Tiskopisy pro žáky autoškol

 

 

 

 

Chcete-li se přihlásit do kurzu autoškoly, pak to určitě nepůjde bez vyplněného tiskopisu „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“ a bez lékařem potvrzeného „Lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“.

 

Potřebné tiskopisy dostanete v autoškole, i když tiskopis „Lékařského posudku…“ by vám správně měl vydat lékař.

 

Je zde však i varianta, že si potřebné tiskopisy vytisknete na domácí tiskárně. Níže jsou vám k dispozici ve formátu PDF. Pozor ale, „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“ je oboustranný tiskopis a musíte si jej vytisknout skutečně oboustranně na jeden list papíru A4.

 

 

 

 

                                                  Oficiální úřední tiskopis                                                                     Neoficiální tiskopis

 

 

 

Oficiální tiskopisŽádost o přijetí k výuce a výcviku“ svým doslovným zněním a rozmístěním jednotlivých kolonek odpovídá závaznému vzoru dle vyhlášky č. 167/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 284/2013 Sb., tisk však musí být proveden oboustranně na jeden list papíru.

 

Neoficiální tiskopis, který může být nesprávně nazýván „Nová“ žádost o přijetí k výuce a výcviku neodpovídá závaznému vzoru dle vyhlášky č. 167/2002 Sb. Aby nové kolonky ve spodní části tiskopisu, do nichž by byla zapisována nová výuka a výcvik dle § 39 zákona, odpovídaly závaznému vzoru, je třeba novela vyhlášky č. 167/2002 Sb. Tato novela však doposud neproběhla. O oprávnění užít „nový“ tiskopis nemluví ani „Metodika“ vydaná Centrem služeb pro silniční dopravu. Dle této metodiky provozovatel autoškoly vyznačí do spodní části žádosti potřebné údaje. Protože se však mezi provozovateli autoškol množí nesprávně požadavek na tzv. „Nový“ tiskopis, zhotovili jsme jej a dáváme jej k dispozici. Užití tohoto neoficiálního tiskopisu však není správné a rozhodně jej nedoporučujeme. Takto upravený tiskopis neodpovídá právnímu předpisu, tj. závaznému vzoru dle vyhlášky č. 167/2002 Sb. U závěrečné zkoušky pak mohou vzniknout vážné problémy. Dokud nový tiskopis nevyjde ve Sbírce zákonů, není u tohoto tiskopisu nikdo oprávněn jej měnit. Z tohoto důvodu nemůžeme dát upravený tiskopis ani k velkoobjemovému tisku do tiskárny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento tiskopis „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“ svými údaji odpovídá vzoru dle vyhlášky č. 277/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 271/2015 Sb.

Uspořádání tiskopisu je oproti vzoru navrženo přehledněji, protože toto řešení umožňuje ustanovení § 4, odst. 1., vyhlášky č. 277/2004 Sb. v němž je uvedeno: „Posudek lze vydat i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho vzoru.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další tiskopisy potřebné pro provoz autoškoly jsou k dispozici v sekci „Nabídka pro autoškoly“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena