uvod

 

 

Jízda s „automatem“

 

 

 

 Vývoj nákladních automobilů přináší „zautomatizované“ řazení převodových stupňů. Nejedná se však o klasický „automat“ známý z osobních automobilů a ani řidičské oprávnění nemusí být omezeno jen „na automat“, pokud bychom na takovém vozidle absolvovali výcvik.

 Ovládání takového nákladního automobilu je pro řidiče méně náročné. Na podlaze vozidla není pedál spojky. Na příslušném ovladači volíme režimy R (zpětný chod), N (neutrál) a D (jízda), podobně jako u osobního automobilu s automatickou převodovkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

automat

 

 

Ruční řazení převodových stupňů je na ústupu

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento trend je pochopitelný a nezvratný. S neustálým rozvojem dopravy se mění i nároky na řidiče. Od řidiče je vyžadována především bezpečná a hospodárná jízda. Řidič se musí umět orientovat v cizím prostředí, v jiných zemích, a není žádoucí, aby jeho pozornost byla odváděna úvahou o tom, který ze šestnácti převodových stupňů má právě zařadit. Zautomatizované řazení převodových stupňů je tedy dalším příspěvkem konstruktérů k efektivnější a bezpečnější jízdě.

 

Nejprve bychom si však měli upřesnit dvě poměrně zásadní věci.

 

 Tak za prvé, nejde o klasickou automatickou převodovku užívanou u osobních automobilů a nenajdeme zde například hydrodynamický měnič. U nákladních automobilů jde o přenos velkého výkonu a přece jen jisté ztráty vznikající v hydrodynamickém měniči by zde působily obtíže.

 

Nákladní automobily bývají vybaveny běžnou mechanickou převodovkou, u níž je řazení převodových stupňů zautomatizováno. To znamená, že řada snímačů sbírá informace o otáčkách motoru, rychlosti vozidla, požadavcích řidiče (tj. sešlápnutí plynového pedálu) atd., přičemž elektronická řídící jednotka motoru a převodovky tyto informace neustále vyhodnocuje a dává povel k zařazení odpovídajícího převodového stupně. Vlastní přeřazení následně provede pneumatické nebo hydraulické zařízení.

 

 

 

 

 

 

 

 Za druhé si musíme ujasnit jak je to s případným omezením řidičského oprávnění.

 

V souvislosti s řidičským oprávněním pro vozidla zařazená do skupiny B asi víme, že pokud je výcvik a závěrečné zkouška prováděna na vozidle s automatickou převodovkou, bude i řidičské oprávnění omezeno pouze na vozidla s tímto druhem převodovky.

 

Odlišná situace je však u řidičského oprávnění pro vozidla zařazená do skupin C nebo D. Je-li výcvik a závěrečná zkouška absolvována na vozidle „s automatem“, přesněji na vozidle, ve kterém není pedál spojky, jehož převodovka však umožňuje současně i ruční řazení převodových stupňů, pak řidičské oprávnění nebude omezeno pouze na vozidla s automatickou převodovkou, jestliže žadatel o řidičské oprávnění je již držitelem řidičského oprávnění například pro vozidla zařazená do skupiny B, které není omezeno pouze na řízení vozidel s automatickou převodovkou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovladani

 

 

Jízda s vozidlem, u něhož je řazení převodových stupňů zautomatizované

 

 

 

 

Ovládání nákladního automobilu s automaticky řazenými převodovými stupni je jednoduché, obdobné jako řízení osobního automobilu s plnohodnotnou automatickou převodovkou.

 

Na začátku jízdy, při startování motoru, nemusíme držet sešlápnutý pedál provozní brzdy (jako u osobního automobilu s automatickou převodovkou). Zabrzdění vozidla za nás obstará parkovací brzda, respektive pružiny ve vzduchových pružinových brzdových válcích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před rozjezdem sešlápneme pedál provozní brzdy a odbrzdíme parkovací brzdu.

 

 

 

 

 

 

Chceme-li se rozjet dopředu, navolíme na voliči jízdních režimů režim D

(Drive – pohon či jízda vpřed).

 

Dále uvolníme pedál provozní brzdy, přidáme „plyn“ a vozidlo se rozjíždí.

 

S hlubším sešlápnutím plynového pedálu se zvyšuje rychlost jízdy, zvyšují se i otáčky motoru a elektronická řídící jednotka v závislosti na těchto hodnotách obstará zařazení dalších převodových stupňů.

 

Při zastavování vozidla se nebojíme zastavení motoru. Spojku za nás „sešlápne“ opět elektronika.

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena