uvod

 

 

 

Uživatelské informace k výukovým stránkám „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!“

 

 

 

Jsou-li obrázky na stránce zpřeházené nebo podivně deformované, je nutné vymazat „historii prohlížení“.

Oproti výukovým materiálům na CD, je možné tyto materiály na webu zvětšit, případně zvolit zobrazení „přes celou obrazovku“.

10 setů „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ?“ pro každého oprávněného uživatele, který by na těchto výukových stránkách našel chybu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klavesa-f5

 

 

 

Jsou-li obrázky na stránce zpřeházené nebo podivně deformované, je nutné vymazat „historii prohlížení“.

 

 

 

 

 

Jsou-li obrázky na stránce takto podivně zpřeházené, deformované apod., znamená to, že na stránce došlo ke změně, úpravě, a váš internetový prohlížeč si pomatuje původní vzhled stránky a s nově provedenou změnou to nejde dohromady.

 

V tomto případě je nutné v internetovém prohlížeči (Google Chrome nebo Edge apod.) vymazat historii dříve prohlížených stránek. Váš internetový prohlížeč pak už nebude do stránky vkládat už dříve načtené a zapamatované obrázky a stránku načte s novými úpravami a obrázky tak, jak byla stránka nově upravena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lupa-obrazovka

 

 

 

Oproti výukovým materiálům na CD, je možné tyto materiály na webu zvětšit, případně zvolit zobrazení „přes celou obrazovku“.

 

 

 

 

Z dříve užívaného CD „Autoškola? Pohodlně!“ jsme byli zvyklí na obraz přes celou obrazovku. I tyto výukové stránky „Autoškola? Pohodlně! on-line“ lze prohlížet obdobným způsobem.

 

U obou nejpoužívanějších internetových prohlížečů, tj. Google Chrome nebo Microsoft Edge, je nejrychlejším způsobem stisknutí klávesy F 11. Po stisknutí této klávesy se stránky zobrazí v režimu „celé obrazovky“. Opětovným stisknutím klávesy F 11 se vrátíte k původnímu zobrazení. Můžete vyzkoušet hned teď.

 

 

 

Na výukovém CD nebyla možnost zvětšení obrázku, respektive celé stránky. Zde tato možnost je, a proto je dobré na ni upozornit. Při zachování poměrně slušné kvality obrázku je možné jej zvětšit z „originální“ velikosti 100 % například na 125 %, a dále až o několik set procent (to už ale kvalita zobrazení samozřejmě klesá).

 

Pro zvětšení stránky vyrazíme u většiny internetových prohlížečů do pravého horního rohu obrazovky. Zde klikneme na ikonku a rozvine se nabídka, z níž zvětšení můžeme vybrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pripominky

 

 

 

10 setů „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ?“ pro každého, kdo by na těchto výukových stránkách našel chybu.

 

 

 

 

Toto gesto má zdůraznit skutečnost, že veškeré materiály „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! on-line“ jsou připravovány s neobyčejnou pečlivostí, kterou bychom jen těžko hledali například i u státních a zdánlivě důvěryhodných institucí.

 

Práce na těchto výukových stránkách však představují statisíce kliknutí, a tak se přece jen může stát, že některé kliknutí je „vedle“.

 

Budeme si vážit každého oprávněného uživatele, který by nás upozornil na chybu jak technického, tak právního rázu. V takovém případě rádi odešleme na vaši adresu 10 výukových setů (kniha + CD) jako poděkování.

 

Samozřejmě by se mělo jednat o chybu akceptovatelnou, evidentní, která není dána jen odlišným názorem. Na takové chybě se ale snadno dohodneme. Bude-li stránka dle vaší připomínky opravena, pak šlo o chybu všeobecně zjevnou, za kterou vám určitě přísluší poděkování a uvedená odměna.

 

Pokud však čtete také „mezi řádky“, pak jsme výše uvedeným vlastně chtěli říci, že na našich výukových stránkách žádné chyby nejsou. Samozřejmě ale naše nabídka „10x výukový set zdarma“ stále platí.

 

Vaši konstruktivní připomínku bychom uvítali na adrese agentura@schroter.cz .