Provedené změny vyplývají z konkrétních předpisů,

které pod příslušnými čísly vyšly ve Sbírce zákonů.

 

Vyjmenovávání právních předpisů po číslech

je pro laika samozřejmě nezáživná věc.

 

Zasvěcenějším však čísla jednotlivých novel

poskytují přehled o skutečně provedené aktualizaci.