uvod

 

 

Před jízdou - úprava pracoviště, sedadlo a volant, zrcátka, bezpečnostní pás

 

 

 

 Za volantem nákladního automobilu nebo autobusu sedíme obvykle ve vzpřímenější poloze, než jsme byli zvyklí z automobilu osobního. Pohodlná poloha řidiče za volantem přímo souvisí s bezpečnou jízdou.

 Při seřizování zrcátek nehledejme vnitřní zrcátko. Naopak ale vnější zrcátka bývají na každé straně dvě a je zde také přední a pravé nájezdové (parkovací) zrcátko.

 Bezpečnostní pás užijeme jako v osobním automobilu, případně seřídíme výšku horního kotevního úchytu. Airbagy bývají jako nadstandardní výbava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sedadlo

 

 

Seřízení sedadla a volantu

 

 

 

 

Řidič nákladního automobilu nebo autobusu má obvykle trup těla vzpřímenější, než jsme zvyklí z automobilu osobního.

 

Účelná a pohodlná poloha řidiče přímo souvisí s bezpečnou jízdou, proto na sedadle najdeme řadu seřizovacích prvků.

 

 

 

 

 

Po usednutí je nutné upravit nejprve podélně polohu sedadla tak, abychom bez problémů sešlápli pedál spojky až k podlaze vozidla a mohli jej citlivě ovládat v celém jeho zdvihu.

 

Dále je třeba upravit výšku sedadla. Musíme docílit dobrého výhledu z vozidla při zachování pohodlného a citlivého ovládání všech pedálů.

 

Potom, je-li sedadlo touto možností vybaveno, je dobré nastavit výšku přední hrany sedáku, aby sedák podpíral stehna řidiče. Tím se značně oddálí okamžik, kdy začneme při delší jízdě pociťovat únavu nohou.

 

 

 

 

 

Dalším úkonem je nastavení sklonu opěradla. Záda řidiče by měla být opřena v celé délce.

 

Současně seřídíme i výšku a sklon volantu, abychom při stále opřených zádech pohodlně dosáhli na kterékoli místo věnce volantu, to znamená, abychom se při otáčení volantem nemuseli předklánět a zároveň měli výhled na přístrojovou desku a všechny sdělovače, tj. kontrolky a přístroje.

 

Poloha za volantem musí umožnit bezproblémovou obsluhu i ostatních ovladačů vozidla, zejména řadicí páky při řazení všech rychlostních stupňů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakonec je třeba nastavit polohu opěrky hlavy. Horní hrana opěrky by měla dosahovat minimálně stejné výšky jako hlava řidiče. Mezi hlavou řidiče a opěrkou by za jízdy měla být mezera cca 2 – 3 cm.

 

Už asi víme, že opěrka hlavy neslouží k opření hlavy řidiče za jízdy, ale k zachycení zpětného pohybu hlavy při kolizi, přesněji při nárazu jiného vozidla zezadu do našeho vozidla. Je tak zabráněno, nebo alespoň zmírněno, poranění krční páteře.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud je sedadlo vybaveno nastavitelným tlumičem pérování, je vhodné podle váhy řidiče upravit úroveň tlumení tak, aby po projetí nerovnosti nebylo kmitání sedadla příliš dlouhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zrcatka

 

 

Seřízení zrcátek

 

 

 

 

Našli jsme účelnou a pohodlnou polohu za volantem a nyní zkontrolujeme, zda dobře vidíme do zpětných zrcátek.

 

Vozidla skupin C a D většinou neumožňují pohled řidiče vzad jinak, než s využitím vnějších zpětných zrcátek, musíme proto zapomenout na vnitřní zrcátko známé z osobního automobilu.

 

Výjimkou může být vnitřní zrcátko umístěné uvnitř autobusu, kterým řidič sleduje chování cestujících, nikoliv však silniční provoz vzadu za vozidlem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákladní automobily, případně autobusy, bývají vybaveny vnějšími velkoplošnými zrcátky a širokoúhlými zrcátky, která řidiči umožňují poměrně široký úhel pohledu po obou stranách vozidla vzad.

 

Samozřejmě pro správné a bezpečné ovládání vozidla je důležité jejich správné nastavení tak, aby řidič mohl dokonale sledovat situaci po obou stranách vozidla.

 

Pohled do zpětných zrcátek (kromě pravého nájezdového zrcátka) musí být možný při minimálním pohybu hlavy řidiče.

 

Tato vnější zpětná zrcátka bývají již standardně ovládaná elektricky.

 

 

 

 

 

 

 

Z osobního automobilu neznáme tzv. nájezdová zrcátka (lze také užít výraz parkovací zrcátka).

 

Pravé (případně přední) nájezdové zrcátko umožňuje řidiči bezpečně kontrolovat boční (nebo přední) odstup vozidla při najíždění k obrubníku, rampě apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ani soustava rozměrných a parabolických zrcátek nás ale nemůže vždy a za všech okolností stoprocentně ochránit před tzv. slepým úhlem.

 

Řešením může být, ještě před vybočením ze směru jízdy, několikerý pohled do zrcátek na příslušné straně vozidla. Vozidlo „schované“ ve slepém úhlu (například cyklista) může během několikerého pohledu do zrcátek změnit svou polohu a při některém z dalších pohledů máme naději toto vozidlo zahlédnout, buď v zrcátkách, nebo už prosklenými okny vozidla.

 

Obvykle jako nadstandardní výbava existují i u nákladních automobilů a autobusů elektronické systémy, které prostor slepého úhlu sledují a pokud je v tomto prostoru rozpoznáno vozidlo, je řidiči rozsvícením kontrolky (na zrcátku nebo sloupku kabiny) signalizována výstraha.

 

 

 

 

 

 

 

Všechna zrcátka však mohou sloužit jen tehdy, jsou-li čistá a nepoškozená. Za jízdy (i při otevírání dveří) proto dáváme pozor na překážky v úrovni zrcátek.

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

pas

 

 

Bezpečnostní pás, a co airbag?

 

 

 

 

Zrcátka máme očistěná a seřízená, už nebude nutné se k nim natahovat, a tak se začneme zajímat o bezpečnostní pás.

 

U mnoha nákladních automobilů je bezpečnostní pás již součástí sedadla řidiče, potom není třeba upravovat polohu horního kotevního úchytu.

 

Pokud je horní kotevní úchyt bezpečnostního pásu ukotven ve sloupku karoserie nebo jiným způsobem mimo sedadlo, platí pro úpravu jeho polohy stejné zásady jako v osobním automobilu. Jen si připomeneme, pás musí vést přes střed ramene, rozhodně nesmí být veden přes krk řidiče.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nákladní automobily nebývají běžně vybaveny airbagy, často se jedná o nadstandardní, příplatkovou výbavu.

 

Zapnutý bezpečnostní pás spolu s tuhostí rámu a kabiny a vyvýšenou polohou řidiče je základním prvkem pasivní bezpečnosti.

 

A proč nejsou airbagy u nákladních automobilů běžně užívány? Konstrukce nákladních automobilů už sama o sobě poskytuje jistou míru pasivní bezpečnosti. Proto výrobci kladou důraz také na prvky aktivní bezpečnosti, jako jsou aktivní brzdový asistent, asistent stability, asistent náklonu, asistent bezpečného odstupu (adaptivní tempomat), asistent bdělosti řidiče, asistent jízdy v pruzích, asistent kontroly slepého úhlu apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena