Výukový CD ROM „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!“

zavedl v roce 2002 nové metody do výuky v autoškolách.

Svým rozsahem a zpracováním nemá v České republice obdobu.

Přináší komplexní výklad učiva probíraného v autoškolách

a i nadále je pravidelně aktualizován.

 

V současnosti plní zejména funkci of-line verze,

tedy verze nezávislé na internetovém připojení.

 

Především interaktivní forma vtahuje uživatele

této elektronické učebnice do hry a vzbuzuje jeho zájem.

Uživatel může volit různé varianty,

může o dané problematice s počítačem komunikovat,

může si hrát. Učení se stává zábavnějším.

 

Výukový program, společně s tištěnou učebnicí,

s níž koresponduje, poskytuje rovněž nekonečné možnosti

učitelům autoškol při samotné výuce.

Učitel může bleskově reagovat na podněty žáků,

potřebné podklady jsou na CD k dispozici.

Žáci se později mohou k probíraným tématům doma vrátit,

vše najdou na svém místě,

případně mohou studovat zcela samostatně.

 

Pozor na používání neoriginální nebo zastaralé verze CD.

 

 

 

 

Úvodní stránka    Výukový CD ROM