uvod

 

 

 

 

 

 

 

Otázka je zde zpracována ve formě „koncept“.

 

 

Dobrý řidič předvídá, a veškeré pomůcky zlepšující trakci aplikuje před zapadnutím vozidla. Před vyjetím do provozu je vhodné si nasazování sněhových řetězů natrénovat v garáži nebo na parkovišti.

 Sněhové řetězy montujeme minimálně na kola hnací nápravy. V případě vozů s náhonem všech kol pak přednostně na zadní nápravu.

 Řetězy používáme jen na vozovce pokryté souvislou vrstvou sněhu nebo ledu. Rychlost vozidla se sněhovými řetězy nesmí překročit 50 km/h.

 Pro montáž dodržíme rozměry pneumatik, na které jsou tyto řetězy určeny výrobcem sněhových řetězů.

 Postupujeme podle návodu k použití a montáži dodaný výrobcem řetězů.

 Před každým použitím kontrolujeme stav sněhových řetězů. Pevnost a celistvost jednotlivých článků.

 Opravy provádí specializovaný servis. Nevyhovující stav sněhových řetězů může vést k jejich přetržení při záběru a následně i mechanickému poškození některých částí vozu (např. trubky, hadice a kabeláž k čidlům brzdové soustavy).

 

 

 

 

 

 

U dodávkových a lehkých nákladních vozidel se pro snadnou montáž i demontáž s oblibou používají jednodílné nedělené sněhové řetězy. (Obr. 1)

 

Obr. 1

 

 

 

 

Vnitřní obvodový řetěz je nahrazen lanem, které je v jedné části vybaveno automatickým navijákem. (Obr. 2)

 

Obr. 2

 

 

 

 

Naviják umožní částečné prodloužení lana při montáži a také se stará o zkrácení a potřebné předpětí. Při montáži jako první navlékneme vnitřní lano s navijákem. Obě ruce uchopí lano přibližně ve vzdálenosti 20 - 30 cm tak, aby napínací naviják zůstal uprostřed mezi nimi. (Obr. 3)

 

Obr. 3

 

 

 

 

Silou naviják rozvineme, přes odpor, který klade. Lano umístíme dovnitř za běhoun. Postupujeme z nejvyššího bodu pneumatiky k nejnižšímu místu, kde se pneumatika dotýká vozovky. Tam už nelze umístit lano za běhoun, proto vedeme lano šikmo napříč po běhounu. (Obr. 4)

 

Obr. 4

 

 

 

 

 

 

 

Řetěz ve spodní části urovnáme, aby se následně nezauzloval. (Obr. 5a, 5b, 5c)

 

Obr. 5a

 

Obr. 5b

 

Obr. 5c

 

 

 

 

Na vnější části je řetěz vybaven prodlužovacím prvkem. Při montáži je tento prvek v poloze „zkráceno“. (Obr. 6)

 

Obr. 6

 

 

 

 

 

 

 

Popojedeme s vozidlem vpřed nebo vzad o ¼ otáčky kola. (Obr. 7a, 7b)

 

Obr. 7a

 

Obr. 7b

 

 

 

 

Lano posuneme dovnitř za běhoun. Drobné vystředění řetězu vůči pneumatice se po pár otáčkách kola samo opraví. (Obr. 8)

 

Obr. 8

 

 

 

 

 

Obr. 9a

Při demontáži přestavíme prodlužovací prvek do polohy “prodlouženo“. (Obr. 9a-zkráceno, 9b-prodlouženo)

 

 

Obr. 9b

 

 

 

 

Najdeme naviják (výrobci toto místo barevně odlišují (Obr. 10) a silou přetáhneme lano přes běhoun z vnitřní části k venkovní.

 

Obr. 10

 

 

 

 

Řetěz spadne na zem a zůstane zatížený pod pneumatikou. (Obr. 11)

 

Obr. 11

 

 

 

 

Popojetím vozidla o ½ otáčky kola vpřed nebo vzad, sjedeme z řetězu. (Obr. 12)

 

 

Obr. 12

 

 

 

 

U dodávkových a lehkých nákladních vozidel se také používají dělené sněhové řetězy s přerušeným vnějším řetězem. (Obr. 13)

 

Obr. 13

 

 

 

 

Jejich výhodou je možnost montáže na kolo bez pohybu vozidla. (Obr. 14)

 

Obr. 14

 

 

 

 

Vnitřní obvodový řetěz je nahrazen ocelovým lanem. Jako první krok montáže spojíme oba konce ocelového lana. (Obr. 15)

 

Obr. 15

 

 

 

 

 

 

 

Druhým krokem je spojení obou konců vnějšího řetězu. (Obr. 16)

 

Obr. 16

 

 

 

 

Řetěz vystředíme na pneumatice a ve spodní části začneme pomocí kladky napínat. (Obr. 17)

 

Obr. 17

 

 

 

 

Kladka má v horní části zářez pro zajištění řetězu proti povolení. (Obr. 18)

 

Obr. 18

 

 

 

 

Po napnutí a zajištění v kladce vedeme volný konec kovovým okem směrem proti povolení z kladky. (Obr. 19)

 

Obr. 19

 

 

 

 

Volný konec zajistíme proti uvolnění pomocí pružné části na jeho konci. (Obr. 20a, 20b)

 

Obr. 20a

 

Obr. 20b

 

 

 

 

U těžkých nákladních vozidel a autobusů se používají v drtivé většině dělené sněhové řetězy bez přerušení. (Obr.  21)

 

Obr. 21

 

 

 

 

Podle typu řetězů je lze použít na jedno kolo, nebo zároveň na obě kola dvoumontáže současně. Podle hmotnosti a možnosti manipulace používáme několik technologických postupů, jak kolo řetězem obalit.

 

Jeden ze způsobů je najetí na řetězy rozprostřené ve stopách kol. (Obr. 22)

 

Obr. 22

 

 

 

 

Není-li možné s vozidlem pohnout vlivem nedostatku trakce, provádíme montáž na nadzvednuté kolo. Po nadzvednutí kola položíme řetězy přes pneumatiku tak, aby řetěz s napínací pákou byl na vnější straně kola. Konec řetězu směřující k zadní části podsuneme pod pneumatikou. (Obr. 23a, 23b)

 

Obr. 23a

 

Obr. 23b

 

 

 

 

Další způsob je položení řetězů přes pneumatiku, (jako bychom chtěli kolu udělat paruku z řetězů). (Obr. 24a)

 

Obr. 24a

 

 

 

 

Konec řetězu směřující k zadní části podsuneme co nejtěsněji pod pneumatiku. Jako bychom chtěli kolo zaklínit proti pohybu řetězem. Poté couvneme s vozidlem jen tak, aby se kolo otočilo o ¼ otáčky. (Obr. 24b, 24c)

 

Na řetězy je výhodnější couvat, protože při spojování nám potom nepřekáží blatníky a zástěrky. Ne u všech vozidel lze blatníky snadno demontovat. Pokud ale není jiná možnost, pak najíždíme směrem dopředu.

 

 

Obr. 24b

 

Obr. 24c

 

 

 

U nákladních vozidel stěžuje manipulaci hmotnost řetězu a velmi malý prostor mezi pneumatikou a blatníkem, proto někteří výrobci přidávají k řetězu ocelové montážní lanko.  Řetěz leží rozprostřen před vozidlem v jeho stopách. Lanko zahákneme za příčnou drážku v dezénu pneumatiky v horní části. Na lanko zavěsíme řetěz a couvneme s vozidlem tak, aby se kolo otočilo o jednu otáčku. Tím se řetěz na kolo navlékne. Volný konec řetězu zůstane kousek nad vozovkou a usnadní nám spojování.

 

 

 

 

 

 

Ve všech případech musíme konce řetězů spojit a napnout obvodový řetěz. Volné konce přiložíme k ploše pneumatiky a řetězy dle návodu spojíme nejdříve na vnitřní straně spojovacím článkem. (Obr. 25)

 

Širší řetězy mají spojovací článek i uprostřed.

 

Obr. 25

 

 

 

 

Na vnější straně na obvodovém řetězu spojíme další spojovací článek. (Obr. 26a, 26b, 26c, 26d)

 

Obr. 26a

 

Obr. 26b

 

Obr. 26c

 

Obr. 26d

 

 

 

 

 

 

 

Na jedné straně napínacího řetězu je napínací páka. Napínací řetěz postupně rovnáme a utahujeme směrem od napínací páky po obvodě pneumatiky opět k napínací páce. Páku provlečeme jedním okem a utáhneme. (Obr. 27a, 27b) Řetěz se napne.

 

Obr. 27a

 

Obr. 27b

 

 

 

 

Napínací páku zajistíme proti uvolnění pojistným článkem. (Obr. 27c, 27d)

 

Po namontování popojedeme a zkontrolujeme napnutí řetězů a správné zajištění napínacích pák.

 

Pohybem vozidla se články řetězů narovnají a tím se celý řetěz uvolní. Popojetí a opětovné dopnutí řetězů snižuje riziko jejich smeknutí nebo roztržení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlá rekapitulace - montáž:

 Protismykové řetězy rozložíme před nebo za kolem a pečlivě narovnáme.

 Napínací páka a napínací řetěz musí směřovat na vnější stranu.

 Pomalu popojedeme o ½  otáčky kola.

 Řetězy nejdříve spojíme na vnitřní straně, poté na vnější straně pneumatiky.

 Na venkovní straně kola zavlečeme napínací páku do nejbližšího volného článku napínacího řetězu a napneme vnější obvodový řetěz.

 Zajistíme napínací páku pojistným kroužkem.

 Volný konec napínacího řetězu zajistíme proti uvolnění pomocí pružné části nebo karabiny na jeho konci.

 

Obr. 27c

 

Obr. 27d

 

 

 

 

Demontáž sněhových řetězů:

 Povolíme napínací pero, gumu nebo karabinu.

 Rozevřeme napínací páku.

 Uvolníme napínací řetěz.

 Rozpojíme koncové háčky (začínáme na vnější straně).

 Stáhneme řetěz z kola.

 Sjedeme ze řetězu.

 

Údržba sněhových řetězů

Znečištěné řetězy opláchneme v teplé vodě a potom je vysušíme. Po použití je nutno dbát na to, aby řetězy rychle oschly. Při pravidelné kontrole stavu řetězů se zaměřujeme na opotřebení (úbytek) materiálu a mechanické poškození článků.