Teorie a Zásady Bezpečné Jízdy

 

 

 

 

uvod

 

 

 

O předmětu TZBJ všeobecně

 

 

 

 Nákladní automobil nebo autobus je už jen vzhledem ke své hmotnosti nebezpečnou zbraní. Ovládání je proto možné svěřit jen zodpovědným a spolehlivým. Potřebné osobnostní předpoklady vyžaduje i zaměstnavatel, kterého vlastně řidič reprezentuje.

 Vyučovací předmět TZBJ lze rozdělit na „Teorii jízdy“ a „Zásady bezpečné jízdy“, přičemž obě části se prolínají a doplňují. Začínáme „Teorií jízdy“.

 Profesionální řidič nevystačí se znalostmi z autoškoly, ale musí se neustále vzdělávat, např. na školeních profesní způsobilosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyklad

 

 

 

Nejen vědomosti, ale i zodpovědnost

 

 

 

 

Automobil bývá svou nebezpečností často přirovnáván ke střelné zbrani. Jestliže podle této teorie drží řidič osobního automobilu v rukou „pouze“ pistoli, pak řidič nákladního automobilu nebo autobusu ovládá hned „zbraň hromadného ničení“. Je tedy zřejmé, že takovou zbraň je možné svěřit jen zodpovědným a spolehlivým.

 

Vědomosti získané ve vyučovacím předmětu „Teorie a zásady bezpečné jízdy“ slouží jako základ pro bezproblémovou jízdu. Ke skutečně bezpečné jízdě musí ale bezpodmínečně přispět řidič svou zodpovědností a dalšími osobnostními předpoklady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi vyžadované osobnostní předpoklady profesionálního řidiče patří také ohleduplné chování k ostatním účastníkům silničního provozu a slušné vystupování ve vztahu k zákazníkům, respektive cestujícím, jedná-li se o řidiče autobusu.

 

Profesionální řidič reprezentuje společnost, která mu vozidlo svěřila a už není možné jednat pod jakousi anonymitou, jako je tomu u běžného řidiče soukromého osobního automobilu.

 

Profesionál hledí na nepřiměřené a někdy až hloupé nebo nebezpečné chování ostatních účastníků provozu s nadhledem, svým klidem a rozvahou je nad věcí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deleni

 

 

Předmět TZBJ můžeme pomyslně rozdělit

 

 

 

 

Vyučovací předmět „Teorie a zásady bezpečné jízdy“ si pro lepší orientaci rozdělíme na dvě části.

 

V první části, nazvané „Teorie jízdy“, si vysvětlíme jak v duchu výše uvedených zásad nákladní automobil nebo autobus bezpečně ovládat. Přitom zvýšenou pozornost budeme věnovat zejména těm úkonům, které jsou odlišné od řízení osobního automobilu.

 

Druhá část nazvaná „Zásady bezpečné jízdy“ je pak věnována náročnějším situacím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdokonal

 

 

Chceme-li být dobří, musíme se stále zdokonalovat

 

 

 

 

Se znalostmi z autoškoly ale nelze vystačit po celý život. Kvalifikovaný a na trhu práce žádaný řidič své schopnosti a znalosti neustále rozšiřuje. Důležitý je zájem až zápal pro tuto práci, pomůže ale i praxe, nebo rady starších a zkušenějších kolegů.

 

Řadu dalších informací získáme též na školeních profesní způsobilosti řidičů. V podrobnostech řeší rozsah a náplň školení vyhláška č. 156/2008 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena