Aktuálně pro autoškoly

 

 

 

Níže jsou uváděny aktuální informace, které se našeho oboru více či méně týkají.

 

˜ Zelený symbol označuje informace o změnách (novinkách) ve sledovaných právních předpisech.

 

˜ Modrý symbol označuje různé jiné informace.

 

Pokud bych vše neuhlídal, dovoluji si poprosit o spolupráci. Jestliže se k vám dostane aktuální a pro nᚠobor významná informace, napište prosím na agentura@schroter.cz.

Informaci co nejrychleji zpracuji a poskytnu dalším.

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualne-zde

 

 

 

Aktuálně k 20. červnu 2021

 

 

 

 

˜ Jen připomínáme novelu zákona č. 247/2000 Sb. s účinností od 1. července 2021. V definovaných případech může výcvik v řízení vozidla trvat až 4 vyučovací hodiny denně atd., atd.

 

Samotné znění některých právních předpisů přebíráme z jiného zdroje, i zde je však možné barevné porovnání původního a nového znění. Hledáte-li budoucí znění právního předpisu, klikněte na záložku „Historie“ a zde můžete kliknout na budoucí znění tohoto předpisu. Na pravém okraji okna je pak několik ikonek, klikneme-li na ikonku se dvěma čtverečky, zobrazí se v textu předpisu barevně odlišené stati, u nichž došlo ke změně.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 30. dubnu 2021

 

 

 

 

˜ Kontaktujte nás prosím, abychom vám sdělili heslo pro přístup k vašim on-line výukovým materiálům „Autoškola? Pohodlně!“.

 

Přístup přes udělenou licenci na našich stránkách byl řadu let připraven pro udělení hesla, heslo však užito nebylo. Užívání našich materiálů bylo založeno na poctivosti asi obdobně, jako když si v supermarketu nabereme rohlíky a jsme připraveni je u pokladny zaplatit. Někteří však tomuto systému neporozuměli, a tak jsme různými okolnostmi přinuceni přístupová hesla užít. Tento krok jsme dlouhá léta odkládali, protože zaheslování přístupu samozřejmě zvyšuje náklady na užívání těchto materiálů. Proto zavedení hesel doprovázíme slovem bohužel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 12. dubnu 2021

 

 

 

 

˜ Byly zkontrolovány veškeré námi sledované právní předpisy. Od poslední kontroly – aktualizace ze dne 8 ledna 2021 nedošlo k žádným změnám. Návrh zákona, kterým má být změněn zákon č. 247/2000 Sb. byl předán Senátu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 4. březnu 2021

 

 

 

 

˜ Postupně byl doplněn podrobný výklad „Zařízení pro provozní informace“, „Speciálních označení“, „Pokynů policisty“ a též „Výstražných oděvů“. Je tedy kompletně dokončen podrobný výklad všech dopravních značek, zařízení, pokynů atd. vyobrazených vyhláškou č. 294/2015 Sb. (fuj, byla to několikaletá práce).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 2. březnu 2021

 

 

 

 

˜ Od dnešního dne ke každé učebnici „Autoškola? Pohodlně! 2021“ elektronický, nebo řekněme „koronavirový“ bonus.

 

˜ Vláda s účinností ode dne 2. března 2021 od 00:00 hod mění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 217, vyhlášené pod č. 114/2021 Sb. tak, že je od 2. března 2021 zakázáno konat provádění zkoušek, viz https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-krizoveho-opatreni-0241.pdf .

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 8. lednu 2021

 

 

 

 

˜ Několik informací ke změnám právních předpisů s účinností od 1. ledna 2021.

 

Přehled veškerých změn ve sledovaných právních předpisech, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2020 a zejména pak od 1. ledna 2021, je uveden v brožuře „Novinky – změny 2020/2021“, viz nabídka pro autoškoly. Jednou z nejvýznamnějších změn je například změna způsobu úhrady časového poplatku za užití dálnice.

 

Brožura „Novinky – změny 2020/2021“ byla aktualizována k 1. prosinci 2020. Tedy by nás mohlo zajímat, zda k dnešnímu dni (8. leden 2021) došlo k dalším změnám. Na tuto otázku by bylo možné odpovědět slovy „Během mé služby se nic zvláštního nestalo“. Vyšel zákon č. 543/2020 Sb., který s účinností od 1. ledna 2021 nahrazuje v zákonech č. 56/2001 Sb. a 13/1997 Sb. výraz „autovrak“ výrazem „vozidlo s ukončenou životností“. Dále vyšel zákon č. 609/2020 Sb., který s účinností od 1. ledna 2021 krátce upravuje práci celních úřadů, a to v zákonech č. 13/1997 Sb. a č. 111/1994 Sb.

 

Pravděpodobně byl veřejností očekáván zákon, který by řešil termíny pravidelných školení řidičů vzhledem ke skutečnosti, že v době pandemie nelze provádět kurzy s větším počtem účastníků. K žádným novým změnám v tomto smyslu však nedošlo (poslední změny jsou „říjnové“). Pravda, vyšel zákon č. 609/2020 Sb., který s účinností od 1. ledna 2021 mění mimo jiné i zákon č. 247/2000 Sb., avšak zcela bezvýznamně. Změna se týká pokut, které vybírá orgán, který rozhodl o přestupku, přičemž je vypuštěno, že tento orgán pokuty též vymáhá.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 6. lednu 2021

 

 

 

 

˜ Náplň CD Autoškola? Pohodlně! je od dnešního dne k dispozici ke stažení v plné verzi. To znamená, že kromě pravidel provozu, která byla ke stažení připravena již dříve, přibyly též vyučovací předměty „Ovládání a údržba vozidla“ a „Teorie a zásady bezpečné jízdy“. Autoškoly s udělenou licencí a žáci těchto autoškol najdou soubory ke stažení a návod na jejich interaktivní užití off-line po kliknutí na datum své licence. Elektronické výukové materiály připravené na www.schroter.cz poskytují tímto krokem vše potřebné pro výuku i samostudium (pokud se pravidelným uživatelům nezobrazí webová stránka „Obsah“ správně, bude nutné vymazat v internetovém prohlížeči, např. Google Chrome, historii prohlížení). Samozřejmě práce na výukových materiálech nové generace stále pokračují.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 27. prosinci 2020

 

 

 

 

˜ Pokud snad není něco jasné o provozu autoškol v období od 27. prosince 2020, prozatím do 10. ledna 2021, uvádíme zde odkaz na Usnesení vlády https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABWKKHDJ0 , z něhož vyplývá, že pro provoz autoškol (tj. činnost dle zákona č. 247/2000 Sb.) byla udělena výjimka a provoz autoškol může pokračovat s podmínkou, že v jeden čas nebude přítomno více než 10 osob. Přesněji viz uvedený odkaz na Usnesení vlády, článek I., bod 3., písm. c).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 2. prosinci 2020

 

 

 

 

˜ Od 1. ledna 2021 nabývá účinnosti vyhláška č. 480/2020 Sb., která nahrazuje vyhlášku č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem. Odkaz na tuto vyhlášku je v přehledu námi sledovaných právních předpisů uveden v předstihu už od dnešního dne.

 

˜ Téměř úplné znění nové vyhlášky č. 480/2020 Sb. je též uvedeno v brožuře „Novinky – změny 2020/2021“, která byla dnes dána do tisku a bude k dispozici cca 10. prosince 2020. Více o této brožuře v nabídce pro autoškoly.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 19. listopadu 2020

 

 

 

 

˜ Na webových stránkách „Autoškola? Pohodlně! on-line“, ve výkladu dopravních značek, respektive ve výkladu vyhlášky č. 294/2015 Sb., přibyl podrobný výklad všech světelných signálů (více než 100 fotografií s výkladem a interaktivní odezvou).

 

˜ Vzhledem k pozastavení činnosti autoškol jsme rovněž pozastavili vydání brožury „Změny a novinky 2020/2021“. Důvodem je snaha, aby tato brožura bylo s čistým svědomím aktualizována k co nejzazšímu datu, avšak aby byla k dispozici včas, před obdobím pravidelných školení řidičů. Brožura tedy bude aktualizována k 1 prosinci 2020, ihned bude dána do tisku a k dispozici bude cca kolem 10 prosince 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 22. říjnu 2020

 

 

 

 

˜ Jak na distanční výuku? V obsahu elektronické učebnice Autoškola? Pohodlně! on-line, v sekci „Všeobecné informace“, viz témata uvedená šedou barvou, je nově uvedeno téma „Jak na distanční výuku“. „Návod“ řeší za jakých okolností a jak lze provádět distanční výuku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 20. září 2020

 

 

 

 

˜ Od 1. října 2020 nabývá účinnosti zákon č. 337/2020 Sb. (malá část tohoto zákona nabývá účinnosti 23. května 2021). Zákon 337/2020 Sb. novelizuje řadu námi sledovaných zákonů:

 

Zákon č. 337/2020 Sb. novelizuje zákon č. 361/2000 Sb. Změny zejména souvisí s profesní způsobilostí řidiče. Například jsou rozšířeny a upřesněny případy, ve kterých se podmínka profesní způsobilosti na řidiče nevztahuje (§ 3). Nové znění má § 110a „Karta řidiče“ a nově je zaveden institut „Informační systém digitálního tachografu“. Více viz novelizované znění zákona. Verze zákona s barevně vyznačenými změnami, viz přístup přes licenci.

 

K širším změnám dochází v zákoně č. 111/1994 Sb. Z velké části se jedná o přesnější a důslednější dodržování doby jízdy, doby bezpečnostních přestávek atd. a stanovení sankcí za nedostatky v této oblasti (vybírání kaucí, zabránění v jízdě, odebrání karty řidiče). Další povinnosti a sankce jsou řešeny v souvislosti s řidičem taxislužby. Znění zákona zde.

 

V zákoně č. 247/2000 Sb. je nově stanovena možnost provádět pravidelné školení řidičů z části způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Musí však být zajištěno řádné ověření totožnosti řidiče. Znění zákona zde.

 

Též zákon 56/2001 Sb. doznává změn vyplývajících ze zákona č. 337/2020 Sb. Nová ustanovení řeší například „Kartu dílny“. Dále je výslovně jmenován přestupek, kterého se dopustí fyzická osoba tím, že vyrábí, nabízí, propaguje, prodává nebo provádí montហzařízení, které je určené k neoprávněné změně údajů vedených tachografem. Znění zákona zde.

 

˜ S účinností od 1. října 2020 je novelizována též vyhláška č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Výuka je mimo jiné zaměřena na informace o využívání elektronických systémů (ESP, TCS apod.). Nezapomíná se na využívání automatických převodových soustav, na dokumenty, které se musí nacházet ve vozidle apod. 1 hodina výuky pravidelného školení může být prováděna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podrobněji viz znění vyhlášky zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 27. srpnu 2020

 

 

 

 

˜ Pro nový školní rok jsou připraveny aktualizované tištěné učebnice „Autoškola? Pohodlně! 2020/2021“. Učebnice jsou aktualizované k 1. červenci 2020 a nově obsahují například zákon č. 115/2020 Sb.

 

˜ Rovněž výukové CD je aktualizované k 1. červenci 2020.

 

˜ Pravidla provozu, tj. názorný výklad zákona č. 361/2000 Sb., je nově k dispozici též ke stažení z našeho webu a lze jej použít off-line na počítačích bez CD mechaniky.

 

˜ Postupně je tvořen názorný výklad pravidel provozu nové generace, který je k dispozici on-line.

Za zmínku jistě stojí například již hotový výklad § 2. Způsob rychlého seznámení s daným ustanovením a dále pak podrobný názorný výklad (případně věta po větě) je obdobný jako na CD. Výklad i nové fotografie ale lépe korespondují s dnešní dobou. Postupně se zpřesňující výklad (od orientačního až k podrobnému) lépe vyhovuje současné uspěchané době a času, který jsou učitelé i žáci ochotni danému ustanovení věnovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 14. květnu 2020

 

 

 

 

˜ Zákon č. 361/2000 Sb. je v předstihu aktualizován zákonem č. 115/2020 Sb., s platností od 1. července 2020. V § 25 a § 50 jsou stanovena jistá zvýhodnění pro řidiče vozidla taxislužby, nově však jen pro řidiče vozidla taxislužby označeného střešní svítilnou podle zákona č. 111/1994 Sb. Jinými slovy, zvýhodnění stanovená zákonem č. 361/2000 Sb. platí jen pro řidiče vozidla taxislužby, který v dané chvíli právě taxislužbu provozuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 18. únoru 2020

 

 

 

 

˜ CD ROM „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! leden 2020“ je aktualizovaný k 1. lednu 2020.

 

˜ Tištěná učebnice „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! 2020“ je aktualizovaná k 1. únoru 2020.

 

Ač značně neradi, musíme od této aktualizované verze učebnice přistoupit ke zvýšení nákupní ceny našich učebnic. Dobře vím, že poctivé autoškoly to mají těžké. Myslím ty autoškoly, které nedělají jen řidičáky, ale které se snaží žáka opravdu něco naučit, anebo které nepíší jen docházku na školeních řidičů, ale i těmto řidičům se snaží udělat školení přínosné a zajímavé. Bohužel, žáci obvykle preferují autoškoly, které obrazně řečeno řidičáky jen rozdávají, a řidiči jdou raději do autoškol, které na školeních jen píší docházku. Dobrou cenou jsme se vždy snažili a snažíme poctivé autoškoly podpořit a projevit jim úctu, přičemž se domnívám, že zejména poctivé autoškoly tvoří naši klientelu (těm nepoctivým je jedno, zda někteří vydavatelé aktualizují učebnici jen na obálce). Po deseti letech vydávání naší učebnice už ale musíme vzhledem ke všeobecně se zvyšujícím nákladům její cenu zvýšit o 20 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 3. lednu 2020

 

 

 

 

˜ Nejprve si zopakujeme či uvědomíme, že skutečný význam pro výuku mají pouze ty novely právních předpisů, které vyjdou schválené a podepsané prezidentem ve Sbírce zákonů. Z tohoto hlediska došlo ve všech námi sledovaných právních předpisech v souvislosti s novým rokem 2020 pouze k jedné změně, a ta se týká zákona č. 13/1997 Sb. Novelizující předpis, zákon č. 227/2019 Sb., nově zavádí osvobození od zpoplatnění některých pozemních komunikací pro elektromobily a pro vozidla používající jako palivo vodík, doslovné znění zde. Tištěné učebnice „Autoškola? Pohodlně! 2019/2020“ se tato změna netýká (§ 20a ani § 41a zákona č. 13/1997 Sb. není v učebnici uváděn).

 

˜ Poslanecké sněmovna projednává různé novely týkající se zákona č. 361/2000 Sb. Například je projednáván zákaz jízdy vozidel převyšujících hmotnost 3,5 tuny a přesahujících 7 metrů v levém jízdním pruhu dálnic ve vymezeném čase. Jestliže se ale jedná vesměs o novely dosud neschválené, které nevyšly ve Sbírce zákonů, pak jde vlastně jen o „plané povídání“, protože k těmto návrhům se musí ještě vyjádřit poslanci, senátoři atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 6. prosinci 2019

 

 

 

 

˜ Někteří kolegové se nás ptají, jak to je s brožurou „Změny a novinky“? Tento rok nebyl na změny či novinky v našem oboru bohatý. K žádným významným změnám nedošlo, jakousi změnou byla vlastně jen registrační značka pro elektromobily, a tak nepovažujeme za férové, brožuru „Změny a novinky“ vydávat a čtenářům plést hlavu už starými věcmi. Rovněž nepovažujeme za férové a účelné vést v brožuře diskuzi o tom co má být nebo bude, protože ke změně zákona se musí vyjádřit 200 poslanců a k prezentovaným změnám vůbec nemusí dojít nebo k nim dojde ve zcela jiné podobě.

 

Pokud byste však na školeních řidičů chtěli udělat jakousi zpětnou rekapitulaci, nabízíme vám zde minulé „Změny a novinky 2018/2019“ ve formátu PDF k prohlédnutí nebo k vytisknutí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 6. listopadu 2019

 

 

 

 

˜ Občas se nás někdo zeptá „…jak je to s těmi novými testy“ a tak by se hodilo vyjádřit naše vnímání této věci. Dle dostupných informací se může jednat o účelovou aktivitu několika lidí mimo Ministerstvo dopravy, kteří by chtěli zavést „moderní metody“ do výuky a zejména do testových otázek tím, že by použili metodu, kterou jsme my před více než 10 lety použili ve videopořadu „Zkouška z jízdy“. Tedy obdobně jako v tomto videopořadu by uživatelé (žáci) hodnotili způsob jízdy tzv. „řidiče vozidla z výhledu“. Z hlediska metody tedy nic nového. Aktivita je zajímavá spíše z hlediska směru toku finančních prostředků. Novinkou je pak pouze to, že je zde snaha, aby Ministerstvo dopravy výhledově zařadilo tyto animace do testových otázek, aby bylo zajištěno využití a odbyt těchto animací.

 

˜ V současnosti k žádným změnám ve znění testových otázek nedošlo. Znění testových otázek dle Věstníku dopravy ze dne 6. 11. 2019 je stejné jako například znění otázek dle Věstníku z července 2019. Bohužel stále přetrvává stav, kdy některé testové otázky nekorespondují zcela přesně s novelizovaným právním předpisem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 18. září 2019

 

 

 

 

˜ ˜ Po dlouhých letech vlastního aktualizování právních předpisů začínáme tímto dnem „méně významné“ předpisy používat z převzatého zdroje, ze serveru „zákonyprolidi.cz“. Dále zmíním některé důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí.

 

˜ Nejvíce věřím své práci, a proto jsem dlouhá léta ve sledovaných právních předpisech aktualizoval slovo od slova sám. Práce na aktualizacích mně zabírala desítky a někdy i stovky hodin práce, a protože samotné znění právních předpisů je k dispozici i jinde na internetu, došel jsem k názoru, že potřebný čas bude využit účelněji, budu-li se věnovat specifickým potřebám autoškol, tj. zejména názornému výkladu s využitím fotografií, nákresů a videa.

 

˜ Svou roli při rozhodování hrála i jakási váženost toho či onoho zdroje aktualizace. Potřebuje-li laik aktualizované, tzv. úplné znění právního předpisu, pak obvykle považuje za správné to znění, které předkládá nějaká velká či známá instituce, například Ministerstvo dopravy nebo nějaké sdružení apod. Pozor ale, obrazně řečeno příslušnou aktualizaci neprovedlo ono „Ministerstvo dopravy“ jako takové, ale aktualizaci (kontrolu a případnou změnu slova za slovem) provedl nějaký pracovník, který tuto práci mohl udělat dobře a pečlivě, anebo také ne. Za tohoto stavu mysli většiny veřejnosti není asi účelné, abych se jako poctivý jedinec („blbec“) dále trápil s prováděním vlastní aktualizace, a jak už bylo řečeno, znění některých předpisů začínáme přebírat.

 

˜ Nové řešení má i své výhody. Sledované právní předpisy budou prostřednictvím serveru „zakonyprolidi.cz“ aktualizovány vlastně nepřetržitě, tento server poskytuje veřejnosti různé služby, například je i možné porovnat původní znění se zněním aktualizovaným, a tedy budeme věřit, že budeme všichni spokojeni.

 

˜ I nadále budeme vlastními silami a s pečlivostí aktualizovat nejvýznamnější předpisy, které jsou součástí našeho výkladu, to je zejména zákon o silničním provozu, tedy zákon č. 361/2000 Sb. a prováděcí vyhlášku č. 294/2015 Sb.

 

˜ I nadále vás budeme formou SMS informovat o významných novinkách ve sledovaných právních předpisech a to i přesto, že vlastní aktualizaci provedl jiný subjekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 13. září 2019

 

 

 

 

˜ ˜ Opět aktuální info, tentokrát po delší odmlce, za kterou se omlouvám. Pauza byla způsobena dvěma důvody:

 

˜ 1) Ve sledovaných právních předpisech nedošlo k zásadním či rozsáhlým změnám. Za uplynulé období byla novelizována pouze vyhláška č. 343/2014 Sb. Novela řeší např. registrační značku pro elektrická vozidla či nový tiskopis „Technického průkazu“. Aktualizované znění bude k dispozici novým způsobem, viz níže.

 

˜ 2) Opravdu usilovně jsem pracoval na tištěné učebnici pro sk. C a D, a méně významné práce se tak dostaly do pořadí. Učebnice, která by odpovídala současným technickým standardům, dlouhá léta na trhu chyběla, a tak jsem rád, že můžeme oznámit, že zcela nová tištěná učebnice pro sk. C a D je k dispozici.

 

˜ Samozřejmě je na začátku školního roku k dispozici také základní učebnice Autoškola? Pohodlně! 2019/2020, aktualizovaná k 1. srpnu 2019, a výukové CD aktualizované k 1. září 2019.

 

˜ Vybrané právní předpisy v elektronické formě, které jsou pro autoškoly významné, budou na našem webu uváděny novým způsobem tak, aby byly aktualizovány vlastně nepřetržitě. Připravované změny budou co nejdříve v této sekci prezentovány, včetně zmíněné vyhlášky č. 343/2014 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 1. březnu 2019

 

 

 

 

˜ Veškeré právní předpisy otvírané přímo ze serveru „Autoškola? Pohodlně! on-line“ jsou aktualizovány k 1. březnu 2019 (samozřejmě včetně všech výukových materiálů).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 27. lednu 2019

 

 

 

 

˜ Tento víkend jsme naskladnili novou učebnici „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! 2019“ a abychom vás neošidili o nová ustanovení, má o 8 stran navíc a řadu nových fotografií, celkem tedy 352 stran. Učebnice je aktualizována k 5. lednu 2019 a bere v úvahu též změny vyplývající ze zákona 285/2018 Sb., platné od 1. ledna 2019. Konečná doporučená cena setu byla zvýšena na 290 Kč, nákupní cena pro autoškoly však zůstává stejná!!!

 

˜ Rovněž je k dispozici nové CD „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! leden 2019“, také aktualizováno k datu 5. leden 2019 (nový popis povinné výbavy, autolékárničky, text zákona č. 285/2018 Sb. platný od 1. ledna 2019 atd.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 2. lednu 2019

 

 

 

 

˜ Veškeré právní předpisy otvírané přímo ze serveru „Autoškola? Pohodlně! on-line“ jsou aktualizovány ke 2. lednu 2019.

 

˜ V zákoně č. 361/2000 Sb. došlo s platností od 1. ledna 2019 k menší změně v §125c o přestupcích. Úplné znění s barevně vyznačenými změnami je samozřejmě autoškolám s uhrazenou licencí k dispozici.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 26. listopadu 2018

 

 

 

 

˜ Veškeré právní předpisy otvírané přímo ze serveru „Autoškola? Pohodlně! on-line“ jsou aktualizovány k 24. listopadu 2018.

 

˜ K dispozici je nová brožura „Novinky – změny 2018/2019“. Přehled novinek platných od 1. října 2018 až ke změnám navrhovaným pro rok 2019. Najdeme zde například odpověď na otázku, zda je „výstražná vesta“ součástí povinné výbavy. Více viz nabídka pro autoškoly.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 2. listopadu 2018

 

 

 

 

˜ E-mailem jsme obdrželi pozvánku na seminář a valnou hromadu Asociace autoškol ČR, která se má konat koncem listopadu v České Třebové. Chtěli bychom informovat autoškoly, že na této akci nebudeme přítomni, nejvýznamnější důvody dále uvádím:

 

˜ Svým zaměřením nejsme obchodníci. Jsme především tvůrci výukových materiálů a proto jako službu autoškolám považuji za účelnější, když například přidám do interaktivního výkladu dopravních značek jeden obrázek navíc, místo toho abychom se spolu se ženou účastnili „prodeje z auta“, který je v současnosti již překonán.

 

˜ Asociace autoškol se neubírá správnou cestou. Mohu se domnívat, že pan předseda využívá (či zneužívá) Asociaci autoškol k prosazování projektů, z nichž má osobní prospěch, přičemž účelná a poctivá výuka jde stranou. Nepovažujeme za správné, abychom svou účastí vyjadřovali souhlas s touto cestou.

 

 

 

 

 

 

Archiv předchozích informací pro autoškoly z lez 2018 – 2013 zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena