Jak známo, pravidla provozu se zkušebními testy nenaučíte.

Je proto účelné začít nejprve s procvičováním

samostatných testových otázek, a to v takové posloupnosti,

v jaké probíhá výuka dle učebnice a jak také ukazuje náhled níže.

 

 

A abyste v plné verzi neklikali bezhlavě na odpovědi A, B nebo C,

jsou například testové otázky křižovatek doplněny výkladem.

Budete tak alespoň vědět, PROČ je správná ta či ona odpověď.

Ukázka je zde.