Aktuálně pro autoškoly

 

 

 

Aktuální info pro autoškoly  

 

Níže jsou uvedeny aktuální informace, které se našeho oboru více či méně týkají.

 

˜ Zelený bod označuje informace o změnách (novinkách) ve sledovaných právních předpisech.

 

˜ Modrý bod označuje různé jiné informace.

 

Pokud bych vše neuhlídal, dovoluji si poprosit o spolupráci. Jestliže se k vám dostane aktuální a pro nᚠobor významná informace, napište prosím na agentura@schroter.cz. Informaci co nejrychleji zpracuji a poskytnu dalším.

 

 

 

Právní předpisy

obsažené ve výukových materiálech

na www.schroter.cz

jsou aktualizovány k 12. dubnu 2021.

 

Ostatní (převzaté) právní předpisy

jsou aktualizovány nepřetržitě.

 

 

 

 

 

aktualne-zde

 

 

 

Aktuálně k 30. dubnu 2021

 

 

 

 

˜ Kontaktujte nás prosím, abychom vám sdělili heslo pro přístup k vašim on-line výukovým materiálům „Autoškola? Pohodlně!“.

 

Přístup přes udělenou licenci na našich stránkách byl řadu let připraven pro udělení hesla, heslo však užito nebylo. Užívání našich materiálů bylo založeno na poctivosti asi obdobně, jako když si v supermarketu nabereme rohlíky a jsme připraveni je u pokladny zaplatit. Někteří však tomuto systému neporozuměli, a tak jsme různými okolnostmi přinuceni přístupová hesla užít. Tento krok jsme dlouhá léta odkládali, protože zaheslování přístupu samozřejmě zvyšuje náklady na užívání těchto materiálů. Proto zavedení hesel doprovázíme slovem bohužel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 12. dubnu 2021

 

 

 

 

˜ Byly zkontrolovány veškeré námi sledované právní předpisy. Od poslední kontroly – aktualizace ze dne 8 ledna 2021 nedošlo k žádným změnám. Návrh zákona, kterým má být změněn zákon č. 247/2000 Sb. byl předán Senátu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 4. březnu 2021

 

 

 

 

˜ Postupně byl doplněn podrobný výklad „Zařízení pro provozní informace“, „Speciálních označení“, „Pokynů policisty“ a též „Výstražných oděvů“. Je tedy kompletně dokončen podrobný výklad všech dopravních značek, zařízení, pokynů atd. vyobrazených vyhláškou č. 294/2015 Sb. (fuj, byla to několikaletá práce).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 2. březnu 2021

 

 

 

 

˜ Od dnešního dne ke každé učebnici „Autoškola? Pohodlně! 2021“ elektronický, nebo řekněme „koronavirový“ bonus.

 

˜ Vláda s účinností ode dne 2. března 2021 od 00:00 hod mění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 217, vyhlášené pod č. 114/2021 Sb. tak, že je od 2. března 2021 zakázáno konat provádění zkoušek, viz https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-krizoveho-opatreni-0241.pdf .

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 8. lednu 2021

 

 

 

 

˜ Několik informací ke změnám právních předpisů s účinností od 1. ledna 2021.

 

Přehled veškerých změn ve sledovaných právních předpisech, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2020 a zejména pak od 1. ledna 2021, je uveden v brožuře „Novinky – změny 2020/2021“, viz nabídka pro autoškoly. Jednou z nejvýznamnějších změn je například změna způsobu úhrady časového poplatku za užití dálnice.

 

Brožura „Novinky – změny 2020/2021“ byla aktualizována k 1. prosinci 2020. Tedy by nás mohlo zajímat, zda k dnešnímu dni (8. leden 2021) došlo k dalším změnám. Na tuto otázku by bylo možné odpovědět slovy „Během mé služby se nic zvláštního nestalo“. Vyšel zákon č. 543/2020 Sb., který s účinností od 1. ledna 2021 nahrazuje v zákonech č. 56/2001 Sb. a 13/1997 Sb. výraz „autovrak“ výrazem „vozidlo s ukončenou životností“. Dále vyšel zákon č. 609/2020 Sb., který s účinností od 1. ledna 2021 krátce upravuje práci celních úřadů, a to v zákonech č. 13/1997 Sb. a č. 111/1994 Sb.

 

Pravděpodobně byl veřejností očekáván zákon, který by řešil termíny pravidelných školení řidičů vzhledem ke skutečnosti, že v době pandemie nelze provádět kurzy s větším počtem účastníků. K žádným novým změnám v tomto smyslu však nedošlo (poslední změny jsou „říjnové“). Pravda, vyšel zákon č. 609/2020 Sb., který s účinností od 1. ledna 2021 mění mimo jiné i zákon č. 247/2000 Sb., avšak zcela bezvýznamně. Změna se týká pokut, které vybírá orgán, který rozhodl o přestupku, přičemž je vypuštěno, že tento orgán pokuty též vymáhá.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 6. lednu 2021

 

 

 

 

˜ Náplň CD Autoškola? Pohodlně! je od dnešního dne k dispozici ke stažení v plné verzi. To znamená, že kromě pravidel provozu, která byla ke stažení připravena již dříve, přibyly též vyučovací předměty „Ovládání a údržba vozidla“ a „Teorie a zásady bezpečné jízdy“. Autoškoly s udělenou licencí a žáci těchto autoškol najdou soubory ke stažení a návod na jejich interaktivní užití off-line po kliknutí na datum své licence. Elektronické výukové materiály připravené na www.schroter.cz poskytují tímto krokem vše potřebné pro výuku i samostudium (pokud se pravidelným uživatelům nezobrazí webová stránka „Obsah“ správně, bude nutné vymazat v internetovém prohlížeči, např. Google Chrome, historii prohlížení). Samozřejmě práce na výukových materiálech nové generace stále pokračují.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 27. prosinci 2020

 

 

 

 

˜ Pokud snad není něco jasné o provozu autoškol v období od 27. prosince 2020, prozatím do 10. ledna 2021, uvádíme zde odkaz na Usnesení vlády https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABWKKHDJ0 , z něhož vyplývá, že pro provoz autoškol (tj. činnost dle zákona č. 247/2000 Sb.) byla udělena výjimka a provoz autoškol může pokračovat s podmínkou, že v jeden čas nebude přítomno více než 10 osob. Přesněji viz uvedený odkaz na Usnesení vlády, článek I., bod 3., písm. c).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 2. prosinci 2020

 

 

 

 

˜ Od 1. ledna 2021 nabývá účinnosti vyhláška č. 480/2020 Sb., která nahrazuje vyhlášku č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem. Odkaz na tuto vyhlášku je v přehledu námi sledovaných právních předpisů uveden v předstihu už od dnešního dne.

 

˜ Téměř úplné znění nové vyhlášky č. 480/2020 Sb. je též uvedeno v brožuře „Novinky – změny 2020/2021“, která byla dnes dána do tisku a bude k dispozici cca 10. prosince 2020. Více o této brožuře v nabídce pro autoškoly.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 19. listopadu 2020

 

 

 

 

˜ Na webových stránkách „Autoškola? Pohodlně! on-line“, ve výkladu dopravních značek, respektive ve výkladu vyhlášky č. 294/2015 Sb., přibyl podrobný výklad všech světelných signálů (více než 100 fotografií s výkladem a interaktivní odezvou).

 

˜ Vzhledem k pozastavení činnosti autoškol jsme rovněž pozastavili vydání brožury „Změny a novinky 2020/2021“. Důvodem je snaha, aby tato brožura bylo s čistým svědomím aktualizována k co nejzazšímu datu, avšak aby byla k dispozici včas, před obdobím pravidelných školení řidičů. Brožura tedy bude aktualizována k 1 prosinci 2020, ihned bude dána do tisku a k dispozici bude cca kolem 10 prosince 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 22. říjnu 2020

 

 

 

 

˜ Jak na distanční výuku? V obsahu elektronické učebnice Autoškola? Pohodlně! on-line, v sekci „Všeobecné informace“, viz témata uvedená šedou barvou, je nově uvedeno téma „Jak na distanční výuku“. „Návod“ řeší za jakých okolností a jak lze provádět distanční výuku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 20. září 2020

 

 

 

 

˜ Od 1. října 2020 nabývá účinnosti zákon č. 337/2020 Sb. (malá část tohoto zákona nabývá účinnosti 23. května 2021). Zákon 337/2020 Sb. novelizuje řadu námi sledovaných zákonů:

 

Zákon č. 337/2020 Sb. novelizuje zákon č. 361/2000 Sb. Změny zejména souvisí s profesní způsobilostí řidiče. Například jsou rozšířeny a upřesněny případy, ve kterých se podmínka profesní způsobilosti na řidiče nevztahuje (§ 3). Nové znění má § 110a „Karta řidiče“ a nově je zaveden institut „Informační systém digitálního tachografu“. Více viz novelizované znění zákona. Verze zákona s barevně vyznačenými změnami, viz přístup přes licenci.

 

K širším změnám dochází v zákoně č. 111/1994 Sb. Z velké části se jedná o přesnější a důslednější dodržování doby jízdy, doby bezpečnostních přestávek atd. a stanovení sankcí za nedostatky v této oblasti (vybírání kaucí, zabránění v jízdě, odebrání karty řidiče). Další povinnosti a sankce jsou řešeny v souvislosti s řidičem taxislužby. Znění zákona zde.

 

V zákoně č. 247/2000 Sb. je nově stanovena možnost provádět pravidelné školení řidičů z části způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Musí však být zajištěno řádné ověření totožnosti řidiče. Znění zákona zde.

 

Též zákon 56/2001 Sb. doznává změn vyplývajících ze zákona č. 337/2020 Sb. Nová ustanovení řeší například „Kartu dílny“. Dále je výslovně jmenován přestupek, kterého se dopustí fyzická osoba tím, že vyrábí, nabízí, propaguje, prodává nebo provádí montហzařízení, které je určené k neoprávněné změně údajů vedených tachografem. Znění zákona zde.

 

˜ S účinností od 1. října 2020 je novelizována též vyhláška č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Výuka je mimo jiné zaměřena na informace o využívání elektronických systémů (ESP, TCS apod.). Nezapomíná se na využívání automatických převodových soustav, na dokumenty, které se musí nacházet ve vozidle apod. 1 hodina výuky pravidelného školení může být prováděna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podrobněji viz znění vyhlášky zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 27. srpnu 2020

 

 

 

 

˜ Pro nový školní rok jsou připraveny aktualizované tištěné učebnice „Autoškola? Pohodlně! 2020/2021“. Učebnice jsou aktualizované k 1. červenci 2020 a nově obsahují například zákon č. 115/2020 Sb.

 

˜ Rovněž výukové CD je aktualizované k 1. červenci 2020.

 

˜ Pravidla provozu, tj. názorný výklad zákona č. 361/2000 Sb., je nově k dispozici též ke stažení z našeho webu a lze jej použít off-line na počítačích bez CD mechaniky.

 

˜ Postupně je tvořen názorný výklad pravidel provozu nové generace, který je k dispozici on-line.

Za zmínku jistě stojí například již hotový výklad § 2. Způsob rychlého seznámení s daným ustanovením a dále pak podrobný názorný výklad (případně věta po větě) je obdobný jako na CD. Výklad i nové fotografie ale lépe korespondují s dnešní dobou. Postupně se zpřesňující výklad (od orientačního až k podrobnému) lépe vyhovuje současné uspěchané době a času, který jsou učitelé i žáci ochotni danému ustanovení věnovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 14. květnu 2020

 

 

 

 

˜ Zákon č. 361/2000 Sb. je v předstihu aktualizován zákonem č. 115/2020 Sb., s platností od 1. července 2020. V § 25 a § 50 jsou stanovena jistá zvýhodnění pro řidiče vozidla taxislužby, nově však jen pro řidiče vozidla taxislužby označeného střešní svítilnou podle zákona č. 111/1994 Sb. Jinými slovy, zvýhodnění stanovená zákonem č. 361/2000 Sb. platí jen pro řidiče vozidla taxislužby, který v dané chvíli právě taxislužbu provozuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 18. únoru 2020

 

 

 

 

˜ CD ROM „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! leden 2020“ je aktualizovaný k 1. lednu 2020.

 

˜ Tištěná učebnice „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! 2020“ je aktualizovaná k 1. únoru 2020.

 

Ač značně neradi, musíme od této aktualizované verze učebnice přistoupit ke zvýšení nákupní ceny našich učebnic. Dobře vím, že poctivé autoškoly to mají těžké. Myslím ty autoškoly, které nedělají jen řidičáky, ale které se snaží žáka opravdu něco naučit, anebo které nepíší jen docházku na školeních řidičů, ale i těmto řidičům se snaží udělat školení přínosné a zajímavé. Bohužel, žáci obvykle preferují autoškoly, které obrazně řečeno řidičáky jen rozdávají, a řidiči jdou raději do autoškol, které na školeních jen píší docházku. Dobrou cenou jsme se vždy snažili a snažíme poctivé autoškoly podpořit a projevit jim úctu, přičemž se domnívám, že zejména poctivé autoškoly tvoří naši klientelu (těm nepoctivým je jedno, zda někteří vydavatelé aktualizují učebnici jen na obálce). Po deseti letech vydávání naší učebnice už ale musíme vzhledem ke všeobecně se zvyšujícím nákladům její cenu zvýšit o 20 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 3. lednu 2020

 

 

 

 

˜ Nejprve si zopakujeme či uvědomíme, že skutečný význam pro výuku mají pouze ty novely právních předpisů, které vyjdou schválené a podepsané prezidentem ve Sbírce zákonů. Z tohoto hlediska došlo ve všech námi sledovaných právních předpisech v souvislosti s novým rokem 2020 pouze k jedné změně, a ta se týká zákona č. 13/1997 Sb. Novelizující předpis, zákon č. 227/2019 Sb., nově zavádí osvobození od zpoplatnění některých pozemních komunikací pro elektromobily a pro vozidla používající jako palivo vodík, doslovné znění zde. Tištěné učebnice „Autoškola? Pohodlně! 2019/2020“ se tato změna netýká (§ 20a ani § 41a zákona č. 13/1997 Sb. není v učebnici uváděn).

 

˜ Poslanecké sněmovna projednává různé novely týkající se zákona č. 361/2000 Sb. Například je projednáván zákaz jízdy vozidel převyšujících hmotnost 3,5 tuny a přesahujících 7 metrů v levém jízdním pruhu dálnic ve vymezeném čase. Jestliže se ale jedná vesměs o novely dosud neschválené, které nevyšly ve Sbírce zákonů, pak jde vlastně jen o „plané povídání“, protože k těmto návrhům se musí ještě vyjádřit poslanci, senátoři atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 6. prosinci 2019

 

 

 

 

˜ Někteří kolegové se nás ptají, jak to je s brožurou „Změny a novinky“? Tento rok nebyl na změny či novinky v našem oboru bohatý. K žádným významným změnám nedošlo, jakousi změnou byla vlastně jen registrační značka pro elektromobily, a tak nepovažujeme za férové, brožuru „Změny a novinky“ vydávat a čtenářům plést hlavu už starými věcmi. Rovněž nepovažujeme za férové a účelné vést v brožuře diskuzi o tom co má být nebo bude, protože ke změně zákona se musí vyjádřit 200 poslanců a k prezentovaným změnám vůbec nemusí dojít nebo k nim dojde ve zcela jiné podobě.

 

Pokud byste však na školeních řidičů chtěli udělat jakousi zpětnou rekapitulaci, nabízíme vám zde minulé „Změny a novinky 2018/2019“ ve formátu PDF k prohlédnutí nebo k vytisknutí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 6. listopadu 2019

 

 

 

 

˜ Občas se nás někdo zeptá „…jak je to s těmi novými testy“ a tak by se hodilo vyjádřit naše vnímání této věci. Dle dostupných informací se může jednat o účelovou aktivitu několika lidí mimo Ministerstvo dopravy, kteří by chtěli zavést „moderní metody“ do výuky a zejména do testových otázek tím, že by použili metodu, kterou jsme my před více než 10 lety použili ve videopořadu „Zkouška z jízdy“. Tedy obdobně jako v tomto videopořadu by uživatelé (žáci) hodnotili způsob jízdy tzv. „řidiče vozidla z výhledu“. Z hlediska metody tedy nic nového. Aktivita je zajímavá spíše z hlediska směru toku finančních prostředků. Novinkou je pak pouze to, že je zde snaha, aby Ministerstvo dopravy výhledově zařadilo tyto animace do testových otázek, aby bylo zajištěno využití a odbyt těchto animací.

 

˜ V současnosti k žádným změnám ve znění testových otázek nedošlo. Znění testových otázek dle Věstníku dopravy ze dne 6. 11. 2019 je stejné jako například znění otázek dle Věstníku z července 2019. Bohužel stále přetrvává stav, kdy některé testové otázky nekorespondují zcela přesně s novelizovaným právním předpisem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 18. září 2019

 

 

 

 

˜ ˜ Po dlouhých letech vlastního aktualizování právních předpisů začínáme tímto dnem „méně významné“ předpisy používat z převzatého zdroje, ze serveru „zákonyprolidi.cz“. Dále zmíním některé důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí.

 

˜ Nejvíce věřím své práci, a proto jsem dlouhá léta ve sledovaných právních předpisech aktualizoval slovo od slova sám. Práce na aktualizacích mně zabírala desítky a někdy i stovky hodin práce, a protože samotné znění právních předpisů je k dispozici i jinde na internetu, došel jsem k názoru, že potřebný čas bude využit účelněji, budu-li se věnovat specifickým potřebám autoškol, tj. zejména názornému výkladu s využitím fotografií, nákresů a videa.

 

˜ Svou roli při rozhodování hrála i jakási váženost toho či onoho zdroje aktualizace. Potřebuje-li laik aktualizované, tzv. úplné znění právního předpisu, pak obvykle považuje za správné to znění, které předkládá nějaká velká či známá instituce, například Ministerstvo dopravy nebo nějaké sdružení apod. Pozor ale, obrazně řečeno příslušnou aktualizaci neprovedlo ono „Ministerstvo dopravy“ jako takové, ale aktualizaci (kontrolu a případnou změnu slova za slovem) provedl nějaký pracovník, který tuto práci mohl udělat dobře a pečlivě, anebo také ne. Za tohoto stavu mysli většiny veřejnosti není asi účelné, abych se jako poctivý jedinec („blbec“) dále trápil s prováděním vlastní aktualizace, a jak už bylo řečeno, znění některých předpisů začínáme přebírat.

 

˜ Nové řešení má i své výhody. Sledované právní předpisy budou prostřednictvím serveru „zakonyprolidi.cz“ aktualizovány vlastně nepřetržitě, tento server poskytuje veřejnosti různé služby, například je i možné porovnat původní znění se zněním aktualizovaným, a tedy budeme věřit, že budeme všichni spokojeni.

 

˜ I nadále budeme vlastními silami a s pečlivostí aktualizovat nejvýznamnější předpisy, které jsou součástí našeho výkladu, to je zejména zákon o silničním provozu, tedy zákon č. 361/2000 Sb. a prováděcí vyhlášku č. 294/2015 Sb.

 

˜ I nadále vás budeme formou SMS informovat o významných novinkách ve sledovaných právních předpisech a to i přesto, že vlastní aktualizaci provedl jiný subjekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 13. září 2019

 

 

 

 

˜ ˜ Opět aktuální info, tentokrát po delší odmlce, za kterou se omlouvám. Pauza byla způsobena dvěma důvody:

 

˜ 1) Ve sledovaných právních předpisech nedošlo k zásadním či rozsáhlým změnám. Za uplynulé období byla novelizována pouze vyhláška č. 343/2014 Sb. Novela řeší např. registrační značku pro elektrická vozidla či nový tiskopis „Technického průkazu“. Aktualizované znění bude k dispozici novým způsobem, viz níže.

 

˜ 2) Opravdu usilovně jsem pracoval na tištěné učebnici pro sk. C a D, a méně významné práce se tak dostaly do pořadí. Učebnice, která by odpovídala současným technickým standardům, dlouhá léta na trhu chyběla, a tak jsem rád, že můžeme oznámit, že zcela nová tištěná učebnice pro sk. C a D je k dispozici.

 

˜ Samozřejmě je na začátku školního roku k dispozici také základní učebnice Autoškola? Pohodlně! 2019/2020, aktualizovaná k 1. srpnu 2019, a výukové CD aktualizované k 1. září 2019.

 

˜ Vybrané právní předpisy v elektronické formě, které jsou pro autoškoly významné, budou na našem webu uváděny novým způsobem tak, aby byly aktualizovány vlastně nepřetržitě. Připravované změny budou co nejdříve v této sekci prezentovány, včetně zmíněné vyhlášky č. 343/2014 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 1. březnu 2019

 

 

 

 

˜ Veškeré právní předpisy otvírané přímo ze serveru „Autoškola? Pohodlně! on-line“ jsou aktualizovány k 1. březnu 2019 (samozřejmě včetně všech výukových materiálů).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 27. lednu 2019

 

 

 

 

˜ Tento víkend jsme naskladnili novou učebnici „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! 2019“ a abychom vás neošidili o nová ustanovení, má o 8 stran navíc a řadu nových fotografií, celkem tedy 352 stran. Učebnice je aktualizována k 5. lednu 2019 a bere v úvahu též změny vyplývající ze zákona 285/2018 Sb., platné od 1. ledna 2019. Konečná doporučená cena setu byla zvýšena na 290 Kč, nákupní cena pro autoškoly však zůstává stejná!!!

 

˜ Rovněž je k dispozici nové CD „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! leden 2019“, také aktualizováno k datu 5. leden 2019 (nový popis povinné výbavy, autolékárničky, text zákona č. 285/2018 Sb. platný od 1. ledna 2019 atd.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 2. lednu 2019

 

 

 

 

˜ Veškeré právní předpisy otvírané přímo ze serveru „Autoškola? Pohodlně! on-line“ jsou aktualizovány ke 2. lednu 2019.

 

˜ V zákoně č. 361/2000 Sb. došlo s platností od 1. ledna 2019 k menší změně v §125c o přestupcích. Úplné znění s barevně vyznačenými změnami je samozřejmě autoškolám s uhrazenou licencí k dispozici.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 26. listopadu 2018

 

 

 

 

˜ Veškeré právní předpisy otvírané přímo ze serveru „Autoškola? Pohodlně! on-line“ jsou aktualizovány k 24. listopadu 2018.

 

˜ K dispozici je nová brožura „Novinky – změny 2018/2019“. Přehled novinek platných od 1. října 2018 až ke změnám navrhovaným pro rok 2019. Najdeme zde například odpověď na otázku, zda je „výstražná vesta“ součástí povinné výbavy. Více viz nabídka pro autoškoly.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 2. listopadu 2018

 

 

 

 

˜ E-mailem jsme obdrželi pozvánku na seminář a valnou hromadu Asociace autoškol ČR, která se má konat koncem listopadu v České Třebové. Chtěli bychom informovat autoškoly, že na této akci nebudeme přítomni, nejvýznamnější důvody dále uvádím:

 

˜ Svým zaměřením nejsme obchodníci. Jsme především tvůrci výukových materiálů a proto jako službu autoškolám považuji za účelnější, když například přidám do interaktivního výkladu dopravních značek jeden obrázek navíc, místo toho abychom se spolu se ženou účastnili „prodeje z auta“, který je v současnosti již překonán.

 

˜ Asociace autoškol se neubírá správnou cestou. Mohu se domnívat, že pan předseda využívá (či zneužívá) Asociaci autoškol k prosazování projektů, z nichž má osobní prospěch, přičemž účelná a poctivá výuka jde stranou. Nepovažujeme za správné, abychom svou účastí vyjadřovali souhlas s touto cestou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 16. říjnu 2018

 

 

 

 

˜ V „Obsahu“ elektronických materiálů Autoškola? Pohodlně! jsou přesunuty vyhlášky č. 209/2018 Sb. a č. 82/2012 Sb. z „Dalších předpisů“ do „Podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích“.

 

K přesunutí došlo proto, že některé testové otázky už nekorespondují s vyhláškou č. 341/2014 Sb., ale aniž by to pracovníci Ministerstva dopravy tušili, otázky mají blíže právě k uvedeným vyhláškám (bohužel ale nekorespondují zcela ani s novým zněním jmenovaných vyhlášek).

 

Toto přesunutí se pro potřebu autoškol zdá být účelným i přesto, že obě vyhlášky neprovádí zákon č. 56/2001 Sb., ale provádí zákon č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 11. říjnu 2018

 

 

 

 

˜ O Aktualizaci testových otázek – Ministerstvo dopravy nedodržuje svá stanovená pravidla, vládne neodbornost a chaos!

 

Několik posledních dní jsem se věnoval aktualizaci testových otázek, jejichž změna se po novelizaci řady právních předpisů dala očekávat. Bohužel kontrola ukázala značně neutěšený stav v této oblasti.

Informace o vyřazených testových otázkách na stránkách Ministerstva dopravy nefungují! Při hlubší analýze je pak zřejmé, že ministerstvo (či „spřátelenᓠfirma spravující testové otázky) pracuje s testovými otázkami opožděně, nesystémově, neodborně.

 

Testové otázky jsou dle Věstníku dopravy přizpůsobovány novému znění právních předpisů opožděně a znění některých testových otázek ještě ani dnes, 11. října 2018, nekoresponduje s novým zněním příslušných předpisů.

 

Největší problém však představují nesystémové zásahy do testových otázek. Před více než deseti lety bylo ministerstvem stanoveno, že jednotlivé otázky svým číslem vyjadřují rok a měsíc svého vzniku a text otázek a odpovědí nebude měněn. Nebude-li později text souhlasit s novelizovaným právním předpisem, otázka bude celá zrušena a případně ji nahradí otázka nová, která ve svém čísle bude opět obsahovat nové datum svého vzniku. Tento systém, zaručující jakousi přehlednost ve skladbě testových otázek je v současnosti zničen. Testové otázky jsou neodborně změněny pouze v textu (někde je přidáno jedno slovo, někde jedna odpověď), přičemž číslo otázky zůstává nesprávně zachováno. Vyznat se v tomto chaosu vyžaduje odbornost a zkušenost, testové otázky na www.schroter.cz jsou opraveny, pochybnost však mohou vzbuzovat jiné komerční aplikace zabývající se testovými otázkami.

 

Jak už bylo řečeno, některé platné testové otázky neodpovídají zcela aktualizovanému znění příslušných právních předpisů. Tyto otázky (týká se zejména tématu „Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích“) jsme označili červenou výstrahou. Poctivému „autoškolákovi“ však musí být z této situace „šoufl“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 2. říjnu 2018

 

 

 

 

˜ Je zpracováno cca 100 stran přílohy a vyhláška č. 82/2012 Sb. je uvedena ve znění vyhlášky č. 207/2018 Sb., včetně všech příloh (změny jsou samozřejmě barevně vyznačeny).

 

˜ Nová vyhláška č. 211/2018 Sb. řeší rozsah a způsob provádění technických prohlídek, předávání údajů správci informačního systému, vzory protokolu o technické prohlídce vozidla atd. Ustanovení této vyhlášky jsou určena spíše pracovníkům stanic technické kontroly (nikoliv řidiči), a proto v našem výběru právních předpisů nebude uváděna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 1. říjnu 2018

 

 

 

 

˜ Veškeré právní předpisy otvírané přímo ze serveru „Autoškola? Pohodlně! on-line“ jsou aktualizovány k 1. říjnu 2018.

 

˜ Jako vstřícný krok je prodloužena platnost licence „do 30. září 2018“ o deset dní, tj. do 10. října 2018. Týká se těch autoškol, jejichž objednávka nebo platba nedorazila včas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 28. září 2018

 

 

 

 

˜ Bez stanovených rozměrů vozidel by to v praxi opravdu nešlo a tak je autoškolám s platnou licencí tato nová vyhláška č. 209/2018 Sb., platná od 1. října 2018, k dispozici na našem serveru už od dnešního dne. V „Obsahu“ témat je zařazena mezi „Další předpisy“. Pokud by snad v dalších dnech Ministerstvo dopravy zpracovalo ve vztahu k této vyhlášce nějaké testové otázky, pak bych na našich stránkách převedl tuto vyhlášku do témat „Související předpisy“ nebo „Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 27. září 2018

 

 

 

 

˜ Dnešního dne vyšlo ve Sbírce zákonů několik očekávaných právních předpisů – vyhlášek:

 

˜ Vyhláška č. 207/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách). Platnost od 1. října 2018.

 

˜ Vyhláška č. 209/2018 Sb. o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. Platnost od 1. října 2018.

 

˜ Vyhláška č. 211/2018 Sb. o technických prohlídkách vozidel. Platnost od 1. října 2018.

 

Jedná se o desítky (celkově o stovky) stránek, které je nutné zpracovat tak, aby pro vás bylo k dispozici znění s barevně vyznačenými změnami, se vzhledem, na který jste zvyklí apod. Tyto práce jsou zahájeny a pokračují…, materiály budou k dispozici v nejkratším možném termínu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 24. září 2018

 

 

 

 

˜ 21. září 2018 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 206/2018 Sb., která s platností od 1. října 2018 mění vyhlášku č. 341/2014 Sb (např. povinná výbava atd.). Tzv. úplné znění vyhlášky č. 341/2014 Sb. s barevně vyznačenými změnami platnými od 1. října 2018 je už v předstihu k dispozici autoškolám s platnou licencí po kliknutí na datum platnosti jejich licence, viz „Přehled autoškol a udělené licence“.

 

˜ Lze očekávat nový právní předpis, který nově stanoví rozměry vozidel, způsob a rozsah provádění technické silniční kontroly atd. Tento právní předpis (vyhláška) doposud ve Sbírce zákonů nevyšel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 21. září 2018

 

 

 

 

˜ Po novelizovaném zákoně č. 361/2000 Sb. a zákoně č. 56/2001 Sb. je od dnešního dne na našich stránkách k dispozici též novelizovaný zákon č. 13/1997 Sb. Všechny tři novelizované zákony jsou s barevně vyznačenými změnami, platnými od 1. října 2018, už v předstihu k dispozici autoškolám s platnou licencí po kliknutí na datum platnosti jejich licence, viz „Přehled autoškol a udělené licence“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 18. září 2018

 

 

 

 

˜ Jak už bylo uvedeno níže, zákon č. 193/2018 Sb. mění s platností od 1. října 2018 též zákon č. 56/2001 Sb. Dnešního dne bylo dokončeno barevné vyznačení všech, více než 130 změn v zákoně č. 56/2001 Sb. a verze s barevně vyznačenými změnami je už v předstihu k dispozici autoškolám s platnou licencí po kliknutí na datum platnosti jejich licence, viz „Přehled autoškol a udělené licence“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 11. září 2018

 

 

 

 

˜ 5. září 2018 vyšel se Sbírce zákonů zákon č. 193/2018 Sb., který s platností od 1. října 2018 novelizuje zákon č. 56/2001 Sb., zákon č. 13/1997 Sb. a zákon č. 361/2000 Sb. Poslední jmenovaný zákon nás asi zajímá nejdříve, a proto jsme jej zpracovali jako první. Nová CD jsou již ve výrobě a na našich stránkách je v předstihu k dispozici úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., platné od 1. října 2018, s barevně vyznačenými změnami.

 

Změny se týkají například:

- technické silniční kontroly (§ 6 - § 6c),

- vozidla s právem přednostní jízdy mohou být označena modrými a červenými světly,

- „ulička“ na dálnici pro vozidla s právem přednostní jízdy se vytváří u levého jízdního pruhu atd.

 

Verzi zákona s barevně vyznačenými změnami platnými od 1. října 2018 najdou autoškoly s uhrazenou licencí na našich stránkách už od dnešního dne, po kliknutí na datum platnosti své licence.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 16. červenci 2018

 

 

 

 

˜ Upřímně řečeno, poměrně často se při své práci dostávám do situace, kdy je mi líto, že informace Ministerstva dopravy jsou všeobecně považovány za důvěryhodnější, než informace od nějakého Schrötera.

 

Skutečnost je však jiná. Tentokrát jsem v souvislosti s aktualizací našich materiálů využil na stránkách etesty2mdcr.cz možnost vygenerovat vyřazené testové otázky v období od – do. Dle této aplikace v období od 18. května 2018 do 14. července 2018 žádné testové otázky vyřazeny nebyly. Při pečlivé kontrole v návaznosti na aktuální znění právních předpisů jsem však zjistil, že je vyřazena otázka č. 06060010. Ve Věstníku dopravy ze dne 18. května 2018 tato testová otázka je, avšak ve Věstníku dopravy ze dne 14. července 2018 tato otázka už není.

 

Závěrem – je škoda, že na informace poskytnuté Ministerstvem dopravy o vyřazených testových otázkách se nelze spolehnout!

 

Otázkou pak zůstává, zda podobně pečlivě jsou aktualizovány i jiné komerční aplikace nabízející žákům autoškol zkušební testy a testové otázky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 10. červenci 2018

 

 

 

 

˜ Dnes provedena další kontrola aktuálnosti veškerých zde uváděných právních předpisů. Od 1. července 2018 k dnešnímu dni k žádným dalším změnám nedošlo – právní předpisy jsou tak nyní aktualizovány k 10. červenci 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 28. červnu 2018

 

 

 

 

˜ Veškeré právní předpisy uváděné na serveru „Autoškola? Pohodlně!“ jsou aktualizovány k 1. červenci 2018.

 

˜ V zákoně č. 361/2000 Sb. jsou s platností od 1. července 2018 například přesněji definována vozidla zařazená do skupin C1, C a D1. Nová je možnost podání žádosti o vydání řidičského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Další změny jsou spíše administrativního rázu. Více viz zákon č. 361/2000 Sb. Znění s barevně vyznačenými změnami je dostupné autoškolám s uhrazenou licencí kliknutím na datum platnosti jejich licence.

 

˜ Dle aktualizovaného zákona č. 247/2000 Sb. může kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnout o profesní způsobilosti řidiče a provést příslušný záznam a další úkony. Znění zákona s barevně vyznačenými změnami je dostupné autoškolám s uhrazenou licencí kliknutím na datum platnosti jejich licence.

 

˜ Ve vyhlášce č. 31/2001 Sb. je uveden nový vzor řidičského průkazu, na němž už není uvedena obec obvyklého bydliště držitele řidičského průkazu. Znění vyhlášky s barevně vyznačenými změnami je dostupné autoškolám s uhrazenou licencí kliknutím na datum platnosti jejich licence.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 21. červnu 2018

 

 

 

 

˜ 19. června 2018, tj. cca po dvou měsících, jsme dostali odpověď z Ministerstva dopravy na nᚠopětovný dotaz týkající se změn ve skladbě testových otázek. Z odpovědi Ministerstva dopravy cituji: „podkladové materiály související se změnami ve skladbě testových otázek stanovených pro zkoušku žadatelů o řidičské oprávnění zatím připraveny nejsou. V případě, že budou schváleny, budeme veřejnost o jejich výsledku a podobě včas informovat.“ Bohužel v odpovědi není uvedeno, jakým způsobem bude ministerstvo veřejnost „včas informovat“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 15. červnu 2018

 

 

 

 

˜ V posledních cca 14 dnech došlo k úpravám ve výkladu již dříve zpracovaných dopravních značek (výstražné, zákazové, příkazové atd.). Byly přidány další obrázky s výkladem či odkazy na související ustanovení zákona a interaktivní otázka byla přesunuta až za všechny fotografie tak, jako je tomu například u značek vodorovných. Grafické rozvržení je po této úpravě u všech dopravních značek zcela jednotné.

Úpravami na stránkách s výkladem dopravních značek však mohlo dojít k tomu, že vᚠpočítač si z dřívějšího prohlížení pamatuje předchozí vzhled stránky a po zobrazení nově upravené stránky může být k textu přiřazen jiný obrázek (počítačem dříve zapamatovaný). Pokud tuto nesrovnalost zaznamenáte, je nutné příslušnou stránku načíst opětovně (na PC lze obvykle stisknout klávesu F5).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 22. květnu 2018

 

 

 

 

˜ Ve snaze nezkomplikovat užívání vaší licence udělené k užívání elektronických výukových materiálů „Autoškola? Pohodlně!“ řešíme nové požadavky na zpracování osobních údajů (GDPR) ujednáním na našich webových stránkách, z něhož je zřejmé, že užíváním licence souhlasíte se zpracováním a uveřejněním vašich osobních údajů souvisejících s udělením licence. Pokud byste s tímto řešením nesouhlasili, napište nám prosím, a budeme spolu s vámi hledat jiné řešení. Děkujeme za vaši vstřícnost při řešení, při němž se vlk nažere a koza zůstane celá.

Zmíněné ujednání je uvedeno na stránce s nabídkou pro autoškoly a dále též na stránce s přehledem autoškol a udělených licencí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 11. květnu 2018

 

 

 

 

˜ V přehledu dopravních značek na našich webových stránkách přibyl výklad vodorovných dopravních značek. Tím jsou už všechny dopravní značky „klikací“ (práce však stále pokračuje, nyní na světelných signálech). Bezesporu jde o zpracování, které nemá v České republice obdobu a je škoda, že některé autoškoly stále ještě tyto materiály neužívají a ani na ně hned při zahájení kurzu neupozorní své žáky. Žáci autoškol se tímto pohodlným „obrázkovým“ způsobem mohou naučit nejen význam dopravních značek, ale i související ustanovení zákona, zásady bezpečné jízdy atd. Interaktivní zpracování vtahuje žáka do hry, vzbuzuje jeho zájem a učiteli usnadňuje jeho práci.

Cesta k výkladu dopravních značek začíná kliknutím na datum platnosti vaší licence, dále vyberete téma „Dopravní značky“ a zde pak klikněte na tlačítko u názvu „Přehled všech dopravních značek…“. V přehledu všech dopravních značek lze kliknutím vybrat jakoukoliv skupinu značek a dále jakoukoliv dopravní značku.

 

˜ Přibližně po měsíci jsme dosud neobdrželi žádnou odpověď od Ministerstva dopravy na nᚠopětovný dotaz týkající se zavedení nových testových otázek.

 

˜ Setkáte-li se snad na výukových stránkách s deformovaným obrázkem případně s obrázkem, který nepatří k danému textu, znamená to, že je nutné načíst tuto stránku opětovně (na stránce došlo ke změně a vᚠpočítač si ještě pamatuje dřívější uspořádání). Pro aktuální – opětovné načtení stránky lze kliknout na symbol zatočené šipky, popřípadě lze použít klávesu F5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 13. dubnu 2018

 

 

 

 

˜ Pokračujeme v komunikaci s Ministerstvem dopravy, jejímž cílem je získání informací (a případných podkladů) týkající se plánované změny testových otázek. Na základě dřívějšího doporučení Odboru komunikace Ministerstva dopravy jsme tentokrát oslovili paní vedoucí oddělení kvalifikace řidičů…

 

 

Ministerstvo dopravy naši žádost převzalo 11. 4. 2018.

 

 

 

Naše žádost je velmi podobná té, kterou jsme již dříve odeslali Odboru komunikace Ministerstva dopravy. Z naší žádosti opět uvádím několik vět:

 

V souvislosti s plánovanou změnou ve skladbě testových otázek si Vás dovoluji požádat o informace, kdy a v jakém rozsahu k plánovaným změnám ve skladbě testových otázek dojde a dále si Vás dovoluji požádat o poskytnutí potřebných podkladů v elektronické formě tak, abych nově zavedené testové otázky mohl včas zapracovat do našich tištěných i elektronických výukových materiálů.

 

Nyní tedy spolu s vámi čekáme na vyjádření Ministerstva dopravy. Jakmile nějaké vyjádření přijde (pokud přijde?), dáme vám všem vědět.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 4. dubnu 2018

 

 

 

 

˜ S platností od 22. března 2018 je novelizována vyhláška č. 277/2004 Sb. Je zpřesněn, a vlastně zpřísněn, popis nemocí, které vylučují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Znění s barevným vyznačením změn najdou autoškoly se zakoupenou licencí v obsahu témat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 9. březnu 2018

 

 

 

 

˜ Včera jsme obdrželi písemnou odpověď od ředitele Odboru komunikace Ministerstva dopravy na naši žádost o poskytnutí informací vztahujících se k avizované změně ve skladbě testových otázek. O naší žádosti jsme vás informovali, viz níže „Aktuálně k 24. únoru 2018“.

 

Z odpovědi Ministerstva dopravy cituji:

„Odbor agend řidičů Ministerstva dopravy zatím nerozhodl, v jakém rozsahu a jak konkrétně se budou otázky měnit. V tuto chvíli tak ministerstvo zatím nemá k věci žádné písemné podklady.“

 

Dále se v odpovědi uvádí, že pokud máme zájem věc dále sledovat, můžeme se obrátit na sekretariát odboru agend řidičů.

 

Samozřejmě, že uváděný odbor opět písemně oslovíme, a budeme Vás informovat o výsledku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 24. únoru 2018

 

 

 

 

˜ Samozřejmě nás všechny zajímá, jak je to s plánovanou změnou testových otázek, a samozřejmě bychom chtěli případně nově stanovené testové otázky zapracovat včas do našich výukových materiálů. Oslovili jsme proto doporučeným dopisem (s tzv. dodejkou) Ministerstvo dopravy, konkrétně pana ředitele Odboru komunikace, pana Mgr. Jakuba Stadlera.

 

 

Nᚠdopis, respektive žádost, byla odeslána 16. 2. 2018, ministerstvo ji převzalo 19. 2. 2018.

 

 

 

Z naší žádosti vyjímám několik vět:

V souvislosti s plánovanou změnou ve skladbě testových otázek si Vás dovoluji požádat o informace, kdy a v jakém rozsahu k plánovaným změnám ve skladbě testových otázek dojde a dále si Vás dovoluji požádat o poskytnutí potřebných podkladů v elektronické formě tak, abych nově zavedené testové otázky mohl včas zapracovat do našich tištěných i elektronických výukových materiálů.

 

Nyní tedy spolu s vámi čekáme na vyjádření Ministerstva dopravy. Jakmile nějaké vyjádření přijde (pokud přijde?), dáme vám všem vědět.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 25. lednu 2018

 

 

 

 

˜ ˜ Stále častěji se setkáváme s otázkou, zda už máme ty nové „Žádosti o přijetí k výuce a výcviku“ obsahující jisté prohlášení o nakládání s osobními údaji žadatele.

 

Eventuální prohlášení ale nemůžeme do tiskopisu žádosti zanést my, jako „Agentura Schröter“. Závazná podoba tiskopisu je stanovena vyhláškou č. 167/2002 Sb., a na rozdíl od tiskopisu „Lékařský posudek…“ u něhož je ve vyhlášce č. 277/2004 Sb. přímo uvedeno, že tiskopis posudku může mít i jinou úpravu než je uvedeno v jeho vzoru, tiskopis žádosti je závazně stanoven uvedenou vyhláškou č. 167/2002 Sb.

 

Nejprve by tedy Ministerstvo dopravy novelou vyhlášky č. 167/2002 Sb. muselo změnit vzor tiskopisu „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“ a až následně bychom my takový nový tiskopis mohli dát do tisku. Zatím tedy musíme „vyděržá piaňér“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 10. lednu 2018

 

 

 

 

˜ Pro zajímavost je v předstihu uveden zákon č. 361/2000 Sb. ve znění platném od 1. července 2018. Zapracované změny vyplývají ze zákona č. 199/2017 Sb., tzv. úplné znění s barevně vyznačenými změnami najdou autoškoly s udělenou licencí po kliknutí na datum platnosti své licence, v obsahu témat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 4. lednu 2018

 

 

 

 

˜ Určitě nás nejvíce zajímá zákon č. 361/2000 Sb. Tedy si můžeme oddychnout, v tomto zákoně s platností od 1. ledna 2018 k žádným změnám nedošlo.

 

˜ Úplné znění zákona č. 168/1999 Sb. obsahuje změny vyplývající ze zákona č. 293/2017 Sb., platné od 1. ledna 2018. Nově je například stanoveno, že povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci (viz § 1 zákona). Nově je též stanoven „příspěvek“, který musí společně uhradit vlastník a provozovatel vozidla v případě nesplnění povinnosti mít vozidlo pojištěné (viz § 4 zákona). Více viz úplné znění zákona č. 168/1999 Sb. (Znění s barevným vyznačením změn viz přístup přes licenci.)

 

˜ Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je s platností od 1. ledna 2018 aktualizován zákonem č. 225/2017 Sb. Tzv. úplné znění zákona č. 13/1997 Sb. je samozřejmě k dispozici. Změny se však týkají stavebního řízení a pro autoškoly či pro řidiče jsou nevýznamné. (Znění s barevným vyznačením změn viz přístup přes licenci.)

 

˜ Ve vyhlášce č. 341/2014 Sb. vstoupila v platnost od 1. ledna 2018 poslední část změn vyplývající z vyhlášky č. 235/2017 Sb. Změna se týká přílohy č. 9, která však nemá pro autoškoly či pro řidiče význam, a proto ani není na tomto webu uváděna. (Znění s barevným vyznačením změn viz přístup přes licenci.)

 

˜ Mezi sledovanými předpisy je také nově aktualizován zákon č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách (v nepatrném rozsahu je téma zařazeno do testových otázek). Jedná se o poslední část změn vyplývající ze zákona č. 152/2017 Sb., která je platná od 1. ledna 2018. Nově zařazené změny nejsou pro chod autoškol významné a příslušné testové otázky se netýkají. (Znění s barevným vyznačením změn viz přístup přes licenci.)

 

˜ Ve vyhlášce č. 31/2001 Sb. je s platností od 1. ledna 2018 uvedeno nové provedení mezinárodního řidičského průkazu. V předstihu je upozorněno též na nové provedení řidičského průkazu, které vstoupí v platnost od 1. července 2018. Informace může být zajímavá například pro školení řidičů – v nově zavedeném ŘP nebude uváděno bydliště. (Znění s barevným vyznačením změn viz přístup přes licenci.)

 

˜ Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. pozbylo s platností od 1. ledna 2018 některá ustanovení. Zrušená ustanovení se však netýkají pracovníků v silniční dopravě. (Znění s barevným vyznačením změn viz přístup přes licenci.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 2. listopadu 2017

 

 

 

 

 Ve výkladu dopravních značek přibyl výklad u dodatkových tabulek. Od dnešního dne jsou tedy „klikací“ všechny svislé dopravní značky. Nové (správné) načtení stránky s přehledem dodatkových tabulek bude pravděpodobně vyžadovat načíst stránku opětovně (na PC stiskněte klávesu F5).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 17. říjnu 2017

 

 

 

 

 Více než 100 změn je s platností od 4. října 2017 zapracováno do tzv. úplného znění zákona č. 111/1994 Sb. Mimo jiné se změny týkají také taxislužby. Úplné znění zákona s barevně vyznačenými posledními změnami najdou autoškoly s uhrazenou licencí v obsahu témat.

 

 Dlouhá léta byly právní předpisy na serveru „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!“ k dispozici vždy s barevným vyznačením posledních změn. Pro laiky, pro žáky autoškol, však může být taková forma zákona nepřehledná, a proto jsou nově pro autoškoly s uhrazenou licencí všechny sledované právní předpisy k dispozici ve dvou provedeních. Žáci autoškol, kteří se s daným předpisem seznamují poprvé, si mohou vybrat úplné znění aktualizovaného zákona v jeho platném znění. Pro fajnšmekry, pro učitele autoškol, je ale k dispozici též i verze s barevným vyznačením posledních změn, což umožňuje porovnání novinek s předchozím zněním zákona.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 24. srpnu 2017

 

 

 

 

 Níže slíbená vyhláška č. 341/2014 Sb. je v aktualizovaném, tzv. úplném znění, k dispozici.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 15. srpnu 2017

 

 

 

 

 Od poslední aktualizace (1. června 2017) došlo ve sledovaných právních předpisech ke změnám u osmi právních předpisů.

Jen si připomeneme, že „sledované“ právní předpisy jsou vybrané tak, že se k nim buď vztahují testové otázky, anebo jsou jen zajímavé pro nᚠobor, a autoškoly se zakoupenou licencí je mohou ve zde zpracovaném tzv. úplném znění použít například jako zajímavost při školeních řidičů.

 

 Zákon č. 361/2000 Sb. je novelizován zákonem č. 250/2016 Sb. a zákonem č. 183/2017 Sb., celkem je do tzv. úplného znění zákona zapracováno přes 50 změn. Převážně se ale jedná o změnu názvosloví. Výraz „sankce“ je nově nahrazen slovy „správní trest“, „blokové řízení“ se nahrazuje slovy „příkazem na místě“ apod.

 

 Od 1. července 2017 došlo k dalším změnám v zákoně č. 56/2001 Sb. I zde se ale jedná převážně o změnu názvosloví. Výraz „správní delikt“ je nahrazen slovem „přestupek“ apod.

 

 Aktualizaci bylo nutné provést také u vyhlášky č. 355/2006 Sb. Mimo jiné byl zrušen termín platnosti testování historických vozidel vždy do 31. května následujícího roku.

 

 V zákoně č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích stanicích je nově zapracováno přes 60 změn stanovených zákonem č. 152/2017 Sb. Zákon nově řeší dobíjecí stanice pro elektromobily a pro vozidla s hybridním pohonem.

 

 V zákoně č. 13/1997 Sb. se změny týkají opět hlavně nově zavedeného názvosloví. „Správní delikty“ jsou „Přestupky, „Blokové řízení“ je uváděno pod pojmem „Příkaz na místě“ apod.

 

 Změny v ustanoveních o přestupcích se dotkly také zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

 

 Zákon č. 247/2000 Sb. je rovněž aktualizován ve smyslu nového názvosloví. „Správní delikt“ je nahrazen slovem „Přestupek“ apod.

 

 Vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti… doznává řadu změn s platností od 19. srpna 2017. Pro sestavení tzv. úplného znění je nutné zapracovat téměř 100 položek. Na vytvoření úplného znění tohoto předpisu se dosud pracuje a bude k dispozici v nejbližší době.

 

 Blíží se doba vypršení platnosti licence (do 30. září 2017), která je nutná pro užívání elektronických materiálů „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!“. Seznamte se prosím s novými pravidly užívání našich elektronických materiálů, která jsou zřejmá například ze stránky „Nabídka pro autoškoly“ nebo ze stránky „Přehled autoškol a udělených licencí“. Cena licence je 1 200 Kč na jeden rok (tj. 100 Kč/měsíc). Prodloužení licence lze objednat telefonicky nebo zasláním SMS (tel. 605 720 400), případně e-mailem na adrese agentura@schroter.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 6. červnu 2017

 

 

 

 

 S právě vydaným novým CD „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! září 2017“, které je připraveno už pro nový školní rok, dochází též ke změně placeného užívání tohoto výukového materiálu. Se záměrem legálně zpřístupnit toto CD všem žákům, tedy ne jen žákům tzv. „partnerských autoškol“, mohou CD od verze „září 2017“ zakoupit pro svou osobní potřebu žáci jakékoliv autoškoly, která si CD u nás objedná. Nově je placené pouze veřejné užívání CD při výuce na učebně, a to formou zakoupení a udělení licence k veřejnému užívání, viz „Nabídka pro autoškoly.

 

Tzv. „partnerským autoškolám“ je licence k veřejnému užívání CD při výuce na učebně a současně i licence k prohlížení webové verze „AUTOŠKOL? POHODLNĚ! on-line“ udělena automaticky, a to se stejnou dobou platnosti jako bylo jejich původní oprávnění k užívání náplně CD. Nově udělená licence náhradou za stávající oprávnění platí do 30. září 2017, viz „Přehled autoškol a udělených licencí“.

 

 

 

 

 

 

 

Od této „tlusté čáry“ směrem nahoru jsou aktuální informace členěny na „zelené“ (právní předpisy) nebo „modré“ (jiné informace).

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 1. červnu 2017

 

 

 

 

 S platností od 1. června 2017 došlo k dalším změnám ve vyhlášce č. 343/2014 Sb. Jsou například nové tiskopisy pro zápis vozidla do registru vozidel nebo pro zápis změny vlastníka vozidla apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 5. dubnu 2017

 

 

 

 

 Od 1. dubna 2017 změna v zákoně č. 13/1997 Sb. Zjednodušeně řečeno „přibyl nový úřad“, pro provoz autoškol zcela nedůležité.

 

 Od 11. dubna změna ve vyhlášce č. 343/2014 Sb. Zapracování této změny mně přišlo opravdu líto, protože desítky obrázků registračních značek s ochranným prvkem jsem skenoval a sestavoval do tzv. úplného znění této vyhlášky cca před 2 měsíci. „Soudruzi z NDR“ však udělali chybu a celá příloha č. 27 je s platností od 11. dubna 2017 změněna. Vše je tedy v předstihu a opět s pečlivostí sestaveno do tzv. úplného znění, abyste měli například na školeních řidičů co prohlížet.

 

Mimochodem, kdyby udělal chybu někdo z nás, například chybně vyplnil jednu kolonku v třídní knize, to by byl problém. Zde, ve vyhlášce, byla chybně celá jedna rozsáhlá příloha vyhlášky, a nic se neděje.

 

 Od 1. června 2017 dochází k rozsáhlým změnám v zákoně č. 56/2001 Sb. Celkem bylo do tzv. úplného znění zapracováno přes 100 různých změn. Úplné znění platné od 1. června 2017 je už v předstihu připraveno.

 

 Rovněž v předstihu jsou zapracovány změny v zákoně č. 168/1999 Sb. Změny platné od 1. června 2017 řeší práci „Komise“, pro chod autoškol nedůležité.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 22. únoru 2017

 

 

 

 

 Ještě jednou k otázce „malotraktoru“, aneb sk. B + E ano či ne. V roli jakéhosi nechtěného moderátora bych s trochou humoru řekl „odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil“ a níže uvádím příspěvek od pana kolegy Petra Krále.

 

Dobrý den,

 

chtěl bych reagovat na pana kolegu Jaroslava Němce. Zde uvádí problém svého klienta, který měl zájem s řidičským oprávněním sk. B+E  řešit potřebu řídit malotraktor o největší povolené hmotnosti nepřekračující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem.

 

Osobně se domnívám, že není zrovna přesné tvrdit, že toto je možné dle našeho zákona, jak pan Němec uvádí, tedy zákona 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zde je uvedeno, cituji § 80a/1 f) sk. B  - jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti:

1. nepřevyšující 750 kg,

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo

3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu."

 

A právě v termínu „motorová vozidla“ je problém. Podle Evropské směrnice 2006/126/ES, na kterou pan Němec poukazuje, jsou v článku 4 uvedeny skupiny řidičských oprávnění, jejich definice a také minimální věkové hranice pro získání těchto řidičských oprávnění.

 

A zde článek 4, bod 4) uvádí, cituji:

- motorová vozidla – „motorovým vozidlem“ se rozumí jakékoli vozidlo s vlastním pohonem běžně používané pro přepravu osob nebo zboží po silnici nebo pro tažení vozidel používaných pro přepravu osob nebo zboží po silnici. Tento pojem zahrnuje trolejbusy, tj. vozidla připojená k elektrickému vodiči, ale nejezdící po kolejích. Nezahrnuje zemědělské nebo lesnické traktory;

 

- „zemědělským nebo lesnickým traktorem“ se rozumí jakékoliv kolové nebo pásové vozidlo s vlastním pohonem s nejméně dvěma nápravami, jehož hlavní funkce spočívá v tažné síle, a které je zvláště navrženo, aby tahalo, tlačilo, vozilo nebo pracovalo s určitým nářadím, stroji nebo přívěsy používanými při zemědělských nebo lesních pracích, a jehož použití pro přepravu osob nebo zboží po silnici nebo pro tažení vozidel používaných pro přepravu osob nebo zboží po silnici je pouze jeho vedlejší funkcí.

 

Podle tohoto ustanovení je zřejmé, že do pojmu „motorové vozidlo“ není zařazený traktor, tudíž v kontextu řidičského oprávnění sk. B podle § 80a zákona 361/2000 Sb. není možné traktor řídit, a to bez ohledu na jeho hmotnost, nebo hmotnost zde není vůbec zohledňována. Tedy z toho vyplývá, že toto je možné jen na základě řidičského oprávnění sk. T, do níž podle §80a/2 jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

 

Pokud tedy vezmu v potaz výše uvedené, tak pan Němec nemá pravdu, že to jde podle „našeho“ zákona 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, protože tento není v konfliktu s unijním právem, neříká nic jiného, než směrnice 2006/126/ES, která je použita v plném rozsahu ode dne 19. ledna 2013, a i když byla změněna směrnicí komise 2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, tak původní článek č. 4 se nezměnil. Tedy vozidlo, jež je označeno jako traktor, není touto směrnicí považováno za motorové vozidlo, a tudíž ho nelze řídit s jinou skupinou řidičských oprávnění, než jen se sk. T. (Obdobně, ovšem přesněji, je toto uvedeno i u sk. C, a C+E, kdy je také traktor z této skupiny řidičského oprávnění vyloučen).

 

Předchozí verze zákona 361/2000 Sb., (kde §81/4b umožňoval řídit traktory a pracovní stroje samojízdné do maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg), tedy vnitrostátního práva jež bylo v rozporu s unijním právem, musela být přepracována a nemůže tak platit ani pro řidiče, jež mají řidičák před 19. lednem 2013,  protože v případě konfliktu má unijní předpis přednost, a povinnost aplikovat ustanovení směrnice, namísto konfliktního vnitrostátního práva, mají nejen soudy, ale i správní orgány, tedy i obecní úřady vykonávající přenesenou působnost a orgány Policie České republiky. Pokud někdo s řidičským oprávněním sk. B, nebo sk. B+E pojede traktorem, tak je to řízení bez příslušného řidičského oprávnění.

 

Toto je můj názor na problém týkající se sk. B+E a jakéhokoliv traktoru, by by nepřekračoval největší povolenou hmotnost 3 500 kg.

 

Samozřejmě, pokud má někdo k tomuto jiný výklad, novější předpis či směrnici, budu rád za informace. Pan Němec uvádí, cituji: „Udělali jsme i reportហdo ČT. Ministerstvo se jim k tomu muselo vyjádřit, i když „jakoby v rozporu to není“ je trochu divné vyjádření. Ovšem i když MD řeklo, že platí stávající naše úprava, tak nemůže nakázat policii, aby to nepokutovala.“ Zde souhlasím s panem Němcem, že je to jistě divné vyjádření, protože zde MD nemá nejen že možnost, ale ani důvod bránit polici v postihu.

 

S pozdravem

Petr Král

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 13. únoru 2017

 

 

 

 

 Pozor komu, či spíš za jakým účelem, budete dělat sk. E ke sk. B. Informace kolegy Jaroslava Němce,

který tento příspěvek dnes poslal a my jej s poděkováním předáváme dál.

 

Dobrý den,

 

v úvodu svých stránek máte napsáno, že když se k nám dostane významná informace, tak máme napsat. Možná by to mohli vědět i ostatní autoškoly.

 

Jedná se o to, že ke mně do autoškoly přišel žák a že má menší traktor do 3,5 t a že by si k němu chtěl zapřáhnout přívěs, taky do 3,5 t. Zjistil si podle našeho zákona, že by mu místo sk. T stačilo udělat sk. E, což je lacinější a zabije tím dvě mouchy jednou ranou (může tahat těžkej přívěs i za osobákem).

 

Podle našeho zákona 361/2000 Sb. § 80a to jde, jenže Evropská směrnice 2006/126/ES to bohužel zakazuje. Volal jsem na policii, jak by to řešili a řekli, že by to pokutovali. Naši zkušební komisaři taky nevědí, tak jsem v listopadu napsal prostřednictvím jejich formuláře na Ministerstvo dopravy a ti mlčí.

 

Podle mě to tam někdo spletl, že to zapomněl dát do zákona. A teď si představte, že bych to tomu žákovi udělal a oni by ho chytli a jsou tam za to 4 body, pokuta 25 - 50000 Kč a zákaz řízení na jeden až dva roky. A přitom on by dodržel nᚠčeský zákon. Ta směrnice platí už od r. 2013.

 

Udělali jsme i reportហdo ČT (posílám odkaz). Ministerstvo se jim k tomu muselo vyjádřit, i když „jakoby v rozporu to není“ je trochu divné vyjádření. Ovšem i když MD řeklo, že platí stávající naše úprava, tak nemůže nakázat policii, aby to nepokutovala.

 

S pozdravem

Jaroslav Němec

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/217411000140201-udalosti-v-regionech/video/520130

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 31. lednu 2017

 

 

 

 

 Od 4. února 2017 je novelizována vyhláška č. 343/2014 Sb. Více než 100 nových stran příloh lze v zájmu maximální stručnosti vyjádřit jednou větou. Místo dříve nalepované zelené známky bude do spodního prolisu na tabulce s registrační značkou nalepován ochranný prvek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 2. lednu 2017

 

 

 

 

 Veškeré právní předpisy otvírané ze serveru www.schroter.cz jsou aktualizovány ke 2. lednu 2017. Změny platné od počátku roku 2017 nejsou pro výuku v autoškolách zásadní. Vzdálenější souvislost s naším oborem mají jen níže uvedené dva body.

 

 Ve vyhlášce č. 31/2001 Sb. jsou nově uvedeny harmonizované kódy používané od 1. ledna 2017 v řidičských průkazech.

 

 Zvyšuje se mzda řidičům autobusů za čekání mezi spoji, podrobněji viz novelizované nařízení vlády č. 589/2006 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 14. prosinci 2016

 

 

 

 

 Veškeré právní předpisy otvírané ze serveru www.schroter.cz jsou aktualizovány k 14. prosinci 2016.

 

 Ke změnám došlo v zákoně č. 168/1999 Sb., například jsou nově definovány případy, ve kterých má pojistitel proti pojištěnému právo na náhradu vyplacené částky.

 

 Ke změnám došlo od 14. prosince 2016 též v zákoně č. 13/1997 Sb. Vesměs se však jedná o změny, které jsou pro výuku v autoškolách nevýznamné.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 22. září 2016

 

 

 

 

 Veškeré právní předpisy otvírané ze serveru www.schroter.cz jsou aktualizovány k 20. září 2016. Ke změnám došlo v zákoně č. 361/2000 Sb., zákoně č. 56/2001 Sb., nebo i v zákoně č. 13/1997 Sb. Vesměs se však jedná o změny, které jsou pro výuku v autoškolách či pro vlastní provoz na pozemních komunikacích nevýznamné (změny se týkají ověření podpisu nebo celního řízení).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 20. květnu 2016

 

 

 

 

 Mezi právní předpisy uváděné na serveru „Autoškola? Pohodlně! on-line“ je nově zařazena vyhláška č. 82/2012 Sb., která po novelizaci vyhláškou č. 133/2016 Sb. uvádí výčet závad, za něž může být při silniční kontrole zadrženo osvědčení o registraci vozidla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 30. březnu 2016

 

 

 

 

 Už před několika měsíci při projednávání novely zákona č. 361/2000 Sb. bylo zřejmé, že bude muset být zavedena například nová dopravní značka „Cyklistická zóna“. S trochou zpoždění, od 21. března 2016, k těmto změnám vyhlášky č. 294/2015 Sb. skutečně došlo a jsou zavedeny tyto nové dopravní značky a symboly:

 

                                  

 

Tak zvané úplné znění novelizované vyhlášky č. 294/2015 Sb., s barevným vyznačením změn, je pro partnerské autoškoly připraveno zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 15. březnu 2016

 

 

 

 

 S účinností od 14. března 2016 dochází ke změnám ve vyhlášce č. 167/2002 Sb. Novela se týká označení osádky výcvikového motocyklu, případně i samotného výcvikového motocyklu. Dále jde například o možnost vést knihu evidence o výcviku v řízení vozidla i v elektronické podobě.

 

 Za zmínku stojí též novela vyhlášky č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech. Zajímavostí může být například popis průběhu a rozsahu dopravně psychologického vyšetření.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 17. únoru 2016

 

 

 

 

 Asi se hodí připomenout, že povinnost mít u sebe tzv. zelenou kartu platí i nadále dle zákona č. 168/1999 Sb., § 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 9. únoru 2016

 

 

 

 

 Ve Sbírce zákonů vyšel zákon č. 48/2016 Sb., který novelizuje zákon č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) a současně též zákon č. 247/2000 Sb. (zákon „o autoškolách“) Veškeré změny jsou platné od 20. února 2016.

 

 Změnám v zákoně č. 361/2000 Sb. je v tištěné učebnici „Autoškola? Pohodlně! 2016“ věnována samostatná kapitola včetně fotografií a komentáře. Podrobné seznámení s provedenými změnami, s barevným odlišením nového znění je pro partnerské autoškoly připraveno k prohlédnutí v elektronické verzi zákona č. 361/2000 Sb.

 

 Změny v zákoně č. 247/2000 Sb. se týkají například výukových a učebních prostor, které musí mít provozovatel autoškoly „po celou dobu k dispozici“. Více nový § 8a zákona č. 247/2000 Sb.

 

 Další novinkou je možnost prodloužit jedenkrát ve třetí etapě výcviku výcvik v řízení na čtyři vyučovací hodiny. Více § 27 zákona č. 247/2000 Sb.

 

 Nově je řečeno, že provozovatel autoškoly ukončí výuku a výcvik nejen za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval všechny hodiny výuky a výcviku, ale dále má-li také potřebné znalosti a dovednosti pro zkoušku. Jednoznačně je též uvedeno, že pokud žadatel neuspěje u zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, nesmí pokračovat v dalších zkouškách, atd. atd. Určitě se vyplatí nahlédnout do úplného znění novelizovaného zákona č. 247/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 15. lednu 2016

 

 

 

 

 Novelizovaný zákon č. 361/2000 Sb. a nová vyhláška č. 294/2015 Sb. jsou na našem webu už několik měsíců a tak snad přijmete omluvu za to, že další aktuální informace vztahující se k počátku roku 2016 přicházejí až v polovině ledna. Věřte prosím, že nová učebnice dala tentokrát opravdu hodně práce a zabrala všechen čas. Nová učebnice Autoškola? Pohodlně! 2016 má 48 stran navíc a obsahuje všechny nové dopravní značky, určené symboly a dokonce i samostatnou kapitolu věnovanou další novele zákona (včetně fotografií), která ještě čeká na podpis prezidenta a ještě nevyšla ani ve Sbírce zákonů.

 

 Dále bylo potřebné zaktualizovat i učební plán. Nyní je přizpůsoben nové vyhlášce i navýšení počtu stran v učebnici. Učební plán korespondující s učebnicí Autoškola? Pohodlně! 2016 je k dispozici ve formátu PDF a najdete jej v „šedých“ tématech pod názvem „Vyučovací předměty probírané v autoškole a učební plán“.

 

 Úprava musela být provedena i mezi testovými otázkami. Například některé testové otázky už nepatří mezi „Informativní značky provozní“, ale nově mezi „Informativní značky zónové“.

 

 Ve vyhlášce č. 343/2014 Sb. došlo s platností od 1. ledna 2016 k drobnější změně, která se týká skladby registrační značky na přání.

 

 Pro úplnost došlo s platností od 1. ledna 2016 ke změně též v zákoně č. 247/2000 Sb. Lze však říci, že pro běžný provoz autoškol je tato změna až nevýznamná.

 

 K rozsáhlejším změnám došlo v zákoně č. 13/1997 Sb. Zde prosím ještě o strpení, veškeré změny vyznačené zeleným písmem budou na našich stránkách během několika dní. Nejsme z těch, kteří zákon stáhnou někde na internetu a dále zveřejní. Každé slovo a každou větu nového znění kontroluji, a to vyžaduje určitý čas.

 

 Nové značky s podrobným výkladem a stovkami fotografií jsou nyní naší prioritou a postupně budou přibývat na našem výukovém serveru Autoškola? Pohodlně! on-line (viz. www.schroter.cz nebo www.autoskolapohodlne.cz). Výukový CD ROM zůstane zachován, postupně však bude sloužit pouze jako nouzová varianta pro případ výpadku internetu a bude obsahovat jen základní informace. Z uvedeného vyplývá, a opakovaně na vás, kteří jste byli léta zvyklí učit podle našeho CD apeluji, že bez připojení k internetu to nepůjde. Prosím, zamyslete se nad řešením mobilního internetu, zejména pokud chodíte učit do cizích prostor. Doba prostě jde tímto směrem a my s tím nic neuděláme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 9. listopadu 2015

 

 

 

 

 9. listopadu 2015 vychází ve Sbírce zákonů vyhláška č. 294/2015 Sb., platná od 1. ledna 2016, která zcela nahrazuje stávající vyhlášku č. 30/2001 Sb. (o dopravních značkách).

Vyobrazení a význam dopravních značek, platný od 1. ledna 2016, zpracováváme a postupně přidáváme na nᚠserver „Autoškola? Pohodlně! on-line“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 23. říjnu 2015

 

 

 

 

 Vyhláška č. 271/2015 Sb. mění s účinností od 5. listopadu 2015, vyhlášku č. 277/2004 Sb. o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

 

 Mezi novými změnami vyhlášky č. 277/2004 Sb. je i nový tiskopis „LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL“. Nový tiskopis u nás lze objednat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 14. říjnu 2015

 

 

 

 

 Právě vyšla v naší učebnici „Autoškola? Pohodlně! 2015/2016“ avizovaná novela zákona č. 361/2000 Sb. Změny týkající se například snížení rychlosti jízdy na silnici pro motorová vozidla jsou platné od 31. prosince 2015. Úplné znění aktualizovaného zákona č. 361/2000 Sb. je pro partnerské autoškoly připraveno už v předstihu zde.

 

 Výše zmíněná novela, konkrétně zákon č. 268/2015 Sb., novelizuje současně i zákon č. 13/1997 Sb. Většina změn je rovněž platná od 31. prosince 2015, a úplné znění aktualizovaného zákona bude k dispozici v době platnosti těchto změn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 9. říjnu 2015

 

 

 

 

 Očekávaná novela vyhlášky č. 167/2002 Sb. konečně vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2015 Sb. Uváděné novinky, týkající se zejména závěrečných zkoušek, jsou platné od 1. listopadu 2015. Aktualizované (úplné) znění vyhlášky č. 167/2002 Sb., včetně přílohy s vyobrazením jízdních úkonů prováděných u závěrečné zkoušky u skupiny vozidel AM, A1, A2 a A je pro partnerské autoškoly připraveno zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 1. červenci 2015

 

 

 

 

 Od 1. července 2015 došlo v právních předpisech uváděných na našich stránkách jen k málo významné změně, a to v zákoně č. 311/2006 Sb. K tomuto zákonu se vztahuje jedna testová otázka, změny v zákoně se však příslušné testové otázky nedotkly.

 

 Aktuálně je v Poslanecké sněmovně novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) a současně též zákona č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích). Novela již byla schválena Poslaneckou sněmovnou a nyní se očekává hlasování o pozměňovacích návrzích navržených Senátem. Navrhované změny mají vliv i na provedení některých dopravních značek (např. na značku IP 28), a proto i Ministerstvo dopravy připravuje změnu vyhlášky č. 30/2001 Sb. Informace o připravovaných změnách najdete v naší nově aktualizované učebnici „Autoškola? Pohodlně! 2015/2016“, která vyjde 15. července 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 1. dubnu 2015

 

 

 

 

 Od poslední aktualizace právních předpisů uváděných na našich stránkách (15. leden 2015) nedošlo k dnešnímu dni (1. duben 2015) k významnějším změnám. Ze sledovaných předpisů prošla změnou pouze vyhláška č. 31/2001 Sb. Změny se týkají mezinárodního řidičského průkazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 6. únoru 2015

 

 

 

 

 Jak je to s aktualizací testových otázek? Začátkem ledna, po rozsáhlých legislativních změnách, jsem si dovolil Ministerstvo dopravy upozornit na nutnost revize platnosti stávajících testových otázek. Současně jsem si dovolil položit dotaz, jakým způsobem bude veřejnost informována o změnách v testových otázkách, když nově zprovozněné stránky etesty2.mdcr.cz neumožňují vygenerování „změnového výpisu“ tak, jako to bylo možné na dřívějších stránkách etesty.mdcr.cz. Navrhl jsem, že by bylo možné informaci o zrušených, a případně nově vložených otázkách, uveřejnit vždy na konci Věstníku dopravy. Jak jsem předpokládal, nedostal jsem žádnou odpověď.

 

Při kontrole testových otázek dle Věstníku dopravy z 6. 2. 2015 bylo zjištěno, že Ministerstvo dopravy někdy mezi 22. lednem a 6. únorem 2015 „tajně“ vyřadilo 4 testové otázky.

 

Samozřejmě, že tyto neplatné otázky jsou vyřazeny i z našeho přehledu testových otázek, například na stránce „Všechny platné testové otázky rozdělené podle témat (lekcí)“

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 15. lednu 2015

 

 

 

 

 Od 15. ledna 2015 vstupuje v platnost zákon č. 354/2014 Sb., který mění zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Kromě nových změn pro řidiče téměř nevýznamných, je „zajímavostí“, že zákon 354/2014 Sb. ruší v § 24c novinky, platné teprve od 1. ledna 2015. Více zákon č. 168/1999 Sb.

 

 Po zvážení situace je možné se domnívat, že legislativní změny související s počátkem roku 2015 máme tímto za sebou. Lze však ještě očekávat změny v testových otázkách.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 13. lednu 2015

 

 

 

 

 Od 1. ledna 2015 je v platnosti též nová vyhláška č. 341/2014 Sb. která kompletně nahrazuje zrušenou vyhlášku č. 341/2002 Sb. Vyhláška č. 341/2014 Sb. například řeší rozměry a hmotnosti vozidel nebo uvádí výčet „závad, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“. V přílohách k této vyhlášce je pak uvedena například povinná výbava vozidel a nově popis a další členění kategorií vozidel.

 

 Testové otázky uveřejněné ve Věstníku dopravy vydávaného Ministerstvem dopravy zůstávají i k dnešnímu dni stále beze změn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 9. lednu 2015

 

 

 

 

 Dle Věstníku dopravy vydaného Ministerstvem dopravy zůstávají k 9. lednu 2015 všechny stávající testové otázky stále platné, včetně otázek vztahujících se ke zrušené vyhlášce č. 243/2001 Sb. Situaci budu nadále sledovat.

 

 Bohužel nebudeme přítomni na semináři, který se koná koncem ledna 2015 v Havlíčkově Brodě. Pokud někteří z Vás počítali s naší účastí, omlouváme se, ale považuji za spravedlivé vysvětlit nepřesné informace ve zvacím letáku. Již po několikáté jsem se setkal s letákem, v němž byla uvedena ne zcela pravdivá či přesná informace „Samozřejmostí je, že na semináři budou přítomni prodejci pomůcek“. Konkrétně naši účast s námi nikdo nekonzultoval. Nikoho nezajímalo, zda musím vyzvednout z výroby aktualizovaná CD, nebo zda musím předat do tisku další verzi učebnice, nebo zda musím prostě jen konečně dodělat odpovědi na zkušební otázky z předmětu OÚV pro sk. C-D. Za těchto okolností se domnívám, že je tak trochu nefér vůči mně a mé ženě, i vůči Vám, informaci „o samozřejmé účasti prodejců pomůcek“ zveřejnit.

Závěrem? Docela rád bych jel se ženou na výlet do Havlíčkova Brodu, ale řada nedokončených úkolů nám to v současnosti nedovoluje. Za naši neúčast se omlouvám.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 1. lednu 2015

 

 

 

 

 Od 1. ledna 2015 došlo k menším úpravám v zákoně č. 361/2000 Sb. Za zmínku stojí přesnější definice pojmu „provozovatel vozidla“ v § 2. Více zákon č. 361/2000 Sb.

 

 K nejrozsáhlejším změnám došlo od 1. ledna 2015 v zákoně č. 56/2001 Sb. Například cvičné vozidlo autoškoly (kromě nákladního automobilu, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, a autobusu) nemusí být přistavováno k technické prohlídce pravidelně v jednoročních lhůtách. Registrační značky na přání jsou zákonem č. 260/2014 Sb. odloženy až na 1. leden 2016. Více zákon č. 56/2001 Sb.

 

 Od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost zcela nová vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel (mimochodem, ve Sbírce zákonů vyšla 31. prosince 2014). Tato vyhláška nahrazuje dřívější, nyní zrušenou, vyhlášku č. 243/2001 Sb.

 

 Ke změnám od 1. ledna 2015 došlo též v zákoně č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Více zákon č. 168/1999 Sb.

Další změny vstoupí v platnost od 15. ledna 2015 a samozřejmě opět budou uvedeny na našem webu.

 

 V souvislosti s rozsáhlou změnou zákona č. 56/2001 Sb. a se zrušením vyhlášky č. 243/2001 Sb. lze očekávat též změny v testových otázkách.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 2. listopadu 2014

 

 

 

 

 Od 7. listopadu 2014 vstupuje v platnost zákon č. 230/2014 Sb. Nově platná ustanovení tohoto zákona jsou barevně vyznačena přímo v zákonech, kterých se změny týkají, tj. v zákoně č. 361/2000 Sb. a zákoně č. 247/2000 Sb.

 

 V zákoně č. 361/2000 Sb. dochází ke změně definice vozidel zařazených do některých skupin vozidel, včetně vozidel a přípojných vozidel zařazených do skupiny B, více § 80a, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 Významným posunem je též neomezení řidičského oprávnění pro řízení vozidel zařazených do skupin C či D pouze na vozidla vybavená automatickou převodovkou, pokud žadatel o řidičské oprávnění absolvoval výcvik a zkoušku na vozidle s automatickou převodovkou, více § 90, zákona č. 361/2000 Sb.

 

 Novela zákona č. 247/2000 Sb. v souvislosti s doplňujícím výcvikem upřesňuje pojem „rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu B na jízdní soupravy“ o nově definované hmotnosti přípojného vozidla, více § 19, zákona č. 247/2000 Sb.

 

 Zkušebním komisařům je nově uloženo pořídit písemný záznam o průběhu zkoušky z praktické jízdy, více § 42, zákona č. 247/2000 Sb.

 

 Změny zákona č. 247/2000 Sb. se týkají i definice výcvikových vozidel, více příloha č. 2 k zákonu č. 247/2000 Sb. V této souvislosti stojí za zmínku i „Přechodná ustanovení“ zákona č. 230/2014 Sb., která jsou uvedena hned pod přílohou č. 2, zákona č. 247/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 1. květnu 2014

 

 

 

 

 Pro provoz autoškol nevýznamné změny, související se státním odborným dozorem, platné od 1. května 2014, se týkají zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 13/1997 Sb. a zákona č. 111/1994 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 11. lednu 2014

 

 

 

 

 Od 7. ledna 2014 dochází k drobným změnám ve vyhlášce č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech. Na řidičském průkazu jsou slova „Řidičský průkaz“ uvedena nově též chorvatsky a novelizovány jsou též harmonizované kódy na ŘP užívané.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 27. prosinci 2013

 

 

 

 

 V zákoně o silničním provozu, tj. v zákoně č. 361/2000 Sb. ani v zákoně č. 247/2000 Sb. nedochází od 1. ledna 2014 k žádným změnám.

 

 K drobným změnám platným od 1. ledna 2014 došlo v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel… Tyto změny vyplývají ze zákona č. 239/2013 Sb., zásadní část změn (99%) vyplývajících z tohoto zákona však bude platná až od 1. ledna 2015.

 

 Ke změnám platným od 1. ledna 2014 došlo též v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu… Změny se týkají zejména názvosloví, a to i v samotném názvu zákona. Výraz „škoda“ je v mnohých případech nahrazen výrazem „újma“. Změna názvosloví bude mít pravděpodobně i vliv na vyřazení některých testových otázek vztahujících se k tomuto předpisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 21. září 2013

 

 

 

 

S více než půlročním zpožděním vyšla v tomto týdnu, přesněji 17. září, ve Sbírce zákonů očekávaná novela vyhlášky č. 167/2002 Sb., a to pod číslem 284/2013 Sb. Změny jsou platné od 15. října 2013.

 

Úplné znění novelizované vyhlášky č. 167/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 284/2013 Sb., s vyznačenými změnami, je připraveno na našem webu zde.

 

Velmi stručný výtah změn:

 

 Nový tiskopis „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“.

 

 Výcvik v praktické údržbě vozidla má obsahovat výslovně též praktické dovednosti při manipulaci s výstražným trojúhelníkem.

 

 V evidenci o výcviku v řízení vozidla, tj. „ve vozáku“, se bude zapisovat čas zahájení a ukončení výcviku v řízení každého žadatele o řidičské oprávnění.

 

 Časový údaj o začátku a konci výcviku se bude zapisovat také do průkazu žadatele o řidičské oprávnění.

 

 Nové znění otázek z předmětu OÚV pro skupiny vozidel C a D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena