otazka

 

Celkem asi 50 otázek na téma

„Řešení křižovatek“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

Otázka č. 06040332/4 body

2/50

 

 

Dáte přednost červenému automobilu.

 

 

Dáte přednost zelenému automobilu.

 

 

Projedete křižovatkou jako první.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-a

 

 

Celkem asi 50 otázek na téma

„Řešení křižovatek“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

Otázka č. 06040332/4 body

2/50

 

 

Dáte přednost červenému automobilu.

 

 

Dáte přednost zelenému automobilu.

 

 

Projedete křižovatkou jako první.

 

 

 

 

 

 

 

Křižovatka není řízena policistou ani světelnými signály a není ani rozlišena dopravními značkami upravujícími přednost. Platí obecná úprava provozu, přednost v jízdě mají vozidla přijíždějící zprava.

 

 

 

 

 

 

 

Žádné z vozidel neodbočuje. Pořadí průjezdu vozidel není odbočováním ovlivněno.

 

 

 

 

 

 

 

Často kladená otázka: „Co se stane, jestliže se na křižovatce, na níž platí přednost vozidel přijíždějících zprava, sejdou vozidla ze všech čtyř stran?“ Po pravdě řečeno se mi za desítky let praxe tato situace nikdy nestala. I v této situaci ale platí, viz také tato testová otázky, že budeme dávat přednost v jízdě vozidlu přijíždějícímu zprava a křižovatkou můžeme projet až po odjetí tohoto (červeného) vozidla. Čekáme proto, jak se vyvine situace mezi ostatními vozidly a až vozidlo z našeho pohledu přijíždějící zprava odjede.

 

Situaci však můžeme pomoci vyřešit aktivněji. Zřetelným pokynem ukážeme řidiči vozidla přijíždějícího zprava, aby projel křižovatkou. Ostatní řidiči s tímto řešením souhlasí a řidič, jemuž jsme dali pokyn, projede křižovatkou jako první (na obrázku řidič červeného nákladního automobilu). Druzí pak projedeme křižovatkou my, tj. řidič vozidla z výhledu. Řidič, který vjede do křižovatky jako první však musí pečlivě sledovat, zda s tímto řešením souhlasí všichni ostatní řidiči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-b

 

 

Celkem asi 50 otázek na téma

„Řešení křižovatek“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

Otázka č. 06040332/4 body

2/50

 

 

Dáte přednost červenému automobilu.

 

 

Dáte přednost zelenému automobilu.

 

 

Projedete křižovatkou jako první.

 

 

 

 

 

 

 

Křižovatka není řízena policistou ani světelnými signály a není ani rozlišena dopravními značkami upravujícími přednost. Platí obecná úprava provozu, přednost v jízdě mají vozidla přijíždějící zprava.

 

 

 

 

 

 

 

Žádné z vozidel neodbočuje. Pořadí průjezdu vozidel není odbočováním ovlivněno.

 

 

 

 

 

 

 

Často kladená otázka: „Co se stane, jestliže se na křižovatce, na níž platí přednost vozidel přijíždějících zprava, sejdou vozidla ze všech čtyř stran?“ Po pravdě řečeno se mi za desítky let praxe tato situace nikdy nestala. I v této situaci ale platí, viz také tato testová otázky, že budeme dávat přednost v jízdě vozidlu přijíždějícímu zprava a křižovatkou můžeme projet až po odjetí tohoto (červeného) vozidla. Čekáme proto, jak se vyvine situace mezi ostatními vozidly a až vozidlo z našeho pohledu přijíždějící zprava odjede.

 

Situaci však můžeme pomoci vyřešit aktivněji. Zřetelným pokynem ukážeme řidiči vozidla přijíždějícího zprava, aby projel křižovatkou. Ostatní řidiči s tímto řešením souhlasí a řidič, jemuž jsme dali pokyn, projede křižovatkou jako první (na obrázku řidič červeného nákladního automobilu). Druzí pak projedeme křižovatkou my, tj. řidič vozidla z výhledu. Řidič, který vjede do křižovatky jako první však musí pečlivě sledovat, zda s tímto řešením souhlasí všichni ostatní řidiči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-c

 

 

Celkem asi 50 otázek na téma

„Řešení křižovatek“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

Otázka č. 06040332/4 body

2/50

 

 

Dáte přednost červenému automobilu.

 

 

Dáte přednost zelenému automobilu.

 

 

Projedete křižovatkou jako první.

 

 

 

 

 

 

 

Křižovatka není řízena policistou ani světelnými signály a není ani rozlišena dopravními značkami upravujícími přednost. Platí obecná úprava provozu, přednost v jízdě mají vozidla přijíždějící zprava.

 

 

 

 

 

 

 

Žádné z vozidel neodbočuje. Pořadí průjezdu vozidel není odbočováním ovlivněno.

 

 

 

 

 

 

 

Často kladená otázka: „Co se stane, jestliže se na křižovatce, na níž platí přednost vozidel přijíždějících zprava, sejdou vozidla ze všech čtyř stran?“ Po pravdě řečeno se mi za desítky let praxe tato situace nikdy nestala. I v této situaci ale platí, viz také tato testová otázky, že budeme dávat přednost v jízdě vozidlu přijíždějícímu zprava a křižovatkou můžeme projet až po odjetí tohoto (červeného) vozidla. Čekáme proto, jak se vyvine situace mezi ostatními vozidly a až vozidlo z našeho pohledu přijíždějící zprava odjede.

 

Situaci však můžeme pomoci vyřešit aktivněji. Zřetelným pokynem ukážeme řidiči vozidla přijíždějícího zprava, aby projel křižovatkou. Ostatní řidiči s tímto řešením souhlasí a řidič, jemuž jsme dali pokyn, projede křižovatkou jako první (na obrázku řidič červeného nákladního automobilu). Druzí pak projedeme křižovatkou my, tj. řidič vozidla z výhledu. Řidič, který vjede do křižovatky jako první však musí pečlivě sledovat, zda s tímto řešením souhlasí všichni ostatní řidiči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz