Úvodní ustanovení

 

§ 1

Předmět úpravy

 

          

§ 2

Vymezení základních pojmů

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci provozu na pozemních komunikacích

 

§ 3

Základní podmínky účasti na provozu na poz. kom.

 

          

§ 6a – 6c

Kontrola technického stavu vozidel

 

§ 9

Povinnosti přepravované osoby

 

§ 4

Povinnosti účastníka provozu na poz. kom.

 

§ 7

Řidič nesmí

 

§ 10

Povinnosti provozovatele vozidla

 

          

§ 5

Povinnosti řidiče

 

§ 8

Povinnosti řidiče tramvaje

 

 

 

 

 

 

§ 6

Povinnosti řidiče motorového vozidla

 

§ 8a

Povinnosti učitele autoškoly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jízda vozidly

 

§ 11

Směr a způsob jízdy

 

§ 18

Rychlost jízdy

 

§ 25 – 26

Zastavení a stání

 

§ 12

Jízda v jízdních pruzích

 

§ 19

Vzdálenost mezi vozidly

 

§ 27

Zakázané zastavení a stání

 

§ 13

Jízda ve zvláštních případech (tramvajový pás)

 

§ 20

Vyhýbání

 

§ 28 – 29

Železniční přejezd (zákazy vjíždění)

 

§ 14

Vyhrazený jízdní pruh

 

§ 21

Odbočování

 

§ 30

Znamení o změně směru jízdy

 

§ 15

Vozidla MHD v zastávce

 

§ 22

Jízda křižovatkou

 

§ 31

Výstražná znamení

 

§ 16

Objíždění

 

§ 23

Vjíždění na pozemní komunikaci

 

§ 32 – 33

Osvětlení vozidel

 

§ 17

Předjíždění

 

§ 24

Otáčení a couvání

 

§ 34

Vlečení motorových vozidel

 

 

 

 

Jízda vozidly ve zvláštních případech

 

§ 35

Provoz na dálnici (a silnici pro motorová vozidla)

 

§ 39 – 40

Provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně

 

§ 42

Vozidla s výstražným oranžovým světlem

 

§ 36

Na dálnici je zakázáno

 

§ 40a

Provoz vozidel v zimním období

 

 

 

 

 

§ 37 – 38

Na dálnici platí též ostatní ustanovení zákona

 

§ 41

Jízda vozidel s právem přednostní jízdy

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel

 

§ 43

Omezení jízdy některých vozidel

 

§ 45

Překážka provozu na pozemních komunikacích

 

§ 47a

Zákaz účasti na některých akcích v provozu

 

§ 43a

Hmotnosti a rozměry vozidel

 

§ 46

Zastavení vozidla v tunelu

 

 

 

 

 

§ 44

Čerpání pohonných hmot

 

§ 47

Dopravní nehoda

 

 

 

 

 

 

 

 

Přeprava osob a nákladu

 

§ 48

Přeprava osob

 

§ 50

Přeprava osob vozidlem taxislužby

 

§ 52

Přeprava nákladu

 

§ 49

Přeprava osob vozidlem hromadné dopravy osob

 

§ 51

Přeprava osob v ložném prostoru…

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní ustanovení pro chůzi, jízdu nemotorových vozidel a jízdu na zvířatech a vedení zvířat

 

§ 53 – 55

Chůze

 

§ 57 – 58

Jízda na jízdním kole

 

§ 60

Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat

 

§ 56

Útvar chodců

 

 

§ 59

Jízda potahovými vozidly a ručními vozíky

 

 

§ 60a

Užívání osobního přepravníku

 

 

 

 

 

Úprava (a řízení) provozu na pozemních komunikacích

 

§ 61

Obecná, místní a přechodná úprava provozu

 

§ 66

Dopravní zařízení

 

§ 75

Řízení provozu pokyny policisty

 

§ 62

Dopravní značky

 

§ 67

Speciální označení vozidel a osob

 

§ 76

Vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou

 

§ 63

Svislé dopravní značky

 

§ 68

Zařízení pro provozní informace

 

§ 77

Místní a přechodná úprava provozu

 

§ 64

Vodorovné dopravní značky

 

§ 69

Řízení provozu na pozemních komunikacích

 

§ 77a

Místní a přechodná úprava na účelových kom.

 

§ 65

Světelné, doprovodné akustické signály…

 

 

§ 70 – 74

Řízení provozu světelnými signály

 

§ 78

Užití dopravních značek, světelných signálů a…

 

 

 

 

 

Zastavování vozidel

 

§ 79

Zastavování vozidel

 

§ 79a

Měření rychlosti vozidel

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr některých dalších ustanovení zákona, avšak už nespadajících do „pravidel provozu“

 

§ 80 – 80a

Skupiny vozidel (odpovídající řidičskému oprávnění)

 

§ 123a – 123f

Tzv. bodový systém + příloha k zákonu

 

     

§ 125c

Přestupky fyzických osob

 

 

 

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena.

 

 

 

 

 

Legenda:

 

 

               

 

 

 

Postupujeme-li podle učebního plánu, pak bychom jednotlivá ustanovení měli probrat v následujícím pořadí.

 

Lekce 1

§ 1 až § 10  § 61 až § 68  § 76  vyhláška č. 294/2015 Sb. tj. výklad dopravních značek.

 

Lekce 2

§ 11  § 12  § 16  § 18 až § 23  § 69 až § 75

 

Lekce 3

§ 13 až § 15  § 17  § 24 až § 49  § 51 a § 52

 

Lekce 4

§ 53 až § 58  § 60  § 60a  § 79

 

Lekce 4 a lekce 5

Vybraná ustanovení řešící podmínky provozu vozidel a jiné související předpisy a příslušné testové otázky.

 

 

 

Čím více zelené barvy na tlačítkách, tím podrobnější výklad.