Výukový CD ROM „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!“

zavedl v roce 2002 nové metody do výuky v autoškolách.

Svým rozsahem a zpracováním nemá v České republice obdobu.

Přináší komplexní výklad učiva probíraného v autoškolách.

 

Především interaktivní forma vtahuje uživatele

této elektronické učebnice do hry a vzbuzuje jeho zájem.

Uživatel může volit různé varianty,

může o dané problematice s počítačem komunikovat,

může si hrát. Učení se stává zábavnějším.

 

Za svou více než dvacetiletou éru byl pravidelně aktualizován,

a lze říci, že posloužil více než milionu uživatelů.

 

V současnosti je už užíván pouze jako záloha off-line,

nelze-li například při výpadku internetového připojení

použít materiály Autoškola? Pohodlně! on-line.

 

 

 

 

 

Úvodní stránka    Výukový CD ROM