uvod

 

 

Před jízdou – kontrola vozidla a nastupování

 

 

 

 Celé vozidlo obejdeme a zkontrolujeme nejen stav vozidla, ale i uložení a upevnění nákladu a předepsané doklady (podrobně viz předmět OÚV).

 Při nastupování a vystupování se pohybujeme také na stavbách, ve výrobních halách apod. Sledujeme proto pohyb pracovních strojů, pohyb jeřábů, materiálu atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontrola

 

 

Kontrola vozidla, nákladu i dokladů

 

 

 

 

Řidič je povinen před jízdou vozidlo zkontrolovat, zjištěné závady okamžitě odstranit a k jízdě použít pouze vozidlo, které je v náležitém technickém stavu a nepoškozuje a neznečišťuje pozemní komunikaci ani životní prostředí.

 

Již při příchodu k vozidlu kontrolujeme pohledem, zda je vozidlo kompletní, nepoškozené, náklad je řádně rozložen a upevněn. Podrobně jsou postupy při kontrole vozidla před jízdou uvedeny v předmětu „Ovládání a údržba vozidla“.

 

Kromě stavu vozidla a nákladu kontrolujeme také potřebné doklady vztahující se k řidiči, vozidlu a nákladu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nastup

 

 

Nastupování do vozidla a vystupování

 

 

 

 

Řidič nákladního vozidla se často pohybuje i na místech mimo běžný silniční provoz, jako jsou stavby, překladiště, nakládací prostory firem, apod. Zde se pohybují i různé stavební a nakládací stroje, které mohou přepravovat značně rozměrný náklad. Řidič musí být stále ve střehu a dbát na bezpečnost.

 

Jestliže při příchodu k vozidlu vstupujeme do vozovky, věnujeme samozřejmě pozornost všem přijíždějícím vozidlům. S ještě větší opatrností si počínáme, pokud vcházíme do vozovky před nebo za stojícím vozidlem.

 

Při nastupování do vozidla se musíme před otevřením dveří přesvědčit, zda tím neohrozíme sebe nebo ostatní účastníky provozu. Stejně tak před vystupováním z vozidla, dříve než dveře otevřeme, je nutné zkontrolovat pohledem do levého zpětného zrcátka, zda je otevření dveří bezpečné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena