B 20a

          

 

 

 

Nejvyšší dovolená rychlost

 

Značka zakazuje řidiči překročit rychlost vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.

 

Platnost značky je ukončena také značkami „Dálnice“, „Konec dálnice“, „Silnice pro motorová vozidla“, „Konec silnice pro motorová vozidla“, „Obec“ a „Konec obce“.

 

 

          PRO DALŠÍ VÝKLAD POSUNUJTE VŽDY DOLŮ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti, ať už je stanovena dopravní značkou nebo ustanovením zákona, patří k nejčastějším přestupkům.

 

Měli bychom si ale uvědomit, že nejvyšší dovolená rychlost není v různých úsecích stanovena proto, aby policisté mohli vybírat pokuty, ale proto, abychom tímto úsekem projeli bezpečněji.

 

V některých případech je rychlost jízdy snížena za účelem snížení hluku a škodlivin ve výfukových plynech.

 

Umožňuje-li to bezpečnost provozu, může být touto značkou naopak rychlost jízdy zvýšena.

 

Nezávisle na značce „Nejvyšší dovolená rychlost“ ale musí řidič přizpůsobit rychlost jízdy také svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace atd. Více § 18 zákona.

 

Platnost značky může být ukončena

 

toutéž značkou, ale s jiným údajem,

 

           

 

značkou „Konec nejvyšší dovolené rychlosti“,

 

 

značkou „Konec všech zákazů“,

 

 

 

značkami „Dálnice“, „Konec dálnice“,

„Silnice pro motorová vozidla“,

„Konec silnice pro motorová vozidla“,

 

         

 

 značkou „Obec“ a „Konec obce“,

 

          

 

nebo nejbližší křižovatkou.

 

 

Přesněji počáteční hranicí nejbližší křižovatky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Několik křižovatek za sebou je zde, mimo obec, důvodem ke snížení rychlosti jízdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnost značky je v tomto případě omezena, platí jen za podmínky mokré vozovky.

V dané situaci (za mokra) nesmíme projet zatáčkou rychleji než rychlostí 60 km.h-1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proměnné (zde světelné) dopravní značky mají stejný význam jako trvalé svislé dopravní značky.

Užité symboly se mohou měnit s ohledem na okamžitou situaci v provozu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je v této situaci rychlost jízdy omezena?