Dopravní

značky

Pravidla

provozu

Podmínky

provozu vozidel

Související

předpisy

Další

předpisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doprznacky

Dopravní

značky

Pravidla

provozu

Podmínky

provozu vozidel

Související

předpisy

Další

předpisy

 

 

 

 

 

 

Vyobrazení a význam dopravních značek řeší vyhláška č. 294/2015 Sb. Jedná se o nezbytné téma jak pro vlastní silniční provoz, tak pro vykonání závěrečné zkoušky v autoškole.

 

 

 

 

 

 

 

 Vyhláška č. 294/2015 Sb. – vyobrazení a význam dopravních značek ……..........................…….

úplné znění

 

 Vyhláška č. 294/2015 Sb. – úplné znění + barevně vyznačené poslední změny ……….……..

úplné znění

 

 Vyhláška č. 294/2015 Sb. – alternativní převzaté znění ……………………………………………..

úplné znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pravidlaprovozu

Dopravní

značky

Pravidla

provozu

Podmínky

provozu vozidel

Související

předpisy

Další

předpisy

 

 

 

 

 

 

Pravidla provozu na pozemních komunikacích jsou stanovena zákonem č. 361/2000 Sb. Jde o nejdůležitější a nejrozsáhlejší téma ve výuce v autoškole. Samozřejmě, že pravidla provozu jsou hlavní částí závěrečné zkoušky.

 

 

 

 

 

 

 

 Zákon č. 361/2000 Sb. – úplné znění zákona, pravidla provozu, řidičská oprávnění atd. ……....

úplné znění

 

 Zákon č. 361/2000 Sb. – úplné znění + barevně vyznačené poslední změny …………….…..

úplné znění

 

 Zákon č. 361/2000 Sb. – alternativní převzaté znění ………………………………………….…….

úplné znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podprovozuvoz

Dopravní

značky

Pravidla

provozu

Podmínky

provozu vozidel

Související

předpisy

Další

předpisy

 

 

 

 

 

 

Výrazem „Podmínky provozu vozidel…“ je nazván jeden z okruhů testových otázek, přičemž toto téma řeší výběr ze zde uvedených právních předpisů.

 

 

 

 

 

 

 

 Zákon č. 56/2001 Sb. – o podmínkách provozu vozidel (registr vozidel, technické prohlídky atd.)

úplné znění

 

 Vyhláška č. 153/2023 Sb. – o technických podmínkách provozu vozidel (povinná výbava atd.) ..

úplné znění

 

 Vyhláška č. 343/2014 Sb. – o registraci vozidel (provedení registrační značky) ………………….

úplné znění

 

 Vyhláška č. 355/2006 Sb. – o registraci a provozu historických a sportovních vozidel …………..

úplné znění

 

 Zákon č. 311/2006 Sb. – o pohonných hmotách a čerpacích stanicích (přísady do benzinu) …

úplné znění

 

 Vyhláška č. 209/2018 Sb. – o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel ………………….

úplné znění

 

 Vyhláška č. 82/2012 Sb. – o technických silničních kontrolách ……………………………………

úplné znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soupredpisy

Dopravní

značky

Pravidla

provozu

Podmínky

provozu vozidel

Související

předpisy

Další

předpisy

 

 

 

 

 

 

„Související předpisy“. Takto je nazvána jedna ze skupin testových otázek. Odpovědi přináší výběr z uvedených právních předpisů. Značná část testových otázek zařazených do okruhu „Související předpisy“ se vztahuje také k zákonu č. 361/2000 Sb., avšak až od § 80 a výše.

 

 

 

 

 

 

 

 Zákon č. 13/1997 Sb. – o pozemních komunikacích (zpoplatnění užívání, závady ve sjízdnosti)

úplné znění

 

 Zákon č. 30/2024 Sb. – o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ………………………………...

úplné znění

 

 Zákon č. 111/1994 Sb. – o silniční dopravě (povinnosti dopravce, taxislužba atd.) ……………..…

úplné znění

 

 Zákon č. 361/2000 Sb. – (skupiny řidičských oprávnění, požadovaný věk, způsobilost atd.)….….

úplné znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalsipredpisy

Dopravní

značky

Pravidla

provozu

Podmínky

provozu vozidel

Související

předpisy

Další

předpisy

 

 

 

 

 

 

Další, navíc uváděné předpisy, nejsou součástí testových otázek, jsou však pro řidiče nebo pro chod autoškol důležité nebo zajímavé. V zájmu uceleného přehledu užitečných právních předpisů jsou zde duplicitně uvedeny i předpisy z ostatních sekcí. Tyto duplicitně uváděné předpisy jsou označeny otazníkem, což znamená, že se k nim vztahují některé testové otázky.

 

 

 

 

 

 

 

? Zákon č. 361/2000 Sb. – zákon o silničním provozu (pravidla provozu, řidičská oprávnění atd.)

úplné znění

 

? Zákon č. 361/2000 Sb. – zákon o silničním provozu, alternativní převzatý zdroj …………….…..

úplné znění

 

       Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 361/2000 Sb.

 

 

 

    ? Vyhláška č. 294/2015 Sb. – (vyobrazení a význam dopravních značek) …………………….

úplné znění

 

    ? Vyhláška č. 294/2015 Sb. – alternativní převzatý zdroj ………………………………………..

úplné znění

 

    ? Vyhláška č. 209/2018 Sb. – o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel …………….

úplné znění

 

    ? Vyhláška č. 82/2012 Sb. – o technických silničních kontrolách ………………………….......

úplné znění

 

        Vyhláška č. 277/2004 Sb. – o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ……..…..

úplné znění

 

        Vyhláška č. 31/2001 Sb. – o řidičských průkazech a registru řidičů ……………………….....

úplné znění

 

 

 

 

 

? Zákon č. 56/2001 Sb. – o podmínkách provozu vozidel (registr vozidel, technické prohlídky)

úplné znění

 

       Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 56/2001 Sb.

 

 

 

    ? Vyhláška č. 153/2023 Sb. – o technických podmínkách provozu vozidel (povinná výbava aj.)

úplné znění

 

    ? Vyhláška č. 343/2014 Sb. – o registraci vozidel (provedení registrační značky atd.) …….

úplné znění

 

    ? Vyhláška č. 355/2006 Sb. – o registraci a provozu historických a sportovních vozidel ….

úplné znění

 

 

 

 

 

? Zákon č. 311/2006 Sb. – o pohonných hmotách a čerpacích stanicích (přísady do benzinu)

úplné znění

 

 

 

 

 

? Zákon č. 30/2024 Sb. – o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla …………………………..

úplné znění

 

 

 

 

 

? Zákon č. 111/1994 Sb. – o silniční dopravě (povinnosti dopravce, taxislužba atd.) ……………..

úplné znění

 

        Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 111/1994 Sb.

 

 

 

        Vyhláška č. 478/2000 Sb. – kterou se provádí zákon o silniční dopravě ……………………..

úplné znění

 

        Vyhláška č. 62/2010 Sb. m. s. – o práci osádek v mezinárodní silniční dopravě (AETR) ….

úplné znění

 

 

 

 

 

? Zákon č. 13/1997 Sb. – o pozemních komunikacích (zpoplatnění užívání, závady ve sjízdnosti)

úplné znění

 

       Prováděcí vyhláška k zákonu č. 13/1997 Sb.

 

 

 

       Vyhláška č. 480/2020 Sb. – o zpoplatnění časovým poplatkem ………………………………

úplné znění

 

 

 

 

 

 Zákon č. 247/2000 Sb. – o provádění výuky v autoškolách, školení řidičů atd. .…………………

úplné znění

 

       Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 247/2000 Sb.

 

 

 

       Vyhláška č. 167/2002 Sb. – o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti ……………

úplné znění

 

       Vyhláška č. 156/2008 Sb. – o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů……...…………….

úplné znění

 

 

 

 

 

 Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce ……………………………………………………………..

úplné znění

 

       Prováděcí předpisy k zákoníku práce

 

 

 

       Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. – pracovní doba pracovníků v dopravě …………………….

úplné znění

 

       Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. – organizace práce a pracovní postupy v dopravě ………..

úplné znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní

značky

Pravidla

provozu

Podmínky

provozu vozidel

Související

předpisy

Další

předpisy