uvod

 

 

Zdravotnická Příprava

 

 

 

 

 

 

O vyučovacím předmětu ZP a o první pomoci všeobecně

 

 

 

 Může nastat situace, například při tepenném krvácení, kdy zraněný zemře dříve, než přijede odborná zdravotnická pomoc. Je zde tedy dostatečný důvod k tomu, aby „Zdravotnická příprava“ byla v autoškolách vyučována. Jedna otázka je též ve zkušebním testu.

 Ano, poskytnout první pomoc zraněnému je povinnost každého, nejen řidiče. Tedy nejde jen o dobrou vůli, jedná se přímo o povinnost, jejíž nesplnění může být trestné.

 Materiální vybavení bezesporu pomůže při ošetřování vážnějších i méně vážných poranění. Autolékárnička proto patří mezi povinnou výbavu téměř všech motorových vozidel.

 Pokud při řešení první pomoci „ztratíme hlavu“, operátor záchranné služby, který se ozve po zvolení telefonního čísla 155, může pomoci svými radami a klidným přístupem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ucel-zp

 

 

Účel vyučovacího předmětu ZP

 

 

 

Jsou situace, kdy poraněný, jemuž by nebyla poskytnuta první pomoc, zemře dříve, než přijede odborná pomoc.

 

Zdravotnická příprava je proto součástí výuky v autoškolách a také součástí závěrečné zkoušky. V elektronickém zkušebním testu, který obsahuje 25 otázek, je 1 otázka věnována právě zdravotnické přípravě. Při jejím chybném zodpovězení lze ztratit 1 bod.

 

Nedostatečné znalosti v této oblasti tedy úspěch u závěrečné zkoušky nezmaří, jeden bod si u závěrečné zkoušky můžete dovolit ztratit.

 

Pozor ale, nedostatečné znalosti v tomto předmětu mohou zmařit lidský život. Samozřejmě může nastat situace, kdy v prvních chvílích budete u zraněných na místě dopravní nehody sami a např. při tepenném krvácení nelze čekat na příjezd záchranky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V autoškolách vyučují zdravotnickou přípravu specialisté určení zákonem. Výuka se skládá z teoretické a praktické části a poskytuje ucelený přehled o této problematice.

 

Především praktické části je účelné věnovat patřičnou pozornost. Naučená poučka nebo teoretický postup se poměrně snadno zapomene. Získané praktické dovednosti však odolávají zákonitostem zapomínání delší dobu. Je možné, že jednou budou potřebovat první pomoc vaši blízcí a na listování v učebnici nebude čas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povinnost

 

 

Poskytnout první pomoc je povinnost nejen pro řidiče

 

 

 

Následujících několik vět je převzato přímo z e-testů.

 

První pomoc je povinen poskytnout každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného.

 

Pokud neposkytneme první pomoc, hrozí nám trestní postih s možností nepodmíněného trestu odnětí svobody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lekarna

 

 

Autolékárnička, její umístění a předepsaný obsah

 

 

 

 

Kromě vědomostí a dovedností je nezbytným předpokladem pro poskytnutí první pomoci též materiální vybavení.

 

Proto musí být každé motorové vozidlo, vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci.

 

Tato povinnost se nevztahuje na mopedy a motokola, jednonápravové traktory s přívěsem a motorové vozíky.

 

Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření.

 

Doba použitelnosti, případně vyznačená na jednotlivých zdravotnických potřebách, už není rozhodující. Právní předpis uvádí, že součásti obsahu lékárničky musí být neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení.

 

Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a snadno přístupný.

 

Autolékárničku máme v dosahu! Rozhodně ji nezahrabeme pod zavazadla, rezervní kolo apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předepsaný zdravotnický materiál, který musí autolékárnička pro osobní a nákladní automobily obsahovat, je stanoven právním předpisem (příloha k vyhlášce č. 153/2023 Sb.).

 

Autolékárničky jsou podle počtu zdravotnických potřeb rozděleny na velikost I, velikost II a velikost III.

 

Osobní automobil musí být vybaven lékárničkou velikosti I. Motocykl musí být vybaven tzv. motolékárničkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

operator

 

 

Nebojme se poskytnout první pomoc, poradí nám operátor záchranné služby

 

 

 

 

Průvodcem mezi zraněnými nám může být operátor záchranné služby, který se ozve po volbě čísla 155.

 

Pokud na místě dopravní nehody „ztratíme hlavu“, operátor nám poradí s jednotlivými úkony první pomoci a současně na místo vyšle vozidlo rychlé zdravotnické pomoci.

 

Nelze ale spoléhat jen na operátora. Například masivní krvácení musíme zastavit okamžitě. Rovněž zajištění místa nehody je životně důležité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena