Jak na distanční výuku!

 

 Distanční výuka neboli výuka prováděná způsobem umožňujícím dálkový přístup je právním předpisem povolena autoškolám pouze při opakovaném školení řidičů, a to v rozsahu 1 hodiny (viz vyhláška č. 156/2008 Sb., § 11).

 

 Mohou však nastat případy, kdy se distanční výuka může hodit. Například na středních školách, v době jakékoliv epidemie jako dobrovolné konzultace, v autoškolách nad rámec předepsaného počtu standardních hodin apod.

 

 Jak je u elektronických postupů zvykem, jednu věc lze provést různými způsoby. Dále si vysvětlíme jednu z možností, tj. postup s využitím bezplatné aplikace Google Meet. Jdeme na to, krok za krokem.

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Přihlásíme se ke svému účtu Google.

 

Aplikace Google Meet od nás vyžaduje přihlášení k našemu účtu Google. Účet slouží k tomu, že můžeme využívat různé aplikace Google, například kalendář, přičemž naše poznámky a úkoly v kalendáři lze synchronizovat (sjednotit) a poznámky v kalendáři jsou pak stejné jak na našem PC, tak například v našem telefonu.

 

 

 

2

 

 

Přihlásíme se k aplikaci Google Meet.

 

Do adresního řádku nebo do vyhledávacího pole internetového prohlížeče (Google Chrome) zadáme výraz „Google Meet“ a přejdeme na tento odkaz, tedy už přímo do aplikace Google Meet.

 

 

 

3

 

 

Zahájíme schůzku

 

Jsme učitelé, tedy jsme to my, kdo zahajuje schůzku. Klikneme na tlačítko „Nová schůzka“ (viz zelené tlačítko v předchozím kroku 2). Rozbalí se nabídka, ze které vybereme příkaz „Rovnou zahájit schůzku“.

 

 

 

4

 

 

Připojíme žáky

 

Klikli jsme na nabídku „Rovnou zahájit schůzku“ a nyní se už vidíme na obrazovce a tlačítkem „Připojit se“ připojíme další žáky.

 

 

 

5

Připojení žáků můžeme provést různými způsoby

 

V každém případě žáci musí být připojeni ke svému účtu Google. Je též účelné, aby si učitel se žáky dohodl hodinu, ve které se všichni sejdou u svého PC (samozřejmě každý u svého počítače či telefonu).

 

Učitel může žákům poslat jedinečný odkaz potřebný pro připojení ke schůzce, který vygenerovala aplikace Google Meet na jejich e-mailovou adresu anebo kliknutím na možnost „Přidat lidi“ může zadat jméno nebo e-mailovou adresu lidí, které mu aplikace Google Meet sama navrhla (případně e-mailovou adresu žáka učitel dopíše).

 

Žák jedním či druhým způsobem obdrží pozvánku na schůzku a klikne na získaný jedinečný odkaz nebo na text zobrazený v mailu „Připojit se ke schůzce“. Učitel pak následně na svém PC potvrdí žádost žáka o připojení ke schůzce.

 

 

6

 

Průběh výuky – sdílení obrazovky

 

Během probíhající distanční výuky může učitel zvolit možnost „Sdílet obrazovku“, viz tlačítko v pravém dolním rohu obrazovky. Otevře se nabídka s několika možnostmi. Můžeme vybrat možnost „Karta Chromu“.

 

Máme-li v internetovém prohlížeči „Google Chrom“ otevřeno několik karet (oken), například kartu s dopravními značkami, můžeme vybrat právě tuto kartu ke sdílení se žáky. Žáci pak na své obrazovce vidí to, co vidíme my na příslušné kartě internetového prohlížeče.

 

Jak budeme při probírání dopravních značek otevírat další karty, bude vždy třeba, abychom v aplikaci Google Meet přepnuli na tu kartu, kterou chceme, aby žáci právě viděli.

 

Určitě bude účelné, abychom si s aplikací Google Meet „nanečisto“ pohráli a seznámili se s různými možnostmi, které tato aplikace nabízí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena