Úvodní stránka    Výukový CD ROM    Aktualizace CD

 

 

 

 

Právní předpisy se mění velmi rychle, v řádech měsíců.

Pozor na používání neaktuální (neplatné) verze programu.

Příprava na závěrečné zkoušky může být používáním zastaralé verze programu

zásadním způsobem ovlivněna.

 

 

Poslední platnou verzí je „leden 2023“

 

 

Rekapitulace vydaných verzí a provedených změn:

 

56. vydání – leden 2023

Právní předpisy na CD uvedené jsou aktualizovány ke 3. lednu 2023.

 

 

55. vydání – březen 2022

Právní předpisy na CD uvedené jsou aktualizovány k 1. březnu 2022.

Zákon č. 361/2000 Sb. je aktualizován zákonem č. 261/2021 Sb.

a vyhláška č. 294/2015 Sb. je aktualizována vyhláškou č. 509/2021 Sb.

 

 

54. vydání – leden 2022

Aktualizováno k 1. lednu 2022 dle stavu známého k 20. říjnu 2021.

Zejména se jedná aktualizaci zákona č. 361/2000 Sb.,

a to zapracováním změn vyplývajících ze zákona č. 365/2021 Sb.

 

 

53. vydání – srpen 2021

Předpisy na CD uvedené jsou aktualizovány k 15. srpnu 2021.

 

 

52. vydání – únor 2021

Předpisy na CD uvedené jsou aktualizovány k 15. únoru 2021.

 

 

51. vydání – říjen 2020

Předpisy na CD uvedené jsou aktualizovány k 1. říjnu 2020.

(Jsou zapracovány změny vyplývající ze zákona č. 337/2020 Sb.)

 

 

50. vydání – červenec 2020

Předpisy na CD uvedené jsou aktualizované k 1. červenci 2020.

 

 

49. vydání – leden 2020

Předpisy na CD uvedené jsou aktualizované k 1. lednu 2020.

 

 

48. vydání – září 2019

Předpisy na CD uvedené jsou aktualizované k 1. září 2019.

 

 

47. vydání – leden 2019

Předpisy na CD uvedené jsou aktualizované k 5. lednu 2019.

Zákon č. 361/2000 Sb. je uveden ve znění zákona č. 285/2018 Sb. – platnost od 1. ledna 2019.

 

 

46. vydání – říjen 2018

Předpisy na CD uvedené jsou aktualizované k 1. říjnu 2018.

Zákon č. 361/2000 Sb. je uveden ve znění zákona č.193/2018 Sb. – platnost od 1. října 2018.

 

 

45. vydání – červenec 2018

Předpisy na CD uvedené jsou aktualizované k 1. červenci 2018.

Zákon č. 361/2000 Sb. je uveden ve znění zákona č. 199/2017 Sb. – platnost od 1. července 2018.

 

 

44. vydání – únor 2018

Předpisy na CD uvedené jsou aktualizované k 8. únoru 2018.

 

 

43. vydání – říjen 2017

Předpisy na CD uvedené jsou aktualizované k 5. říjnu 2017.

 

 

42. vydání – září 2017

Předpisy na CD uvedené jsou aktualizované k 1. září 2017.

(Dle stavu známého k 15. květnu 2017.)

Zákon 361/2000 Sb. je uveden ve znění zákona č. 250/2016 Sb., který je platný od 1. července 2017.

Zásadní změnou je pak zavedení nového způsobu distribuce tohoto CD.

Od této verze lze CD zakoupit pro osobní potřebu žáků v řadě autoškol po celé ČR,

které si originální CD objednaly a jsou uvedené v přehledu autoškol.

Nově je zpoplatněno formou zakoupení licence pouze veřejné užívání CD při výuce na učebně.

Zakoupení licence současně umožňuje i prohlížení webové verze „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! on-line“.

 

 

41. vydání – leden 2017

Předpisy na CD uvedené jsou aktualizovány ke 2. lednu 2017.

Zákon č. 361/2000 Sb. je uveden ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Ve výkladu jsou na různých místech odstraněny pozůstatky předchozích právních úprav,

jako jsou například dvě známky na registrační značce apod.

 

 

40. vydání – září 2016

Předpisy na CD uvedené jsou aktualizovány k 25. srpnu 2016

 

 

39. vydání – duben 2016

V CD přibyly nové dopravní značky zavedené od 21. března 2016.

 

 

38. vydání – březen 2016

Právní předpisy na CD uvedené jsou aktualizované k 1. březnu 2016,

tzn. že zákon o silničním provozu je uveden včetně změn platných od 20. února 2016.

Výukové CD rovněž obsahuje vyobrazení všech nových dopravních značek (platných od 1. ledna 2016),

avšak dopravní značky už nejsou doplněny situacemi z praxe,

protože podrobný výklad vztahující se ke každé značce včetně fotografií

bude nově uveden na serveru „Autoškola? Pohodlně! on-line“.

Jedná se tedy o jeden z dalších kroků směřujících k tomu,

že výukové CD bude v budoucnu sloužit pouze jako záložní médium pro případ výpadku internetového připojení.

Nové zpracování dopravních značek najdou partnerské autoškoly na www.schroter.cz.

Interaktivní forma umožňuje komunikaci žáka autoškoly se svým PC, tabletem nebo smartphonem,

a kromě dopravních značek

se uživatelé současně učí i související ustanovení zákona o silničním provozu a zásady bezpečné jízdy.

Tak jako v CD, tak i na nově zpracovávaných stránkách nadále platí „škola hrou“.

 

 

37. vydání – leden 2016

Právní předpisy na CD uvedené jsou aktualizovány k 1. lednu 2016, dle stavu známého k 1. listopadu 2015.

CD obsahuje novelu zákona o silničním provozu platnou od 31. prosince 2015.

Součástí je dále prezentace upozorňující na předpokládané změny v oblasti dopravních značek,

a odkaz na veškeré nové dopravní značky umístěné na výukovém serveru Autoškola? Pohodlně! on-line.

 

 

36. vydání – srpen 2015

Právní předpisy na CD uvedené jsou aktualizovány k 1. srpnu 2015.

 

 

35. vydání – březen 2015

Právní předpisy na CD uvedené jsou aktualizovány k 15. březnu 2015.

 

 

34. vydání – leden 2015

Právní předpisy na CD uvedené jsou aktualizovány k 1. lednu 2015.

 

 

33. vydání – září 2014

Právní předpisy na CD uvedené jsou aktualizovány k 3. září 2014.

 

 

32. vydání – červenec 2014

Výukový program „Autoškola? Pohodlně!“, jako interaktivní elektronická učebnice „off-line“,

zůstává i nadále tím nejlepším co v České republice bylo a je.

Právní předpisy uvedené na CD jsou aktualizovány k 1. červenci 2014.

Nejsou aktualizovány testové otázky,

protože ty jsou nově a velmi přehledně pro partnerské autoškoly připraveny

na výukových stránkách „Autoškola? Pohodlně! on-line“, viz www.schroter.cz.

 

 

31. vydání – duben 214

Právní předpisy uvedené na CD jsou aktualizovány k 1. dubnu 2014.

 

 

30. vydání – leden 2014

Právní předpisy uvedené na CD jsou aktualizovány k 15. lednu 2014.

Výukový CD ROM není dále rozšiřován,

tyto aktivity jsou věnovány internetové verzi „Autoškola? Pohodlně! on-line“.

 

 

29. vydání – září 2013

Právní předpisy uvedené na CD jsou aktualizovány k 1. září 2013.

 

 

28. vydání – březen 2013

Právní předpisy uvedené na výukovém CD jsou aktualizovány k 1. březnu 2013.

Aktualizací prošly též testové otázky.

Byla započata transformace výukového CD „Autoškola? Pohodlně!“ na internetovou verzi „Autoškola? Pohodlně! online“.

Prvním krokem je převedení souvisejících právních předpisů na web.

Současně je tento první krok myšlen jako jakási výzva či připomenutí partnerským autoškolám,

že přichází doba vyžadující dobré připojení k internetu.

 

 

27. vydání – leden 2013

Veškeré právní předpisy jsou aktualizovány k 19. lednu 2013.

Alternativně je k dispozici i znění zákona č. 361/2000 Sb., avšak platné do 19. ledna 2013.

Je upozorněno na testové otázky, u nichž lze očekávat změny.

 

 

26. vydání – září 2012

Veškeré právní předpisy jsou aktualizovány k 1. září 2012.

Aktualizace obsahuje změny vyplývající celkem z osmi nových právních předpisů.

Alternativně je k dispozici, přímo ve výukové části, také znění zákona č. 361/2000 Sb. platné od 19. ledna 2013.

Z hlediska inovace došlo k rozšíření videa a ke zvýšení kvality.

Změny v předmětu OP poukazují na neefektivnost procházení testových otázek formou souhrnných testů.

 

 

25. vydání – březen 2012

Veškeré právní předpisy jsou aktualizovány k 1. březnu 2012.

Aktualizace obsahuje též info o zákonu č. 375/2011 Sb., platnost od 1. dubna 2012.

Tyto změny se týkají např. zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 13/1997 Sb. a zákona č. 247/2000 Sb.

 

 

24. vydání – leden 2012

Veškeré předpisy jsou aktualizovány k 5. lednu 2012.

Změny zákona č. 361/2000 Sb., platné od 1 ledna 2012, vyplývající ze zákona č. 297/2011 Sb. i dalších zákonů,

jsou zapracovány rovněž ve výukové části CD.

Aktualizací prošly také testové otázky, neplatné otázky byly vyřazeny.

V „nápovědě“ je popsán způsob, jak užívat výukový program na notebooku bez CD mechaniky.

 

 

23. vydání – listopad 2011

Veškeré předpisy jsou aktualizovány k 5. listopadu 2011, CD je připraveno pro zimu 2011/2012.

Za zmínku stojí např. zapracování změn vyplývajících z vyhlášky č. 290/2011 Sb.,

dříve užívané označení O 1 je nahrazeno „parkovacím průkazem“.

V samostatném souboru PDF jsou pak barevně vyznačeny změny vyplývající ze zákona č. 297/2011,

z nichž je část platná od ledna 2012 a část od ledna 2013.

Celkem 93 změn se týká zákona č. 361/2000 Sb. a 69 změn zákona č. 247/2000 Sb.

 

 

22. vydání – říjen 2011

Veškeré právní předpisy na CD uvedené jsou aktualizovány k 20. září 2011.

K značným změnám došlo v oblasti testových otázek, aktualizace se týká celkem asi 80 otázek.

Změny testových otázek byly zaneseny též do postupových testů, a to v elektronické i papírové formě.

Aktualizace právních předpisů přinesla změny též do výukové části CD, v oblasti povinné výbavy a složení lékárniček.

Ve smyslu změn v povinné výbavě byly přepracovány též příslušné odpovědi na zkušební otázky z předmětu OÚV.

 

 

21. vydání – srpen 2011

Zákon o silničním provozu je kompletně aktualizován k 1. srpnu 2011.

Výuková část programu je rozšířena o nová ustanovení ve smyslu zákona č. 133/2011 Sb.,

včetně přestupků, pokut a obrazového výkladu bodového systému.

Zákon o silničním provozu ve formátu PDF pak barevně odlišeným písmem poukazuje na změny platné od 1. srpna 2011.

Ostatní materiály zůstávají prozatím aktualizovány k 5. květnu 2011.

 

 

20. vydání – květen 2011

Veškeré právní předpisy na CD uvedené jsou aktualizovány k 5. květnu 2011.

Za zmínku stojí např. úplné znění novelizované vyhlášky č. 277/2004 Sb. o zdravotní způsobilosti.

Nový tiskopis „Lékařský posudek“ lze z CD vytisknout.

Největší atrakcí této aktualizace je úplné znění novelizovaného zákona č. 361/2000 Sb. ve formátu PDF,

s barevným odlišením změn, novým zněním jednotlivých položek zařazených do bodového systému apod.

Nové obrázky přibyly např. do § 6 nebo do § 34 zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

19. vydání – březen 2011

Aktualizace této verze byla zaměřena zejména na testové otázky.

Do CD byly zařazeny nové otázky platné od března a od dubna 2011.

Opět přibyly též nové obrázky, např. v § 15, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

18. vydání – leden 2011

Zákony a vyhlášky ve výukovém programu uvedené jsou změněny celkem osmi novými právními předpisy.

Změny se však samotných pravidel provozu netýkají.

Nejvýznamnější změnou této aktualizace je vložení několika desítek nově platných testových otázek.

 

 

17. vydání – září 2010

V měsíci září došlo k aktualizaci výukového CD podruhé.

Druhá aktualizace v tomto měsíci se týká zapracování nových dopravních značek.

Nové dopravní značky jsou stanoveny vyhláškou č. 247/2010 Sb., s platností od 14. září 2010.

 

 

16. vydání – září 2010

Veškeré právní předpisy ve výukovém programu uvedené, jsou aktualizovány k 1. září 2010.

Za zmínku stojí např. úpravy ve složení autolékárničky i motolékárničky.

 

 

15. vydání – květen 2010

Důvodem aktualizace jsou zejména nové testové otázky, které Ministerstvo dopravy zařadilo s platností od 1. června 2010.

Současně došlo k aktualizaci všech právních předpisů ke dni 1. květen 2010.

Inovace zkušebních otázek z předmětu OÚV pro sk. B postoupila o další 2 otázky.

 

 

14. vydání – březen 2010

Kromě už „klasické“ aktualizace všech právních předpisů ke dni 15. března 2010

došlo současně k bezproblémovému zpřístupnění těchto souborů pro uživatele systémů Windows Vista a Windows 7

(soubory jsou kromě formátu .htm poskytovány duplicitně též ve formátu .pdf).

Nově byly zpracovány některé otázky z předmětu OÚV pro sk. B,

při další aktualizaci CD bude tento proces pokračovat.

 

 

13. vydání – září 2009

Veškeré právní předpisy ve výukovém programu uvedené jsou aktualizovány k 1. září 2009,

vyhláška o povinné výbavě je aktualizována k 15. září 2009 a zákon č. 56/2001 Sb. je aktualizován k 19. září 2009.

Mezi nejvýznamnější změny patří nové dopravní značky platné od dubna 2009

a změny v povinné výbavě vozidel a ve složení autolékárničky platné od 15. září 2009.

Testové otázky jsou aktualizovány ke dni 17. září 2009.

V předmětu PPV přibyly opět další fotografie a obrázky v jednotlivých paragrafech zákona č. 361/2000 Sb.

V souvislosti s doplněním nových značek (foto zdvihacího mostu apod.) bylo i zjednodušeno procházení jednotlivých značek.

Z předmětu OÚV je nově zpracována otázka ke zkoušce č. 25 (povinná výbava) pro sk. B

a aktuálně změněna otázka ke zkoušce č. 15 pro sk. A.

Předmět ZP je zcela nově zpracován.

Asi 30 nových fotografií vysvětluje jednotlivé úkony uvedené v letáku o postupu při zvládání dopravní nehody

(leták je nově součástí lékárničky).

Nové testové otázky jsou zaneseny též do postupového testu z předmětu ZP, a to v elektronické formě i ve formě papírové.

Nové znění „Nápovědy“.

Videa sjednocena na jeden formát a na stejný způsob spouštění, tím došlo k uvolnění místa na CD pro další využití v budoucnu.

 

 

12. vydání – březen 2009

Do zákona č. 361/2000 Sb. je s definitivní platností zapracován zákon č. 480/2008 Sb.

Do zákona o přestupcích je zapracován zákon č. 484/2008 Sb. s platností od 1. února 2009.

Aktualizaci výukového programu si vyžádaly především nové testové otázky,

které v době předchozí aktualizace nebyly ještě zveřejněny.

Pokračuje doplňování fotografií a obrázků k jednotlivým ustanovením zákona č. 361/2000 Sb.

Povolení vydaná pro verzi „leden 2009“ zůstávají v platnosti i pro verzi „březen 2009“.

Partneři projektu „Bezpečnost pro každého“ si mohou objednat kopie pro své žáky s potiskem a v obalu s prostorem pro logo.

 

 

11. vydání – leden 2009

Právní předpisy na CD uvedené jsou aktualizovány k 1. lednu 2009 (dle stavu známého k 20. listopadu 2008).

Nově zapracované změny se týkají např. dopravních značek, povinného záznamu o dopravní nehodě, kompetencí obecní policie atd. atd.

Testové otázky byly porovnány s Věstníkem dopravy – verze pro uchazeče o řidičské oprávnění

a na základě zjištěných rozdílů byly některé otázky z výukového programu odstraněny a jiné přidány.

V oblasti inovace výukového programu jde především o doplnění řady názorných obrázků k ustanovením zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

10. vydání – duben 2008

Veškeré právní předpisy jsou aktualizovány k 1. dubnu 2008 (dle stavu známého k 5. lednu 2008).

Změny se týkají např. vstupu ČR do Schengenského prostoru, mění se povinnosti řidiče uvedené v zákoně č. 361/2000 Sb.;

zcela zásadní změnou je tzv. euronovela zákona č. 247/2000 Sb.

Tzv. euronovela (zákon č. 374/2007 Sb.) přináší např. nové definování výcvikových vozidel pro konkrétní skupiny řidičského oprávnění

a především pak zásadní změny ve způsobu provádění školení řidičů (školicí střediska).

Verzi „duben 2008“ si partneři projektu „Bezpečnost pro každého“ mohou objednat za cenu 150 Kč + 75 Kč poštovné.

Povolení vydaná k verzi „září 2007“ zůstávají v platnosti až do vydání další aktualizované verze, cca v září 2008.

Partneři projektu se sami rozhodnou, zda chtějí používat verzi „září 2007“ nebo zda si objednají verzi „duben 2008“.

Verze „duben 2008“ přináší významné změny právních předpisů, není však rozšířena o další fotografie a videa.

 

 

9. vydání – září 2007

Aktualizace všech právních předpisů k 3. září 2007,

samozřejmě včetně změn v zákoně o silničním provozu a v zákoně o přestupcích platných od 22. srpna 2007.

Aktualizace platných testových otázek.

Rozšířena sekce „Další předpisy“, především v oblasti doby jízdy a doby přestávek.

Rozšířena sekce „Tisk“, např. postupové testy včetně tabulek pro žáky a vyhodnocovacích šablon pro učitele.

Postupové testy též v elektronické formě.

Odpovědi na zkušební otázky z předmětu OÚV pro skupinu A.

Aktualizace videopořadu „Nová pravidla a bodový systém aneb jak nepřijít o řidičský průkaz“.

Zcela nový videopořad „Zkouška z jízdy aneb co jste v e-testech ještě neviděli“.

 

 

8. vydání – srpen 2006, plus aktualizace předpisů k 1. lednu 2007

V rámci mimořádné dílčí aktualizace

byly zaktualizovány veškeré právní předpisy ve výukovém programu uváděné, a to k 1. lednu 2007.

Aktualizace přináší například nové dopravní značky dle vyhlášky č. 507/2006 Sb.,

drobnou úpravu bodového systému a značné změny v zákoně č. 13/1997 Sb.

Novinkou jsou též tiskopisy „Třídní knihy „a „Průkazu žáka“ s možností vypsání a následného tisku.

Nově je předinstalováno tlačítko, umožňující v budoucnu stahovat drobné, dílčí aktualizace z internetu.

 

 

8. vydání – srpen 2006

(některé z předpisů jsou aktualizovány k 1. září)

Výukový program je zásadním způsobem přepracován vzhledem k zanesení nových testových otázek.

Aktualizace právních předpisů je již samozřejmostí.

Ke všem testovým otázkám je přiřazen příslušný výukový materiál.

Nejrozsáhlejší změny jsou provedeny v předmětech

„Opakování a přezkoušení“, „Zásady bezpečné jízdy“ a „Zdravotnická příprava“.

Vzhledem k novelizaci doznala značných změn také vyhláška č. 30/2001 Sb., tzn. dopravní značky.

 

 

7. vydání – březen 2006.

Do výukového programu jsou zapracovány zásadní změny

a všechny předchozí verze programu je nutné vyřadit z používání.

Změny vyplývají z mnoha právních předpisů, především ze zákona č. 411/2005 Sb.,

z novely schválené sněmovnou 25. dubna 2006 i z vyhlášky č. 193/2006 o nových značkách.

Výukový program, jako první v ČR, obsahuje v samotné výukové části alternativně

nová pravidla, včetně bodového systému, platná od 1. července 2006.

Program nově obsahuje 40 minutový videopořad s názvem

„Nová pravidla a bodový systém aneb jak nepřijít o řidičský průkaz“.

Partnerem programu, verze březen 2006, se stává společnost Hyundai.

 

 

6. vydání – srpen 2005.

Do výukového programu jsou zapracovány změny

vyplývající celkem z 15 právních předpisů.

Zapracované změny se týkají rovněž

samotného zákona č. 361/2000 Sb. (o pravidlech provozu) a také testových otázek.

Nově je přepracovaný předmět „Teorie jízdy“

ve snaze nabídnout různou „hloubku“ výkladu v závislosti na volbě uživatele programu.

Nové fotografie a videa přibyly i v dalších tématech.

Program je nově k dispozici ve dvou verzích,

z nichž jednu verzi je možné získat  zdarma nebo za distribuční poplatek

u registrovaných partnerů soukromého projektu „Bezpečnost pro každého“,

druhá verze zůstává dočasně k dispozici v obchodní síti.

 

 

5. vydání – listopad 2004.

Kromě řady nových fotografií, též v sekci dopravních značek,

přináší tato aktualizace především rozsáhlý soubor změn

vztahujících se ke vstupu České republiky do Evropské unie.

Desítky až stovky změn zapracovaných do CD

pochází celkem z 22 nových právních předpisů.

Změny jsou provedeny též v zákoně č. 361/2000 Sb. a v prováděcí vyhlášce č. 30/2001 Sb.

 

 

4. vydání – březen 2004.

Do CD je zapracováno celkem 6 nových právních předpisů.

Změn doznal i vlastní zákon č. 361/2000 Sb., tzn. zákon o pravidlech provozu.

Na CD je provedena celá řada zdokonalení.

Jsou použity náhledy přes celou obrazovku

v tématu „Křižovatky používané v testových otázkách“.

V testových otázkách lze snadno označit správnou odpověď apod.

 

 

3. vydání – listopad 2003.

CD ROM je novelizovaný řadou právních předpisů, neplatné stati jsou vyřazeny.

Řada zákonů je zapracována nově.

Celkem je do CD zapracováno přes 30 právních předpisů.

Nabídka v oblasti použití videa je výrazně rozšířena.

Nová témata, např. „Učíme se hrou na závěrečné zkoušky“, „Tisk témat OÚV“ atd.

 

 

2. vydání – duben 2003.

Do CD byly zapracovány změny vyplývající z 5 nových právních předpisů.

Byla provedena oprava testových otázek především ve vztahu k novému názvosloví.

Přehledněji řešená tlačítka. Nové sekce „Abecední rejstřík“, „Autoškola info“ atd..

 

 

1. vydání – říjen 2002.

Výukový program Autoškola? Pohodlně! přináší průkopnicky nové možnosti do výuky v autoškolách.

 

 

 

Úvodní stránka    Výukový CD ROM    Aktualizace CD