Úvodní stránka    Nabídka pro autoškoly  Výukové materiály    Osobní údaje info

 

 

Úvodní stránka    Přehled autoškol a udělené licence    Osobní údaje info

 

 

 

 

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů v rámci výukových a distribučních aktivit

autora a vydavatele – Zdeněk Schröter

 

 

 

1. Předmětem podnikání fyzické osoby – Zdeněk Schröter, IČO 44635753, se sídlem Koperníkova 18, 301 00 Plzeň,

tel. 605 720 400, e-mail agentura@schroter.cz,

je především autorská tvorba a následné vydávání výukových materiálů pro autoškoly, a to v tištěné i elektronické formě a distribuce těchto materiálů.

 

2. Zpracování osobních údajů provozovatelů jednotlivých autoškol je nezbytné pro vyřízení objednávek provozovatelů autoškol, jakož i pro udělení licence k užívání elektronických výukových materiálů a pro zajištění přístupu k těmto elektronickým materiálům.

 

3. Zdeněk Schröter (Helena Schröterová) jako „Správce“ osobních údajů dodržuje při zpracování osobních údajů potřebné právní normy (tzv. GDPR), zejména dbá na zachování soukromí fyzických osob. Informace o zpracování osobních údajů mohou být „Subjektu údajů“ na požádání kdykoliv poskytnuty.

 

4. Za účelem vyřízení objednávek, případně za účelem udělení licence a zpřístupnění elektronických výukových materiálů, jsou zpracovávány tyto údaje:

- Jméno a příjmení (název autoškoly) a IČO

- Adresa sídla, případně doručovací adresa.

- Číslo telefonu, případně též mailová adresa.

- Nákupní aktivity vztahující se k námi nabízeným produktům.

 

5. Za účelem udělení licence a zpřístupnění elektronických materiálů jsou na internetové adrese „Správce“, tj. www.schroter.cz, www.autoskolapohodlne.cz, www.autoskola-pohodlne.cz nebo www.pravidlaprovozu.cz uveřejněny tyto informace:

- Jméno a příjmení (název autoškoly).

- Adresa v podobě názvu města, obce.

- Číslo telefonu.

- Adresa webových stránek „Subjektu údajů“.

- Datum platnosti udělené licence.

 

6. Údaje do naší databáze zákazníků (autoškol) jsou zapisovány na základě objednávek zákazníků (autoškol).

 

7. Osobní údaje z databáze našich zákazníků neposkytujeme žádným třetím osobám.

 

8. Osobní údaje zákazníků uchováváme po dobu „obchodního“ vztahu.

 

9. Provozovatel autoškoly jako „Subjekt údajů“ má právo kdykoliv se obrátit na „Správce“ (Zdeněk Schröter) a požadovat informace o svých osobních údajích a jejich zpracování. „Subjekt údajů“ má dále např. právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, právo na omezení zpracování nebo právo na výmaz osobních údajů.

 

10. „Subjekt údajů“ samozřejmě může kdykoliv u „Správce“ (Zdeněk Schröter) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů prokazatelným způsobem zrušit. V takovém případě ale nebude dále možné zajistit prodej a udělení licence a zpřístupnění elektronických výukových materiálů.

 

 

 

 

Úvodní stránka    Nabídka pro autoškoly  Výukové materiály    Osobní údaje info

 

 

Úvodní stránka    Přehled autoškol a udělené licence   Osobní údaje info