Nová učební skripta jsou určena motorkářům

na malých i velkých strojích

a doplňují základní učebnici „Autoškola? Pohodlně!“.

 

Opět zde najdeme

barevně odlišené vyučovací předměty,

komiksovým způsobem vedený výklad látky apod.

 

Tento výukový materiál přináší nejen

základní informace z příslušných vyučovacích předmětů,

ale prostřednictvím QR kódů

také interaktivní elektronické stránky,

a zejména pak videa,

která ukazují povinné jízdní úkony

předepsané pro první část závěrečné zkoušky

z praktické jízdy.

 

Předmět „Předpisy o provozu vozidel“

pak obsahuje výběr těch ustanovení,

která se vztahují k motocyklům a motocyklistům.

Totéž platí i o testových otázkách.

 

Celkem 32 barevných stran + elektronické přílohy.

Cena 85 Kč.

 

 

 

 Úvodní stránka    Tištěná učebnice