uvod

 

 

 

 

 

 

 

Otázka je zpracována ve formě „koncept“.

 

 

 

Povinná výbava motorových a přípojných vozidel je pevně stanovena právním předpisem. V současné době ji upravuje vyhláška Ministerstva dopravy číslo 153/2023 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

Není tedy na libovůli řidiče, aby si povinnou výbavu sám zvolil. Může si ale nad rámec předepsané výbavy doplnit vozidlo o nepovinnou výbavu (například o vlečné lano nebo o kanystr s palivem). Za nepovinnou výbavu považujeme v současnosti i náhradní žárovky nebo elektrické pojistky (Obr. 1).

 

Obr. 1

 

 

 

 

Od 1. října 2018 už náhradní žárovky nebo elektrické pojistky nejsou povinnou předepsanou výbavou. Pokud bychom však uměli prasklou žárovku nebo pojistku vyměnit, pak nic nebrání tomu, abychom i nadále náhradní žárovky nebo pojistky měli jako nepovinnou výbavu ve vozidle (Obr. 2).

 

Obr. 2

 

 

 

Dále si vyjmenujeme povinnou výbavu, přičemž ale platí, že rozsah povinné výbavy může být různý pro různé kategorie vozidel:

 

1.Výstražná vesta ?

Vyhláška č. 153/2023 Sb. výstražnou vestu, přesněji oděvní doplněk s označením z retroreflexního materiálu, neuvádí jako součást povinné výbavy. Řidič motorového vozidla, s výjimkou řidiče motocyklu a mopedu, je však dle zákona č. 361/2000 Sb. povinen tento oděvní doplněk (vestu) za určitých okolností užít. Lze proto usoudit, že abychom povinnost stanovenou zákonem č. 361/2000 Sb. mohli splnit, musíme mít výstražnou vestu ve vozidle.

 

 

 

 

 

 

 

2. Výstražný trojúhelník. (Obr. 3)

Výstražným trojúhelníkem schváleným podle předpisu OSN č. 27 musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L nebo Z, jednonápravového traktoru s přívěsem a vozidla o celkové šířce menší než 1 m.

 

Obr. 3

 

 

 

 

3. Zakládací klíny. (Obr. 4)

Dvounápravová silniční motorová vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 3,50 t musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem.

 

Nejméně dvěma zakládacími klíny musí být vybavena silniční motorová vozidla se třemi a více nápravami a všechna přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg.

 

Klíny musí účinně zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Zakládací klíny musí být na vozidle upevněny tak, aby se v provozu nemohly samovolně uvolnit.

 

Obr. 4

 

 

 

 

Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M (osobní automobily a autobusy), N (dodávky a nákladní automobily), O (přípojná vozidla) nebo R (zemědělská a lesnická přípojná vozidla).

Více viz obr. 5.

 

Povinnost vybavení příručním zvedákem, klíčem na matice nebo šrouby kol a povinnost vybavení vozidla náhradním kolem příslušných rozměrů se nevztahuje na

 

 vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,

 

 vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,

 

 vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,

 

 městského autobusu, zásahového požárního automobilu, komunálního vozidla, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojného vozidla kategorie O1 nebo R1, požárního přípojného vozidla nebo přípojného vozidla kategorie R, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele,

 

 vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě.

 

Dále jednotlivé části této výbavy podrobněji…

 

Obr. 5

 

 

 

 

4. Zvedák. (Obr. 6)

Příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku.

 

 

 

 

 

5. Klíč.

Klíč na matice (šrouby) kol vozidla.

 

 

Obr. 6

 

 

 

 

6. Náhradní kolo. (Obr. 7)

Náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N (tedy sílu, kterou bychom vynaložili, při zvednutí břemene o hmotnosti přibližně 49 Kg).

 

V případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.

 

 

Obr. 7

 

 

 

 

7. Sada pro poskytnutí první pomoci, tj. autolékárnička nebo motolékárnička. (Obr. 8)

Autolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L, jednonápravového traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, a to

 

 vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících ve velikosti III nebo dvěma autolékárničkami ve velikosti II; u vozidla městské hromadné přepravy osob stačí jedna autolékárnička ve velikosti II,

 

 vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností od 9 do 80 cestujících včetně ve velikosti II nebo

 

 jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ve velikosti I.

 

Vozidla kategorie L (motocykly, čtyřkolky), s výjimkou mopedu a motokola, musí být vybavena motolékárničkou.

 

 

 

 

Obr. 8

 

 

 

 

Autolékárničky mají velikost I, velikost II a velikost III, a pro různé druhy vozidel je předepsána autolékárnička odpovídající velikosti. Přitom druh předepsaného zdravotnického materiálu je ve všech lékárničkách stejný, podle velikosti lékárničky se liší jen počty kusů tohoto zdravotnického materiálů. (Obr.9)

 

 Autolékárnička velikosti III (nebo dvě lékárničky velikosti II.) je předepsána pro vozidlo hromadné přepravy osob s obsaditelností více než 80 cestujících. U vozidla městské hromadné přepravy osob stačí jedna autolékárnička velikosti II.

 

 Autolékárnička velikosti II je předepsána pro vozidlo hromadné přepravy osob s obsaditelností od 9 do 80 cestujících včetně.

 

 Autolékárnička velikosti I je předepsána pro jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly (osobní a nákladní automobily).

 

Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Součásti obsahu lékárničky musí být neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující.

 

Obr. 9

 

 

 

 

8. Hasicí přístroj. (Obr. 10)

Hasicím přístrojem musí být vybaveno vozidlo kategorie M2, M3 (malé a velké autobusy) nebo sanitní vozidlo, a to

 

 vozidlo kategorie M2 nebo M3, které má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B,

 

 jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3 jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo hasicím přístrojem podle předpisu OSN č. 107 nebo automatickým hasicím systémem v kombinaci s alespoň jedním hasicím přístrojem hasicí schopnosti 21 A nebo 113 B umístěným v blízkosti místa řidiče a

 

 sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B.

 

Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umisťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

 

Obr. 10