Výroba a aktualizace tohoto CD vyžaduje čas, vybavení i jisté znalosti. Je tedy spravedlivé, aby každý, kdo toto CD užívá, alespoň přispěl na nezbytné výrobní náklady.

 

A dále je i spravedlivé, aby ten, kdo CD užívá více, přispěl větší částkou než ten, kdo CD užívá méně.

 

Míra využití je samozřejmě vyšší u autoškol či jiných subjektů, které CD využívají při výuce na učebně, než u jednotlivých žáků, kteří CD využívají v soukromí pro vlastní samostudium.

 

Proto veřejné užívání CD při výuce na učebně podléhá zakoupení a přidělení licence. Přehled autoškol a přidělených licencí je uveden zde.

 

Nahlédnutím do přehledu je tedy snadné rozlišit poctivé autoškoly od těch, které CD užívají při výuce neoprávněně, nepoctivě. Lze pak očekávat, že ty nepoctivé autoškoly se mohou chovat nepoctivě i ke svým žákům.

 

Mimochodem, cena férového zakoupení licence k veřejnému užívání CD společně i s licencí na prohlížení a veřejné užívání webové verze „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! on-line“ je stanovena tak, aby byla dostupná jakékoliv autoškole v ČR. Cena licence je 100 Kč za měsíc, viz „Nabídka pro autoškoly“.

 

  

 

 

Úvodní stránka    Výukový CD ROM