Tiskopisy pro žáky autoškol

 

 

 

 

Chcete-li se přihlásit do kurzu autoškoly, pak to určitě nepůjde bez vyplněného tiskopisu „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“ a bez lékařem potvrzeného „Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“.

 

Potřebné tiskopisy dostanete v autoškole, i když tiskopis „Lékařského posudku…“ by vám správně měl vydat lékař.

 

Je zde však i varianta, že si potřebné tiskopisy vytisknete na domácí tiskárně. Níže jsou vám k dispozici ve formátu PDF. Pozor ale, „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“ je oboustranný tiskopis a musíte si jej vytisknout skutečně oboustranně na jeden list papíru A4.

 

 

 

 

 

Tento tiskopis „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“ svým doslovným zněním a rozmístěním jednotlivých kolonek odpovídá vzoru dle vyhlášky č. 167/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 284/2013 Sb., tisk však musí být proveden oboustranně na jeden list papíru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento tiskopis „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“ svými údaji odpovídá vzoru dle vyhlášky č. 277/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 271/2015 Sb.

Uspořádání tiskopisu je oproti vzoru navrženo přehledněji, protože toto řešení umožňuje ustanovení § 4, odst. 1., vyhlášky č. 277/2004 Sb. v němž je uvedeno: „Posudek lze vydat i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho vzoru.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další tiskopisy potřebné pro provoz autoškoly jsou k dispozici v sekci „Nabídka pro autoškoly“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena