Veřejné užívání CD při výuce na učebně podléhá zakoupení a přidělení licence. Přehled autoškol a přidělených licencí je uveden zde.

 

Více o zakoupení licence viz „Nabídka pro autoškoly“.

 

  

 

 

Úvodní stránka    Výukový CD ROM