uvod

 

 

Před jízdou – seznámení se s vozidlem, kontrola vozidla a nastoupení

 

 

 

 Vozidlo, které budeme řídit poprvé, si musíme nejprve „osahat“. Každé vozidlo je jiné. Je jiný výhled z místa řidiče, může zde být více či méně odlišné rozmístění ovládacích prvků, pedál spojky, brzdy či plynu bude mít jinou citlivost, atd. atd.

 Kontrolou vozidla před jízdou chráníme svou bezpečnost i bezpečnost jiných. Jen samotná známka ze stanice technické kontroly ale není zárukou řádného technického stavu vozidla. Například k poškození pneumatiky mohlo dojít kdykoliv.

 Při nastupování do vozidla a při vystupování z něj nesmíme ohrozit sebe ani okolo projíždějící vozidla. Na případné nebezpečí upozorníme i ostatní spolucestující.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seznameni

 

 

 

Seznámení se s vozidlem všeobecně

 

 

 

Vozidlo vybavené automatickou převodovkou se bude samozřejmě ovládat jinak než vozidlo s převodovkou manuální.

 

Rovněž vozidlo s pohonem pouze jedné nápravy se bude na kluzkém povrchu chovat jinak, než vozidlo s pohonem obou náprav (tzv. pohon 4 x 4).

 

Každé vozidlo bude také nutné natankovat, musíme však vědět zda budeme tankovat benzin nebo naftu.

 

Je zde tedy řada důvodů, proč se musíme s vozidlem, které budeme řídit poprvé, nejprve seznámit. Určitě bychom měli znát odpovědi alespoň na následující otázky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontrola

 

 

 

Kontrola vozidla před jízdou

 

 

 

Smyslem kontroly vozidla před jízdou je splnění jedné ze základních povinností řidiče, tj. užít k jízdě jen vozidlo, které splňuje stanovené technické podmínky, viz § 5 zákona.

 

Samozřejmě ale nejde jen o právní předpis, poškozená pneumatika nebo nedostatek brzdové kapaliny může přímo ovlivnit náš další život. Jiná závada na vozidle může poškodit pozemní komunikaci nebo životní prostředí.

 

Základním předpokladem odpovídajícího technického stavu je platnost pravidelné technické kontroly, provedené ve stanici technické kontroly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor ale, platnost technické kontroly není jediným kritériem!

 

Například k poškození pneumatiky mohlo dojít v době po úspěšném provedení pravidelné technické kontroly.

 

Před každou jízdou je proto nutné provést opětovnou kontrolu vozidla, a to vlastními silami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Celé vozidlo obejdeme a pohledem zkontrolujeme jeho celkový stav.

 

Kontrolujeme, zda na vozidle není nějaké mechanické poškození způsobené jiným vozidlem, vandalem, krupobitím apod.

 

Bude nás zajímat též čistota skel, registračních značek, osvětlení či zpětných zrcátek.

 

Pohledem pod vozidlo se přesvědčíme, zda z vozidla neuniká žádná z provozních kapalin.

 

Jak už bylo zmíněno, zvláštní pozornost vyžadují pneumatiky.

 

 

 

 

Dále kontrolujeme dostatečné množství všech provozních kapalin.

 

Většinu provozních kapalin kontrolujeme, a případně doplňujeme, v motorovém prostoru.

 

Nezapomeneme na palivo v nádrži, popřípadě na kapalinu AdBlue. Tyto informace nám obvykle sdělí ukazatele na přístrojové desce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá je též funkčnost vnějšího osvětlení vozidla a signalizace.

 

Postupně zapínáme příslušné spínače a vpředu kontrolujeme:

 Světla pro denní svícení.

 Obrysová světla.

 Potkávací světla

 Dálková světla.

 Směrová světla vlevo i vpravo, případně i na boku vozidla.

 Přední světla do mlhy, je-li jimi vozidlo vybaveno.

 

Vzadu kontrolujeme:

 Obrysová světla.

 Brzdová světla.

 Osvětlení registrační značky.

 Směrová světla vlevo i vpravo.

 Zadní světla do mlhy.

 Zpětná světla, mají bílou barvu a rozsvítíme je zařazením zpětného chodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V autoškole, u zkoušky z praktické jízdy se může stát, že některý ze zkušebních komisařů na vás bude chtít kontrolu vozidla před jízdou provést, a nic vám neodpustí. Může například chtít, abyste přímo prstem ukázali na nádobku s chladicí kapalinou. Kontrole vozidla před jízdou (i seznámení se s vozidlem) se proto věnujeme i v předmětu „OÚV – Ovládání a údržba vozidla“

 

V praxi jsou však u moderních vozidel některé úkony kontroly vozidla před jízdou přesunuty na displej přístrojové desky. Určitý symbol či výstraha nás může upozornit na nutnost doplnění některé provozní kapaliny nebo na nefunkčnost některého z osvětlení vozidla apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nastup

 

 

 

Nastoupení a vystoupení

 

 

 

Při otvírání dveří vozidla dáváme pozor, abychom neohrozili sebe ani ostatní účastníky provozu.

 

Před vystoupením se vždy podíváme nejprve do zrcátka, popřípadě zkontrolujeme situaci pohledem přes rameno.

 

Na případné nebezpečí upozorníme i ostatní spolucestující.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při pohledu do zrcátka jsme si vědomi tzv. „slepého“ či „mrtvého“ úhlu, v němž okolo projíždějící vozidla nevidíme.

 

Současně si musíme uvědomit, že jestliže vystupujeme z vozidla, bývají už vypnuty elektrické obvody vozidla, a tedy na vozidlo jedoucí ve slepém úhlu nás neupozorní ani elektronický asistent hlídající prostor slepého úhlu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena