečnou zkoušku zvládneme, pokud se seznámíme skutečně se všemi testovými otázkami.

 

Zde je nejúčelnější, nejrychlejší a nejpřehlednější způsob, jak toho dosáhnout.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jízda s vozidly

Zákon č. 361/2000 Sb., § 11 Směr a způsob jízdy

otázka 1/2

Zákon č. 361/2000 Sb., § 12 Jízda v jízdních pruzích

otázka 1/13

Zákon č. 361/2000 Sb., § 16 Objíždění

otázka 1/2

Zákon č. 361/2000 Sb., § 18 Rychlost jízdy

otázka 1/7

Zákon č. 361/2000 Sb., § 19 Vzdálenost mezi vozidly

otázka 1/2

Zákon č. 361/2000 Sb., § 20 Vyhýbání

otázka 1/5

Zákon č. 361/2000 Sb., § 21 Odbočování

otázka 1/4

Zákon č. 361/2000 Sb., § 22 Jízda křižovatkou

otázka 1/4

Zákon č. 361/2000 Sb., § 23 Vjíždění na pozemní komunikaci

otázka 1/6

 

Řízení provozu na pozemních komunikacích

Zákon č. 361/2000 Sb., § 70 – 74 Řízení provozu světelnými signály

otázka 1/8

Zákon č. 361/2000 Sb., § 75 Řízení provozu pokyny policisty

otázka 1/6

 

Řešení dopravních situací na křižovatkách a jiné dopravní situace

Řešení dopravních situací na křižovatkách

otázka 1/49  otázka 21/49  otázka 41/49

Řešení jiných dopravních situací (též železniční přejezdy)

otázka 1/14

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena