Aktuálně pro autoškoly

 

 

 

Níže jsou uváděny aktuální informace, které se našeho oboru více či méně týkají.

 

˜ Zelený symbol označuje informace o změnách (novinkách) ve sledovaných právních předpisech.

 

˜ Modrý symbol označuje různé jiné informace.

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualne-zde

 

 

 

Aktuálně ke 3. dubnu 2024

 

 

 

 

= Terapeutický program – jeho zavedení provázely od roku 2021 legislativní zmatky. Až nyní, s účinností od 1. dubna 2024, jsou potřebné informace vztahující se k terapeutickému programu jednoznačně stanoveny novelou – zákonem č. 150/2023 Sb. Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., novelizovaného zákonem č. 150/2023 Sb. je k dispozici ZDE, a samozřejmě je též přístupné z vaší stránky „Obsah“.

 

= Je možné, že více než terapeutický program vás zajímají dřívější, avšak rozsáhlejší změny vyplývající ze zákona č. 271/2023 Sb., účinné od 1. ledna 2024. Tyto změny jsou přístupné přes QR kód z brožury „Přestupky, pokuty, bodový systém a další novinky od ledna 2024“, případně můžete použít odkaz ZDE.

 

= „Samolepka L17“. Od jedné autoškoly jsme se dozvěděli, že rodiče sedmnáctiletého řidiče měli o tuto samolepku zájem. Máme-li se ale zachovat jako profesionálové, pak je třeba těmto rodičům vysvětlit, že zmiňovaná samolepka „L17“nemá žádný význam. Vozidlo označené touto samolepkou nemá zákonem zajištěny sebemenší výhody, navíc většina řidičů vůbec neví, co pojem „L17“ znamená, protože žádný právní předpis tento pojem nedefinuje. Naproti tomu vozidlo označené vyhláškou stanoveným označením O3 „Označení vozidla řízeného řidičem začátečníkem“ má přímo ze zákona zajištěnu „schovívavost“, viz zákon č. 361/2000 Sb., § 5, odst. 1, písm. d).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 2. únoru 2024

 

 

 

 

= Rovněž ve výkladu pravidel provozu je už vše aktualizované, pojem „nejvyšší dovolená rychlost“ je nahrazen pojmem „konstrukční rychlost“ atd. Současně jsem změnil grafiku už dříve zpracovaného výkladu k některým paragrafům zákona č. 361/2000 Sb. Nové uspořádání výkladu je přehlednější, a je blíže ke vzhledu dříve užívaného CD i ke vzhledu učebnice. Tímto způsobem budu nyní pokračovat, pokud by někdo z vás chtěl poskytnout zpětnou vyzbu, budu moc rád. Společně se ženou vám děkujeme za přízeň.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 8. lednu 2024

 

 

 

 

= Opakují se případy, kdy se různé subjekty snaží vytvořit dojem, že s námi či s naší prací mají něco společného, a snaží se tak využít, či zneužít, naše dobré jméno, které si budujeme více než 20 let. Používají podobné či shodné názvy, oslovení atd. atd. Je třeba zdůraznit, že s těmito subjekty nemáme nic společného. Naše aktivity, respektive naše práce je uvedena výhradně na www.schroter.cz.

 

= Občas se nás někdo zeptá na tzv. „L17“ a myslí tím zřejmě výuku a výcvik „sedmnáctiletého řidiče“ či činnost mentora. Je asi na místě, abych vám k tomuto sdělil svůj názor. Výraz „L17“ nemá v zákoně žádné opodstatnění. Zákon tento výraz nikde neužívá. Dle mého osobního názoru jde spíše o uměle vytvořený výraz a uměle vytvořený „humbuk“ s komerčním efektem. „Sedmnáctiletý řidič“ – žák autoškoly nejprve absolvuje běžnou výuku a výcvik v autoškole, kde se dozví vše potřebné, stejně jako všichni ostatní žáci. Úloha a povinnosti mentora jsou pak srozumitelně stanoveny zákonem v § 83a Řízení s mentorem. Ve skutečnosti jde spíše o osobnostní předpoklady mentora, a proto jsou (opět v zákoně, § 125c) nově definovány přestupky, kterých se mentor může dopustit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 6. lednu 2024

 

 

 

 

= Nové dopravní značky – vše hotovo, vše „klikací“, včetně obrázků, výkladu atd. (mluvíme o webu, aktualizovaná tištěná učebnice je už v tisku). Může se ale stát, že pokud jste v současnosti změněnou stránku prohlíželi před cca 2 – 3 týdny, vᚠpočítač (respektive vᚠinternetový prohlížeč) si pamatuje toto staré zobrazení a nyní po provedené změně dojde k chybnému zobrazení stránky (stránka zobrazuje staré provedení značky, značky mohou být zpřeházené apod.). Aby vše klapalo tak jak má, bude účelné vymazat historii prohlížení ve vašem internetovém prohlížeči. Mimochodem, vymazáním historie prohlížení se zbavíte i jiných nepotřebných dat, které na vašem počítači zanechaly jiné weby.

 

= Pravidla provozu – tento proces bude delší, v současnosti je však prioritou. Před časem jsem se při zpracování výkladu k jednotlivým paragrafům snažil vyhovět jisté „zpětné vazbě“, praxe ale ukázala, opět na základě zpětné vazby, že takovýto výklad pravidel provozu působí příliš složitým dojmem. Inu, vše podléhá vývoji. Někteří z vás učí podle dřívějšího CD, někteří podle tištěné učebnice. Při novém zpracování výkladu pravidel provozu se tedy budu snažit, aby grafické provedení bylo jednodušší, podobné tištěné učebnici i podobné dřívějšímu CD. Samozřejmě bych sám byl rád, kdybych vám toto nové zpracování mohl předložit co nejdříve.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 29. prosinci 2023

 

 

 

 

= 22. prosince 2023 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 386/2023 Sb., která s účinností od 1.ledna 2024 mění vyhlášku č. 294/2015 Sb. Zavedeno je několik nových dopravních značek, některé změnily provedení/vzhled (svislá značka „Bezpečný odstup“), a u některých došlo ke změně či upřesnění významu (např. vodorovná značka „Bezpečný odstup“ nebo „Jízdní pruh pro cyklisty“).

 

= Právě jsme dali do tisku aktualizovanou učebnici „Autoškola? Pohodlně! 2024“. Zapracované změny jsou rozsáhlé, v některých kapitolách zcela zásadní (např. „Přestupky, pokuty a bodový systém“). Učebnice samozřejmě obsahuje nové dopravní značky, novelizovaný zákon č. 361/2000 Sb. i další související předpisy.

 

= V současnosti probíhají práce na aktualizaci elektronických výukových materiálů „Autoškola? Pohodlně! on-line“. Na stránkách s dopravními značkami i na jiných stránkách dochází ke změnám, pokud by se vám snad některá ze stránek zobrazovala nesprávně (dopravní značky by byly zpřeházené), bude třeba vymazat historii prohlížení na vašem internetovém prohlížeči (Google Chrome apod.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 26. září 2023

 

 

 

 

= V souvislosti s prodloužením licence na užívání našich elektronických materiálů je vám současně přiděleno i nové přístupové heslo. Pokud své nové heslo ještě neznáte, zavolejte prosím na nᚠtel. 605 720 400, nové heslo vám předáme. Děkujeme vám za spolupráci i za přízeň.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 16. září 2023

 

 

 

 

˜ K dnešnímu dni je na našem webu zapracováno všech 179 položek/změn, vyplývajících ze zákona č. 271/2023 Sb., kterým se s účinností od 1. ledna 2024 mění zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu).

 

Uživatelé tištěné učebnice „Autoškola? Pohodlně! 2023/2024“ si mohou budoucí znění zákona s barevným vyznačením změn prohlédnout po sejmutí QR kódu na straně 296.

 

Uživatelé našich on-line výukových materiálů najdou budoucí znění zákona s barevně vyznačenými změnami na své stránce „Obsah“, viz položka „Zákon č. 361/2000 Sb. – úplné znění + barevně vyznačené poslední změny“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 14. září 2023

 

 

 

 

˜ Dnes vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 271/2023 Sb., kterým se s účinností od 1. ledna 2024 mění zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu). Na zapracování změn a na jejich barevném odlišení pracuji (celkem se jedná o 179 položek) a během několika dnů bude znění zákona č. 361/2000 Sb. s barevně vyznačenými změnami k dispozici jak uživatelům našich on-line výukových materiálů, tak uživatelům tištěné učebnice prostřednictvím QR kódu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 29. červenci 2023

 

 

 

 

˜ Aktualizovaná tištěná učebnice „Autoškola? Pohodlně! 2023/2024“ přijde z tiskárny cca 7. srpna 2023. Učebnice obsahuje novou vyhlášku č. 153/2023 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel, která nahrazuje vyhlášku č. 341/2014 Sb. Součástí učebnice je i návrh nového bodového systému, je však vysvětleno, že návrh je doposud schválen pouze Poslaneckou sněmovnou a o platnosti se uživatelé dozví přes QR kód. V souvislosti s prodloužením licence lze při nákupu využít akci 10+1 zdarma. Cena učebnice i licence zůstává stále stejná.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 18. červenci 2023

 

 

 

 

˜ Původně měla v zákoně o silničním provozu od 1. července 2023 nabýt účinnosti ustanovení vyplývající ze zákona č. 220/2021 Sb. týkající se tzv. terapeutického programu. Vše je ale jinak. Na poslední chvíli byla tato ustanovení zákonem č. 150/2023 Sb. částečně zrušena, změněna nebo byla oddálena jejich účinnost. Aktuálně platné znění zákona o silničním provozu, ve znění zákona č. 150/2023 Sb., najdete standardním způsobem na své stránce „Obsah“, včetně barevně vyznačených změn. Avšak už nejsou uváděny další plánované změny (například od 1. dubna 2024), protože dle dosavadní zkušenosti by opět mohlo být vše jinak.

 

˜ Kompletně je zrušena vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a je od 24. června 2023 nahrazena vyhláškou č. 153/2023 Sb. Práce na změnách ve výukových materiálech probíhají.

 

Bohužel není technicky možné na vaší stránce „Obsah“ nahradit zrušenou vyhlášku č. 341/2014 Sb. novou vyhláškou č. 153/2023 Sb. Tato změna bude provedena až v souvislosti s prodloužením licence. Kde to však bylo možné, například odkaz přes QR kód ve stávající v tištěné učebnici 2023, tam je už změna provedena.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 19. červnu 2023

 

 

 

 

˜ Situace s nedostupnou učebnicí pro motorkáře je vyřešena. Pro žadatele o řidičské oprávnění pro vozidla zařazená do sk. AM až A jsou k dispozici zcela nová učební skripta, která jsou prostřednictvím QR kódů doplněna interaktivním výkladem a řadou videí. Navíc je pro autoškoly s uhrazenou licencí k dispozici další elektronický materiál. V souvislosti s prodloužením licence budou od konce září 2023 tyto materiály rozšířeny o další kapitoly a budou součástí nové stránky „Obsah“ (viz licence pro rok 2024).

 

Za trable s nedostupností učebnice se opakovaně omlouváme. Vyřešit situaci jsme se snažili ze všech sil. Šlo o to, že cca před 10 lety jsme k práci na předchozí učebnici pro motorkáře přizvali bývalého kolegu. Ke konci roku 2022 bylo třeba tuto dohodu prodloužit, abychom mohli doprodat stávající (dřívější) učebnice na sk. A. Z druhé strany jsme ale nezaznamenali konstruktivní přístup, a tak jsem si po několika měsících obstrukcí řekl, že udělám učebnici novou, která bude více vyhovovat současnosti a více korespondovat s větší náročností u zkoušek atd. Pracoval jsem 4 měsíce, novou učebnici jsem udělal a dal do tisku (byl už spěch). Až pak jsem se dozvěděl, že stati a fotky, které jsou 100% mým dílem, avšak použil jsem je do té dřívější učebnice, už nemohu svobodně podle své vůle užít, protože se staly „společným“ dílem. Dostal jsem se do jakési pasti, a řešením nakonec byla učební skripta.

 

Původně jsem se těšil, jak budu pokračovat v práci na „Teorii jízdy sk. B“ a na „Pravidlech provozu“ na našich stránkách on-line. Místo toho jsem musel několik měsíců pracovat na nové učebnici pro motocyklisty. Toto zdržení mě mrzí asi víc než vás. O potřebě zmiňovaná témata dokončit vím, a dle možností budu v práci pokračovat (na řadu ale přijde aktualizace základní tištěné učebnice atd.). Moc vám spolu se ženou děkujeme za vaši přízeň.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 17. březnu 2023

 

 

 

 

˜ Omlouváme se všem motorkářům za to, že v současnosti nelze dodat tištěnou učebnici pro sk. A. Věřte prosím, že situace není způsobena naší vinou a děláme vše proto, aby učebnice byla opět co nejdříve k dispozici. Prozatím jsme pro autoškoly s uhrazenou licencí a pro žáky těchto autoškol připravili alespoň elektronické materiály z předmětu OÚV pro sk. A – zde. Od konce září 2023 pak budou tyto materiály přidány na vaši novou stránku „Obsah“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 4. lednu 2023

 

 

 

 

˜ V zákoně o silničním provozu, tedy v zákoně č. 361/2000 Sb. ani v prováděcí vyhlášce č. 294/2015 Sb. (dopravní značky), k žádným změnám od ledna 2023 nedošlo.

 

˜ Rozsáhle změny jsou s účinností od 1. března 2023 připraveny pro zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Změny vyplývají ze zákona č. 432/2022 Sb., zákon má však dělenou účinnost a některé změny jsou účinné až od září 2023 a některé až od ledna 2024. Odkaz na tento zákon s možností budoucího znění najdete též na stránkách Autoškola? Pohodlně! on-line.

 

˜ Pro vás, kteří užíváte CD ROM Autoškola? Pohodlně! je k dispozici ke stažení aktualizovaná verze „leden 2023“. Změny uvedené na této verzi ale nejsou významné, vlastně se jedná pouze o text jedné z poznámek pod čarou (účinnost od 1. srpna 2022).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 16. listopadu 2022

 

 

 

 

˜ ˜ Množí se dotazy, zda opět vydáme brožuru „Novinky a změny 2022/2023“. Jsou však období, kdy k významějším změnám nedochází, a pouze opakovat změny předchozí nepovažujeme za až tak férové, či hodné vydání.

 

Autoškolám s uhrazenou licencí zde proto dáváme k dispozici brožuru „Novinky a změny 2021/2022“, v níž už byly uvedeny i změny účinné od roku 2023 a 2025. Jen připomínám, že vzhledem k datu vydání této brožury (1. prosinec 2021) nemohla tato brožura obsahovat změny vyplývající z vyhlášky č. 509/2021 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 294/2015 Sb. Vyhláška byla vydána na poslední chvíli s účinností od 1. ledna 2022, přičemž tato novela připouští přejetí podélné čáry souvislé při předjíždění cyklisty. Podrobněji včetně nákresu viz výklad dopravních značek na „Autoškola? Pohodlně!“.

 

Pokud by přece jen k nějakým novým a významnějším změnám od ledna 2023 došlo, budou samozřejmě k dispozici na našem (vlastně na vašem) webu „Autoškola? Pohodlně!“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 15. listopadu 2022

 

 

 

 

˜ Dostali jsme mailem pozvánku na valnou hromadu Asociace autoškol, a dnes nás ještě telefonicky pozval řadový člen tzv. výkoné rady AA (mimochodem, u něhož věřím v dobré úmysly). Za pozvání děkujeme, ale nevyužijeme jej. Dle mého osobního názoru nejužší vedení AA sofistikovaným způsobem upřednostňuje své osobní zájmy a podnikání nad zájmy ostatních autoškol, a já nemohu naší účastí souhlasit s dlouhodobými praktikami různých s. r. o., podnikajících v oblasti autoškolství, u nichž je jednatel na vlastní žádost neuveden.

 

Je možné (dokonce pravděpodobné), že důvody naší neúčasti budou překrouceny a mé výhrady budou postaveny proti jednotlivým autoškolám nebo proti řadovým členům výkonné rady AA. Domnívám se, že z naší činnosti je jasné, že si všech poctivých autoškol velice vážíme (jako „autoškolák“ vím o čem mluvím), a proto dále uvádím mou odpověď na mailovou pozvánku, z níž je naprosto zřejmé, jakým směrem mé výhrady jdou.

 

Dobrý den,

 

děkuji za pozvání, ale domnívám se, že už je všeobecně zřejmé, že naše pracovní filozofie je odlišná. Vzhledem ke krokům nejužšího vedení Asociace autoškol bych se na akci tohoto vedení necítil v blízkém a přátelském prostředí. Za pozvání Vám tedy děkuji.

 

S pozdravem

 

Zdeněk Schröter

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 9. srpnu 2022

 

 

 

 

˜ Právě jsme odevzdali do tisku aktualizovanou a rozšířenou verzi naší učebnice, v níž je už počítáno i se zákonem č. 217/2022 Sb. V nejbližších dnech tyto změny (v zákoně č. 361/2000 Sb jde o § 125i) zapracujeme i do webové verze s barevně vyznačenými změnami.

 

˜ A teď o zdražování, o inflaci, a jak je to u nás?

 

Duchem či zaměřením nejsme obchodníci. Spíš jdeme cestou „stačí odvést dobrou práci a peníze pak přijdou samy“. Proto také naše ceny nikdy nekončí číslicí 9, a snad také proto mám potřebu se k našim cenám vyjádřit.

 

Cena za licenci, tj. za užívání našich elektronických materiálů se nemění, protože tyto materiály jsou výhradně naším dílem, a tedy nás nikdo ke zdražení až tak netlačí.

 

Bohužel, u ostatních produktů jsme závislí i na jiných subjektech, a ty zdražují. Výrazně zdražila tiskárna, zdražili dodavatelé zrcátek, označení AŠ apod. Tiskárna nám značně zdražila už učebnici „2022“,a přesto, že měla méně stránek, zaplatili jsme za ni podstatně více, než za předchozí vydání. Snažili jsme se toto zdražení kompenzovat vlastními silami a zdražení jsme „neposlali dál“. Půl roku jsme to vydrželi, nyní jsou však naše finanční rezervy vyčerpány, a my musíme, bohužel, toto zdražení různými subjekty promítnout i do našich cen. Nová a ještě více vylepšená učebnice „2022/2023“ má naopak více stránek než kdykoliv před tím. Tuto učebnici musíme pro vás zdražit cca o 30 Kč. Podrobněji o našich cenách viz nabídka pro autoškoly, nebo úplný ceník, který vám rádi zašleme ve formátu PDF.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 21. březnu 2022

 

 

 

 

˜ Minulý týden jsme po půl roce žádostí a urgencí obdrželi od Ministerstva dopravy písemné povolení – licenci k užití tzv. nových testových otázek. V příštím vydání učebnice tak budeme moci do ukázky testů zařadit i tzv. „nové“ otázky. Rovněž je budeme moci přiřadit na webu Autoškola? Pohodlně! vždy k výkladu konkrátního paragrafu apod.

 

A proč to trvalo tak dlouho? Zřejmě se jednalo o záměr. Na základě dokumentů, které jsem měl v souvislosti s udělením licence možnost prohlédnout, lze opět sdílet názor, že Asociace autoškol je sofistikovaným způsobem ovládána soukromou firmou, která má blízko k nejužšímu vedení Asociace autoškol. Tato firma pak prostřednictvím Asociace autoškol ovládá dění související s testovými otázkami (samozřejmě ve svůj prospěch) a Ministerstvo dopravy se svými méně zasvěcenými pracovníky spíše jen přihlíží. Stále však platí, že Ministerstvo dopravy je ze zákona povinno všechny platné testové otázky uveřejnit ve Věstníku dopravy a splnění této povinnosti se zdá být zajištěno. Lze se však obávat či varovat, že zájmy zmíněné firmy půjdou dál. Může se například jednat o snahu této firmy zajistit si povinné členství autoškol v nějaké „skrytě podřízené“ organizaci , může se jednat o snahu přikázat autoškolám právním předpisem užívání jen elektronické evidence apod. Možná by stálo za úvahu, zda snad české autoškolství není v situaci, ve které za autoškoly jedná jejich jménem někdo jiný, přičemž skutečné zájmy samotných autoškol a zájem o poctivou výuku je v tomto procesu bohužel až druhořadý. Možná by tento stav vyžadoval i nápravu?

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 3. březnu 2022

 

 

 

 

˜ Začínáme rozesílat tištěnou učebnici Autoškola? Pohodlně! 2022, která je aktualizována k 1. únoru 2022. Zpoždění při vydání této aktualizace bylo způsobeno čekáním na „povolení“ užít v učebnici tzv. „nové“ testové otázky. Bohužel, do dnešního dne jsme od Ministerstva dopravy ani od Asociace autoškol neobdrželi vyjádření, na jehož základě bychom mohli tzv. „nové“ testové otázky v ukázkových testech v učebnici užít. Učebnice tedy nově obsahuje 3 ukázkové testy, přičemž při jejich sestavení jsme použili ty otázky, k nimž máme z dřívější doby udělenou licenci. Současně je v učebnici pomocí QR kódu uveden odkaz na testové otázky na oficiálních stránkách Ministerstva dopravy (Ministerstvo dopravy je ze zákona povinno všechny platné testové otázky uveřejnit ve Věstníku dopravy). Současný stav však může potvrzovat názor, že tzv. „nové“ testové otázky vznikly zejména proto, aby ze situace mohly profitovat firmy blízké nejužšímu vedení Asociace autoškol.

 

K ceně učebnice. Tiskárny všeobecně uvádí výrazné zdražení papíru, a tak přesto, že učebnice má dočasně méně stran (celkem 324 str.), tiskárně jsme zaplatili za 1 ks vyšší cenu než při dřívějším počtu stránek. Zdražení papíru se ale prozatím snažíme nepřenášet do nákupních cen učebnic pro autoškoly.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 5. lednu 2022

 

 

 

 

˜ Aktualizace výukových materiálů na webu „Autoškola? Pohodlně!“ je kompletně hotova (včetně obrázků souvisejících s označením vozidel poskytovatelů domácí zdravotní péče). Jen připomínám, pokud by se vám snad obrázky zobrazovaly nesprávně (zpřeházeně), bude nutné vymazat ve vašem internetovém prohlížeči historii prohlížení.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 4. lednu 2022

 

 

 

 

˜ Od 1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 294/2015 Sb. Novela byla vydána „za minutu dvanáct“, má číslo 509/2021 Sb., a umožňuje přejetí podélné čáry souvislé při předjíždění cyklisty a zavádí označení vozidel „Domácí zdravotní péče“.

Tato změna je dnešním dnem zapracována do výkladu vodorovné dopravní značky „Podélná čára souvislᓠna webových stránkách „Autoškola? Pohodlně!“ (pokud by se vám snad v tomto výkladu zobrazoval stále starý nákres, bude nutné vymazat historii prohlížení). Označení vozidel „Domácí zdravotní péče“ bude zapracováno v nejbližších dnech.

 

˜ Změn ve sledovaných právních předpisech je více a kromě informace na našem webu jsou vypsány též v tištěné brožuře „Novinky a změny 2021/2022“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 13. říjnu 2021

 

 

 

 

˜ 8. října 2021 vstoupil v platnost zákon č. 365/2021 Sb., který s účinností od 1. ledna 2022 mění zákon č. 361/2000 Sb. Mezi novinkami je z médií „populární“ boční odstup od předjížděného cyklisty 1,5 m nebo 1 m. Změn v zákoně je více, přehledně vypsány jsou pro uživatele licence na rok 2021/2022 v sekci „novinky v zákoně, přehled a popis změn“ a samozřejmě barevně odlišeným písmem jsou nová ustanovení vyznačena i přímo v zákoně č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 6. říjnu 2021

 

 

 

 

˜ Info o „nových“ testových otázkách například také zde na stránkách Ministerstva dopravy. O užití těchto testových otázek v našich materiálech jednáme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 9. září 2021

 

 

 

 

˜ „Nové“ testové otázky? Princip, při němž žák hodnotí různé dopravní situace, jsme zavedli přibližně před 15 lety ve videu „Zkouška z jízdy“.

 

V současnosti (asi po 15 letech) je tento princip napodobován, dopravní situace jsou či budou animované, a různé zájmové skupiny, organizace a instituce se předhání v tom, kdo bude ten „inovátor“, a kdo tuto „novinku“ představí veřejnosti. Mezi prvními je též Centrum služeb pro silniční dopravu, (Poznámka 6.9. 2021 – Centrum služeb stránku zrušilo) odkaz na jejich info o nových otázkách je zde. Obdobné informace viz iRozhlas zde nebo zde.

 

O platné nové testové otázky by se ale mělo jednat až tehdy, kdy nové otázky zařadí do oběhu Ministerstvo dopravy. Příslušné stránky Ministerstva dopravy jsou zde.

 

Jakmile to bude možné a aktuální (a bude nám to umožněno), zapracujeme nové testové otázky do našich materiálů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 5. srpnu 2021

 

 

 

 

˜ Nejprve stručně o novinkách v zákoně č. 361/2000 Sb., které vyšly ve Sbírce zákonů:

 

Číslo novelizujícího zákona

Datum účinnosti

Stručné info o změnách

Zákon

č. 274/2021 Sb.

2. srpen 2021

V § 92 a § 109 je výraz „potvrzení o přechodném pobytu“ nahrazen výrazem „osvědčení o registraci“.

Zákon

č. 220/2021 Sb.

1. leden 2022

Změny souvisí se „závazkem zdržet se řízení motorových vozidel“.

Zákon

č. 261/2021 Sb.

1. únor 2022

Záznam o dopravní nehodě mohou účastníci nehody pořídit a jednotlivě autentizovat též elektronicky, podepíší-li jej účastníci elektronickým podpisem.

Zákon

č. 220/2021 Sb.

1. červenec 2023

Zavádí se „Terapeutický program“, jehož absolvování je v některých případech podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění

Zákon

č. 261/2021 Sb.

1. červenec 2025

V souvislosti s další elektronizací různých postupů nebude nutné, aby při řízení měl řidič u sebe některé z předepsaných dokladů, například řidičský průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla. Řidič je však povinen při kontrole prokázat svou totožnost, přičemž policista by měl mít možnost získat další informace o řidiči elektronickou cestou.

 

Vše přehledně rozepsané najdete cestou přes Vaši licenci a na stránce „Obsah“ přejdete do sekce „Pravidla provozu“. Soubor se jmenuje „Novinky v zákoně, přehled a popis změn“. Na stejném místě stránky „Obsah“ je též znění novelizovaného zákona s barevně vyznačenými změnami.

 

˜ Právě přišla z tisku aktualizovaná učebnice „Autoškola? Pohodlně! 2021/2022“ a je připravena pro následující školní rok (aktualizováno k 10. červenci 2021). Jen mezi námi, je to „bomba“ (samozřejmě řečeno s trochou humoru). Jedná se o tištěnou učebnici, která je současně interaktivní a navíc i mluví. Opravdu.

 

˜ Ve výkladu pravidel provozu na Vašich internetových stránkách „Autoškola? Pohodlně! online“ přibyl výklad několika dalších paragrafů, včetně videa § 1. Pokud by se Vám tlačítka na stránce „Výklad pravidel provozu“ zobrazovala chaoticky, bude nutné ve Vašem internetovém prohlížeči vymazat historii prohlížení.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 20. červnu 2021

 

 

 

 

˜ Jen připomínáme novelu zákona č. 247/2000 Sb. s účinností od 1. července 2021. V definovaných případech může výcvik v řízení vozidla trvat až 4 vyučovací hodiny denně atd., atd.

 

Samotné znění některých právních předpisů přebíráme z jiného zdroje, i zde je však možné barevné porovnání původního a nového znění. Hledáte-li budoucí znění právního předpisu, klikněte na záložku „Historie“ a zde můžete kliknout na budoucí znění tohoto předpisu. Na pravém okraji okna je pak několik ikonek, klikneme-li na ikonku se dvěma čtverečky, zobrazí se v textu předpisu barevně odlišené stati, u nichž došlo ke změně.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 30. dubnu 2021

 

 

 

 

˜ Kontaktujte nás prosím, abychom vám sdělili heslo pro přístup k vašim on-line výukovým materiálům „Autoškola? Pohodlně!“.

 

Přístup přes udělenou licenci na našich stránkách byl řadu let připraven pro udělení hesla, heslo však užito nebylo. Užívání našich materiálů bylo založeno na poctivosti asi obdobně, jako když si v supermarketu nabereme rohlíky a jsme připraveni je u pokladny zaplatit. Někteří však tomuto systému neporozuměli, a tak jsme různými okolnostmi přinuceni přístupová hesla užít. Tento krok jsme dlouhá léta odkládali, protože zaheslování přístupu samozřejmě zvyšuje náklady na užívání těchto materiálů. Proto zavedení hesel doprovázíme slovem bohužel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 12. dubnu 2021

 

 

 

 

˜ Byly zkontrolovány veškeré námi sledované právní předpisy. Od poslední kontroly – aktualizace ze dne 8 ledna 2021 nedošlo k žádným změnám. Návrh zákona, kterým má být změněn zákon č. 247/2000 Sb. byl předán Senátu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 4. březnu 2021

 

 

 

 

˜ Postupně byl doplněn podrobný výklad „Zařízení pro provozní informace“, „Speciálních označení“, „Pokynů policisty“ a též „Výstražných oděvů“. Je tedy kompletně dokončen podrobný výklad všech dopravních značek, zařízení, pokynů atd. vyobrazených vyhláškou č. 294/2015 Sb. (fuj, byla to několikaletá práce).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 2. březnu 2021

 

 

 

 

˜ Od dnešního dne ke každé učebnici „Autoškola? Pohodlně! 2021“ elektronický, nebo řekněme „koronavirový“ bonus.

 

˜ Vláda s účinností ode dne 2. března 2021 od 00:00 hod mění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 217, vyhlášené pod č. 114/2021 Sb. tak, že je od 2. března 2021 zakázáno konat provádění zkoušek, viz https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-krizoveho-opatreni-0241.pdf .

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 8. lednu 2021

 

 

 

 

˜ Několik informací ke změnám právních předpisů s účinností od 1. ledna 2021.

 

Přehled veškerých změn ve sledovaných právních předpisech, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2020 a zejména pak od 1. ledna 2021, je uveden v brožuře „Novinky – změny 2020/2021“, viz nabídka pro autoškoly. Jednou z nejvýznamnějších změn je například změna způsobu úhrady časového poplatku za užití dálnice.

 

Brožura „Novinky – změny 2020/2021“ byla aktualizována k 1. prosinci 2020. Tedy by nás mohlo zajímat, zda k dnešnímu dni (8. leden 2021) došlo k dalším změnám. Na tuto otázku by bylo možné odpovědět slovy „Během mé služby se nic zvláštního nestalo“. Vyšel zákon č. 543/2020 Sb., který s účinností od 1. ledna 2021 nahrazuje v zákonech č. 56/2001 Sb. a 13/1997 Sb. výraz „autovrak“ výrazem „vozidlo s ukončenou životností“. Dále vyšel zákon č. 609/2020 Sb., který s účinností od 1. ledna 2021 krátce upravuje práci celních úřadů, a to v zákonech č. 13/1997 Sb. a č. 111/1994 Sb.

 

Pravděpodobně byl veřejností očekáván zákon, který by řešil termíny pravidelných školení řidičů vzhledem ke skutečnosti, že v době pandemie nelze provádět kurzy s větším počtem účastníků. K žádným novým změnám v tomto smyslu však nedošlo (poslední změny jsou „říjnové“). Pravda, vyšel zákon č. 609/2020 Sb., který s účinností od 1. ledna 2021 mění mimo jiné i zákon č. 247/2000 Sb., avšak zcela bezvýznamně. Změna se týká pokut, které vybírá orgán, který rozhodl o přestupku, přičemž je vypuštěno, že tento orgán pokuty též vymáhá.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 6. lednu 2021

 

 

 

 

˜ Náplň CD Autoškola? Pohodlně! je od dnešního dne k dispozici ke stažení v plné verzi. To znamená, že kromě pravidel provozu, která byla ke stažení připravena již dříve, přibyly též vyučovací předměty „Ovládání a údržba vozidla“ a „Teorie a zásady bezpečné jízdy“. Autoškoly s udělenou licencí a žáci těchto autoškol najdou soubory ke stažení a návod na jejich interaktivní užití off-line po kliknutí na datum své licence. Elektronické výukové materiály připravené na www.schroter.cz poskytují tímto krokem vše potřebné pro výuku i samostudium (pokud se pravidelným uživatelům nezobrazí webová stránka „Obsah“ správně, bude nutné vymazat v internetovém prohlížeči, např. Google Chrome, historii prohlížení). Samozřejmě práce na výukových materiálech nové generace stále pokračují.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 27. prosinci 2020

 

 

 

 

˜ Pokud snad není něco jasné o provozu autoškol v období od 27. prosince 2020, prozatím do 10. ledna 2021, uvádíme zde odkaz na Usnesení vlády https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABWKKHDJ0 , z něhož vyplývá, že pro provoz autoškol (tj. činnost dle zákona č. 247/2000 Sb.) byla udělena výjimka a provoz autoškol může pokračovat s podmínkou, že v jeden čas nebude přítomno více než 10 osob. Přesněji viz uvedený odkaz na Usnesení vlády, článek I., bod 3., písm. c).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 2. prosinci 2020

 

 

 

 

˜ Od 1. ledna 2021 nabývá účinnosti vyhláška č. 480/2020 Sb., která nahrazuje vyhlášku č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem. Odkaz na tuto vyhlášku je v přehledu námi sledovaných právních předpisů uveden v předstihu už od dnešního dne.

 

˜ Téměř úplné znění nové vyhlášky č. 480/2020 Sb. je též uvedeno v brožuře „Novinky – změny 2020/2021“, která byla dnes dána do tisku a bude k dispozici cca 10. prosince 2020. Více o této brožuře v nabídce pro autoškoly.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 19. listopadu 2020

 

 

 

 

˜ Na webových stránkách „Autoškola? Pohodlně! on-line“, ve výkladu dopravních značek, respektive ve výkladu vyhlášky č. 294/2015 Sb., přibyl podrobný výklad všech světelných signálů (více než 100 fotografií s výkladem a interaktivní odezvou).

 

˜ Vzhledem k pozastavení činnosti autoškol jsme rovněž pozastavili vydání brožury „Změny a novinky 2020/2021“. Důvodem je snaha, aby tato brožura bylo s čistým svědomím aktualizována k co nejzazšímu datu, avšak aby byla k dispozici včas, před obdobím pravidelných školení řidičů. Brožura tedy bude aktualizována k 1 prosinci 2020, ihned bude dána do tisku a k dispozici bude cca kolem 10 prosince 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 22. říjnu 2020

 

 

 

 

˜ Jak na distanční výuku? V obsahu elektronické učebnice Autoškola? Pohodlně! on-line, v sekci „Všeobecné informace“, viz témata uvedená šedou barvou, je nově uvedeno téma „Jak na distanční výuku“. „Návod“ řeší za jakých okolností a jak lze provádět distanční výuku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 20. září 2020

 

 

 

 

˜ Od 1. října 2020 nabývá účinnosti zákon č. 337/2020 Sb. (malá část tohoto zákona nabývá účinnosti 23. května 2021). Zákon 337/2020 Sb. novelizuje řadu námi sledovaných zákonů:

 

Zákon č. 337/2020 Sb. novelizuje zákon č. 361/2000 Sb. Změny zejména souvisí s profesní způsobilostí řidiče. Například jsou rozšířeny a upřesněny případy, ve kterých se podmínka profesní způsobilosti na řidiče nevztahuje (§ 3). Nové znění má § 110a „Karta řidiče“ a nově je zaveden institut „Informační systém digitálního tachografu“. Více viz novelizované znění zákona. Verze zákona s barevně vyznačenými změnami, viz přístup přes licenci.

 

K širším změnám dochází v zákoně č. 111/1994 Sb. Z velké části se jedná o přesnější a důslednější dodržování doby jízdy, doby bezpečnostních přestávek atd. a stanovení sankcí za nedostatky v této oblasti (vybírání kaucí, zabránění v jízdě, odebrání karty řidiče). Další povinnosti a sankce jsou řešeny v souvislosti s řidičem taxislužby. Znění zákona zde.

 

V zákoně č. 247/2000 Sb. je nově stanovena možnost provádět pravidelné školení řidičů z části způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Musí však být zajištěno řádné ověření totožnosti řidiče. Znění zákona zde.

 

Též zákon 56/2001 Sb. doznává změn vyplývajících ze zákona č. 337/2020 Sb. Nová ustanovení řeší například „Kartu dílny“. Dále je výslovně jmenován přestupek, kterého se dopustí fyzická osoba tím, že vyrábí, nabízí, propaguje, prodává nebo provádí montហzařízení, které je určené k neoprávněné změně údajů vedených tachografem. Znění zákona zde.

 

˜ S účinností od 1. října 2020 je novelizována též vyhláška č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Výuka je mimo jiné zaměřena na informace o využívání elektronických systémů (ESP, TCS apod.). Nezapomíná se na využívání automatických převodových soustav, na dokumenty, které se musí nacházet ve vozidle apod. 1 hodina výuky pravidelného školení může být prováděna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podrobněji viz znění vyhlášky zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 27. srpnu 2020

 

 

 

 

˜ Pro nový školní rok jsou připraveny aktualizované tištěné učebnice „Autoškola? Pohodlně! 2020/2021“. Učebnice jsou aktualizované k 1. červenci 2020 a nově obsahují například zákon č. 115/2020 Sb.

 

˜ Rovněž výukové CD je aktualizované k 1. červenci 2020.

 

˜ Pravidla provozu, tj. názorný výklad zákona č. 361/2000 Sb., je nově k dispozici též ke stažení z našeho webu a lze jej použít off-line na počítačích bez CD mechaniky.

 

˜ Postupně je tvořen názorný výklad pravidel provozu nové generace, který je k dispozici on-line.

Za zmínku jistě stojí například již hotový výklad § 2. Způsob rychlého seznámení s daným ustanovením a dále pak podrobný názorný výklad (případně věta po větě) je obdobný jako na CD. Výklad i nové fotografie ale lépe korespondují s dnešní dobou. Postupně se zpřesňující výklad (od orientačního až k podrobnému) lépe vyhovuje současné uspěchané době a času, který jsou učitelé i žáci ochotni danému ustanovení věnovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 14. květnu 2020

 

 

 

 

˜ Zákon č. 361/2000 Sb. je v předstihu aktualizován zákonem č. 115/2020 Sb., s platností od 1. července 2020. V § 25 a § 50 jsou stanovena jistá zvýhodnění pro řidiče vozidla taxislužby, nově však jen pro řidiče vozidla taxislužby označeného střešní svítilnou podle zákona č. 111/1994 Sb. Jinými slovy, zvýhodnění stanovená zákonem č. 361/2000 Sb. platí jen pro řidiče vozidla taxislužby, který v dané chvíli právě taxislužbu provozuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 18. únoru 2020

 

 

 

 

˜ CD ROM „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! leden 2020“ je aktualizovaný k 1. lednu 2020.

 

˜ Tištěná učebnice „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! 2020“ je aktualizovaná k 1. únoru 2020.

 

Ač značně neradi, musíme od této aktualizované verze učebnice přistoupit ke zvýšení nákupní ceny našich učebnic. Dobře vím, že poctivé autoškoly to mají těžké. Myslím ty autoškoly, které nedělají jen řidičáky, ale které se snaží žáka opravdu něco naučit, anebo které nepíší jen docházku na školeních řidičů, ale i těmto řidičům se snaží udělat školení přínosné a zajímavé. Bohužel, žáci obvykle preferují autoškoly, které obrazně řečeno řidičáky jen rozdávají, a řidiči jdou raději do autoškol, které na školeních jen píší docházku. Dobrou cenou jsme se vždy snažili a snažíme poctivé autoškoly podpořit a projevit jim úctu, přičemž se domnívám, že zejména poctivé autoškoly tvoří naši klientelu (těm nepoctivým je jedno, zda někteří vydavatelé aktualizují učebnici jen na obálce). Po deseti letech vydávání naší učebnice už ale musíme vzhledem ke všeobecně se zvyšujícím nákladům její cenu zvýšit o 20 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 3. lednu 2020

 

 

 

 

˜ Nejprve si zopakujeme či uvědomíme, že skutečný význam pro výuku mají pouze ty novely právních předpisů, které vyjdou schválené a podepsané prezidentem ve Sbírce zákonů. Z tohoto hlediska došlo ve všech námi sledovaných právních předpisech v souvislosti s novým rokem 2020 pouze k jedné změně, a ta se týká zákona č. 13/1997 Sb. Novelizující předpis, zákon č. 227/2019 Sb., nově zavádí osvobození od zpoplatnění některých pozemních komunikací pro elektromobily a pro vozidla používající jako palivo vodík, doslovné znění zde. Tištěné učebnice „Autoškola? Pohodlně! 2019/2020“ se tato změna netýká (§ 20a ani § 41a zákona č. 13/1997 Sb. není v učebnici uváděn).

 

˜ Poslanecké sněmovna projednává různé novely týkající se zákona č. 361/2000 Sb. Například je projednáván zákaz jízdy vozidel převyšujících hmotnost 3,5 tuny a přesahujících 7 metrů v levém jízdním pruhu dálnic ve vymezeném čase. Jestliže se ale jedná vesměs o novely dosud neschválené, které nevyšly ve Sbírce zákonů, pak jde vlastně jen o „plané povídání“, protože k těmto návrhům se musí ještě vyjádřit poslanci, senátoři atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 6. prosinci 2019

 

 

 

 

˜ Někteří kolegové se nás ptají, jak to je s brožurou „Změny a novinky“? Tento rok nebyl na změny či novinky v našem oboru bohatý. K žádným významným změnám nedošlo, jakousi změnou byla vlastně jen registrační značka pro elektromobily, a tak nepovažujeme za férové, brožuru „Změny a novinky“ vydávat a čtenářům plést hlavu už starými věcmi. Rovněž nepovažujeme za férové a účelné vést v brožuře diskuzi o tom co má být nebo bude, protože ke změně zákona se musí vyjádřit 200 poslanců a k prezentovaným změnám vůbec nemusí dojít nebo k nim dojde ve zcela jiné podobě.

 

Pokud byste však na školeních řidičů chtěli udělat jakousi zpětnou rekapitulaci, nabízíme vám zde minulé „Změny a novinky 2018/2019“ ve formátu PDF k prohlédnutí nebo k vytisknutí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 6. listopadu 2019

 

 

 

 

˜ Občas se nás někdo zeptá „…jak je to s těmi novými testy“ a tak by se hodilo vyjádřit naše vnímání této věci. Dle dostupných informací se může jednat o účelovou aktivitu několika lidí mimo Ministerstvo dopravy, kteří by chtěli zavést „moderní metody“ do výuky a zejména do testových otázek tím, že by použili metodu, kterou jsme my před více než 10 lety použili ve videopořadu „Zkouška z jízdy“. Tedy obdobně jako v tomto videopořadu by uživatelé (žáci) hodnotili způsob jízdy tzv. „řidiče vozidla z výhledu“. Z hlediska metody tedy nic nového. Aktivita je zajímavá spíše z hlediska směru toku finančních prostředků. Novinkou je pak pouze to, že je zde snaha, aby Ministerstvo dopravy výhledově zařadilo tyto animace do testových otázek, aby bylo zajištěno využití a odbyt těchto animací.

 

˜ V současnosti k žádným změnám ve znění testových otázek nedošlo. Znění testových otázek dle Věstníku dopravy ze dne 6. 11. 2019 je stejné jako například znění otázek dle Věstníku z července 2019. Bohužel stále přetrvává stav, kdy některé testové otázky nekorespondují zcela přesně s novelizovaným právním předpisem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 18. září 2019

 

 

 

 

˜ ˜ Po dlouhých letech vlastního aktualizování právních předpisů začínáme tímto dnem „méně významné“ předpisy používat z převzatého zdroje, ze serveru „zákonyprolidi.cz“. Dále zmíním některé důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí.

 

˜ Nejvíce věřím své práci, a proto jsem dlouhá léta ve sledovaných právních předpisech aktualizoval slovo od slova sám. Práce na aktualizacích mně zabírala desítky a někdy i stovky hodin práce, a protože samotné znění právních předpisů je k dispozici i jinde na internetu, došel jsem k názoru, že potřebný čas bude využit účelněji, budu-li se věnovat specifickým potřebám autoškol, tj. zejména názornému výkladu s využitím fotografií, nákresů a videa.

 

˜ Svou roli při rozhodování hrála i jakási váženost toho či onoho zdroje aktualizace. Potřebuje-li laik aktualizované, tzv. úplné znění právního předpisu, pak obvykle považuje za správné to znění, které předkládá nějaká velká či známá instituce, například Ministerstvo dopravy nebo nějaké sdružení apod. Pozor ale, obrazně řečeno příslušnou aktualizaci neprovedlo ono „Ministerstvo dopravy“ jako takové, ale aktualizaci (kontrolu a případnou změnu slova za slovem) provedl nějaký pracovník, který tuto práci mohl udělat dobře a pečlivě, anebo také ne. Za tohoto stavu mysli většiny veřejnosti není asi účelné, abych se jako poctivý jedinec („blbec“) dále trápil s prováděním vlastní aktualizace, a jak už bylo řečeno, znění některých předpisů začínáme přebírat.

 

˜ Nové řešení má i své výhody. Sledované právní předpisy budou prostřednictvím serveru „zakonyprolidi.cz“ aktualizovány vlastně nepřetržitě, tento server poskytuje veřejnosti různé služby, například je i možné porovnat původní znění se zněním aktualizovaným, a tedy budeme věřit, že budeme všichni spokojeni.

 

˜ I nadále budeme vlastními silami a s pečlivostí aktualizovat nejvýznamnější předpisy, které jsou součástí našeho výkladu, to je zejména zákon o silničním provozu, tedy zákon č. 361/2000 Sb. a prováděcí vyhlášku č. 294/2015 Sb.

 

˜ I nadále vás budeme formou SMS informovat o významných novinkách ve sledovaných právních předpisech a to i přesto, že vlastní aktualizaci provedl jiný subjekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 13. září 2019

 

 

 

 

˜ ˜ Opět aktuální info, tentokrát po delší odmlce, za kterou se omlouvám. Pauza byla způsobena dvěma důvody:

 

˜ 1) Ve sledovaných právních předpisech nedošlo k zásadním či rozsáhlým změnám. Za uplynulé období byla novelizována pouze vyhláška č. 343/2014 Sb. Novela řeší např. registrační značku pro elektrická vozidla či nový tiskopis „Technického průkazu“. Aktualizované znění bude k dispozici novým způsobem, viz níže.

 

˜ 2) Opravdu usilovně jsem pracoval na tištěné učebnici pro sk. C a D, a méně významné práce se tak dostaly do pořadí. Učebnice, která by odpovídala současným technickým standardům, dlouhá léta na trhu chyběla, a tak jsem rád, že můžeme oznámit, že zcela nová tištěná učebnice pro sk. C a D je k dispozici.

 

˜ Samozřejmě je na začátku školního roku k dispozici také základní učebnice Autoškola? Pohodlně! 2019/2020, aktualizovaná k 1. srpnu 2019, a výukové CD aktualizované k 1. září 2019.

 

˜ Vybrané právní předpisy v elektronické formě, které jsou pro autoškoly významné, budou na našem webu uváděny novým způsobem tak, aby byly aktualizovány vlastně nepřetržitě. Připravované změny budou co nejdříve v této sekci prezentovány, včetně zmíněné vyhlášky č. 343/2014 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 1. březnu 2019

 

 

 

 

˜ Veškeré právní předpisy otvírané přímo ze serveru „Autoškola? Pohodlně! on-line“ jsou aktualizovány k 1. březnu 2019 (samozřejmě včetně všech výukových materiálů).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 27. lednu 2019

 

 

 

 

˜ Tento víkend jsme naskladnili novou učebnici „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! 2019“ a abychom vás neošidili o nová ustanovení, má o 8 stran navíc a řadu nových fotografií, celkem tedy 352 stran. Učebnice je aktualizována k 5. lednu 2019 a bere v úvahu též změny vyplývající ze zákona 285/2018 Sb., platné od 1. ledna 2019. Konečná doporučená cena setu byla zvýšena na 290 Kč, nákupní cena pro autoškoly však zůstává stejná!!!

 

˜ Rovněž je k dispozici nové CD „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! leden 2019“, také aktualizováno k datu 5. leden 2019 (nový popis povinné výbavy, autolékárničky, text zákona č. 285/2018 Sb. platný od 1. ledna 2019 atd.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 2. lednu 2019

 

 

 

 

˜ Veškeré právní předpisy otvírané přímo ze serveru „Autoškola? Pohodlně! on-line“ jsou aktualizovány ke 2. lednu 2019.

 

˜ V zákoně č. 361/2000 Sb. došlo s platností od 1. ledna 2019 k menší změně v §125c o přestupcích. Úplné znění s barevně vyznačenými změnami je samozřejmě autoškolám s uhrazenou licencí k dispozici.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně k 26. listopadu 2018

 

 

 

 

˜ Veškeré právní předpisy otvírané přímo ze serveru „Autoškola? Pohodlně! on-line“ jsou aktualizovány k 24. listopadu 2018.

 

˜ K dispozici je nová brožura „Novinky – změny 2018/2019“. Přehled novinek platných od 1. října 2018 až ke změnám navrhovaným pro rok 2019. Najdeme zde například odpověď na otázku, zda je „výstražná vesta“ součástí povinné výbavy. Více viz nabídka pro autoškoly.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně ke 2. listopadu 2018

 

 

 

 

˜ E-mailem jsme obdrželi pozvánku na seminář a valnou hromadu Asociace autoškol ČR, která se má konat koncem listopadu v České Třebové. Chtěli bychom informovat autoškoly, že na této akci nebudeme přítomni, nejvýznamnější důvody dále uvádím:

 

˜ Svým zaměřením nejsme obchodníci. Jsme především tvůrci výukových materiálů a proto jako službu autoškolám považuji za účelnější, když například přidám do interaktivního výkladu dopravních značek jeden obrázek navíc, místo toho abychom se spolu se ženou účastnili „prodeje z auta“, který je v současnosti již překonán.

 

˜ Asociace autoškol se neubírá správnou cestou. Mohu se domnívat, že pan předseda využívá (či zneužívá) Asociaci autoškol k prosazování projektů, z nichž má osobní prospěch, přičemž účelná a poctivá výuka jde stranou. Nepovažujeme za správné, abychom svou účastí vyjadřovali souhlas s touto cestou.

 

 

 

 

 

 

Archiv předchozích informací pro autoškoly z lez 2018 – 2013 zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně! – www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena