uvod

 

 

 

 

 

 

 Grafické symboly na ovladačích a kontrolkách pomáhají řidiči v orientaci, a to i v interiéru neznámého vozidla. Další světelné symboly pak informují řidiče o činnosti různých systémů. Některé symboly jsou však užívány jen u vozidel určitého výrobce!

 Obecně platí, že symboly, respektive kontrolky, v červené barvě signalizují vážnou závadu, při níž je zpravidla nutné zastavit vozidlo. Žlutá (oranžová) barva kontrolky obvykle znamená problém, který je nutné řešit, nebývá však bezpodmínečně nutné ukončit jízdu.

 Červený symbol, respektive kontrolka, signalizující vážnou závadu, může mít například tvar olejničky – závada v systému mazání motoru, symbol ve tvaru akumulátoru – závada dobíjení akumulátoru, teploměr ponořený v kapalině – závada chladicího systému atd.

 Symbol, respektive světelná kontrolka ve žluté barvě, upozorňující na problém, který je nutné řešit, může mít například tvar volantu s vykřičníkem – závada posilovače řízení, tvar pneumatiky s vykřičníkem – nízký tlak v pneu atd.

 Symboly, respektive světelné kontrolky, informující o zapnutí nějakého spotřebiče nebo systému mívají různé barvy. Například zelená kontrolka ve tvaru světlometu – zapnutí potkávacích světel, modrá kontrolka – dálková světla, žlutá – zadní mlhové světlo atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orientace

 

 

Symboly slouží k orientaci, některé jsou všeobecně užívané a známé, některé nikoliv

 

 

 

 

Díky symbolům na různých ovladačích a světelných kontrolkách například víme, kterým spínačem rozsvítit světla, zda svítí světla potkávací nebo dálková atd.

 

Některé symboly jsou užívány opravdu všeobecně, známe je už z osobního automobilu, a tedy se všemi až tak podrobně zabývat nebudeme.

 

Je jisté, že nedostatek paliva v nádrži rozpoznáme podle příslušného symbolu jak u osobního, tak i u nákladního automobilu.

 

Mimochodem, zkuste si ale představit, že tlačíte k čerpací stanici nákladní automobil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsou však symboly užívané jen u nákladních automobilů, nebo dokonce jen u nákladních automobilů určité značky, tedy jen na vozidlech určitého výrobce.

 

O těchto symbolech se dále zmíníme, abychom se alespoň orientačně dozvěděli o „vymoženostech“, se kterými se u nákladních automobilů můžeme setkat. Stále však platí, že užívání některých těchto symbolů nelze považovat za všeobecně platné a známé.

 

Z uvedeného vyplývá, že před jízdou s novým neznámým vozidlem bude nutné se seznámit se všemi zde užívanými symboly v „Návodu k obsluze a údržbě“ příslušného vozidla.

 

 

 

 

 

A pro jistotu si připomeneme ještě jednu zkušenost, kterou už známe z osobního automobilu, a která platí obdobně i u automobilu nákladního.

 

Světelné kontrolky, které informují o činnostech různých systémů, se na okamžik rozsvítí po zapnutí klíčku ve spínací skříňce. Tím informují řidiče o tom, že jsou funkční. Jestliže některá z těchto kontrolek po nastartování motoru nezhasne, nebo jestliže se rozsvítí za jízdy, signalizuje závadu příslušného systému.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

barva

 

 

Význam symbolů je orientačně stanoven už jejich barvou, červená barva znamená „STŮJ!“

 

 

 

Základní význam jednotlivých symbolů je zhruba stanoven barvou příslušného symbolu, respektive barvou příslušné světelné kontrolky.

 

Význam barvy světelných kontrolek je možné přirovnat k barvám světelných signálů užívaných při řízení provozu na pozemních komunikacích

 

Potom platí, že rozsvícení červené kontrolky na přístrojové desce během jízdy, nebo hned po nastartování motoru, znamená „STŮJ!“. Nejspíš se bude jednat o vážnou závadu a příslušný symbol upřesňuje, o jakou závadu jde. Další jízdou by hrozilo vážné poškození motoru, anebo v případě závady na brzdách i nehoda vozidla.

 

Rozsvícení žluté kontrolky, či žlutého symbolu, signalizuje problém, který je nutné vyřešit. Upozornění na daný problém vyhodnotíme a zvážíme souvislosti a okolnosti. Obvykle bude možné za určitých podmínek, například přiměřenou rychlostí, dojet do servisního místa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelená barva upozorňuje na zapnutí, tj. na činnost určitého zařízení. Například potkávací světla, směrovky apod. Činnost různých zařízení však není signalizována jednoznačně jen zelenou barvou. V těchto případech musíme počítat i s jinými barvami. Například činnost dálkových světel je signalizována modrou barvou, činnost zadního světla do mlhy žlutou (oranžovou) barvou apod.

 

Bílou barvou jsou symboly vyznačeny přímo na mechanických částech jednotlivých ovladačů, případně jsou symboly v bílé (či černé) barvě rozsvěcovány na multifunkčním displeji a poskytují různé provozní informace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vazne

 

 

Signalizace vážných závad

 

 

 

 

Univerzální výstraha „STŮJ!“. Řada nákladních automobilů je vybavena touto univerzální červenou kontrolkou, která stručně a jasně řidiči říká, aby zastavil vozidlo a vypnul motor, případně aby se vůbec nerozjížděl.

 

Tvar může být kruhový nebo trojúhelníkový, vždy je však doplněn vykřičníkem.

 

Rozsvícení univerzální kontrolky bývá doplněno rozsvícením konkrétního symbolu, případně rozsvícením nápisu na displeji, který upřesňuje, o jakou závadu se jedná.

 

 

 

 

 

 

Mazání motoru. Trvalé rozsvícení této kontrolky po nastartování motoru, případně i jen problikávání během jízdy, znamená vážnou závadu.

 

Abychom nezadřeli motor, musíme jej okamžitě vypnout a hledáme závadu. V našich silách je pouze kontrola dostatečného množství oleje v motoru. Pokud je oleje v motoru dostatek, nezbývá nám nic jiného než volat odborný servis a vozidlo necháme odtáhnout. V žádném případě nesmíme nechat motor v chodu, a to ani na volnoběžné otáčky.

 

Pozor, kontrolku „mazání motoru“ nesmíme chápat jako kontrolku správného množství oleje v motoru. Na kontrolu množství oleje v motoru slouží kontrolní měrka, případně informace z palubního počítače.

 

 

 

 

 

Přehřátá chladicí kapalina v motoru. I při této závadě hrozí zadření motoru, pokud bychom pokračovali v jízdě a teplotu motoru i nadále zvyšovali.

 

Pokud došlo k přehřátí motoru, půjde téměř vždy o nedostatek chladicí kapaliny v motoru. Nedostatek chladicí kapaliny je buď příčinou, nebo následkem přehřátí.

 

V každém případě budeme muset kapalinu doplnit. Při otevírání víčka chladiče nebo vyrovnávací nádržky dáváme pozor, abychom se neopařili unikající párou nebo vystříknutou kapalinou. Chladicí systém je pod tlakem a se zvyšující se teplotou se zvyšuje i tlak v systému!

 

 

 

 

 

Závada v systému dobíjení. Při rozsvícení kontrolky za jízdy počítáme s tím, že akumulátor, jako zásobní zdroj elektrické energie, není dobíjen alternátorem, tedy provozním zdrojem elektrické energie.

 

Situace je vážná, ale není tak dramatická jako při rozsvícení kontrolky mazání motoru. Hrozí, že nedobíjený akumulátor se vybije zcela, a pak nebude možné například použít startér k nastartování motoru.

 

Závadu se snažíme odstranit, ale v možnostech řidiče je obvykle jen kontrola klínového nebo plochého řemene pohánějící alternátor. Kontrolujeme, zda řemen neprokluzuje, nebo zda není zcela přetržený.

 

Pokud se nám závadu nepodaří odstranit, můžeme v nouzi, a jen na omezenou vzdálenost, pokračovat v jízdě, a úsporou elektrické energie (omezíme zbytečné starty apod.) se snažíme nepřipustit úplné vybití akumulátoru.

 

 

 

 

 

Závada v brzdovém systému. Tato závada může souviset (ale také nemusí) s nízkým tlakem vzduchu v jednotlivých okruzích vzduchových brzd.

 

Případně se může jednat o větší množství kondenzátu ve vzduchojemech.

 

U vozidel s hydraulickými (kapalinovými) brzdami nebo vzduchokapalinovými brzdami se může jednat o nedostatek brzdové kapaliny. Výraznější úbytek brzdové kapaliny ale není běžný jev. Opotřebením brzd dochází pouze k nepatrnému úbytku. Zjistíme-li výraznější úbytek brzdové kapaliny, může se jednat o netěsnost brzdového systému, což je vlastně závada brzdového systému. Kapalinu doplníme a pro jistotu necháme brzdový systém zkontrolovat v odborném servisu.

 

 

 

 

 

Nezapnutý bezpečnostní pás řidiče nebo spolujezdce. Kontrolka je u některých vozidel doplněna akustickou výstrahou.

 

Možná namítnete, že tento symbol neupozorňuje na vážnou závadu. Je ale přece známé, že v případě nehody může airbag nepřipoutaného cestujícího i zabít. Musíme proto připustit, že při rozsvícení této kontrolky za jízdy se skutečně jedná o velmi vážnou „závadu“.

 

 

 

 

 

Vozidlo je zabrzděno parkovací brzdou. U stojícího vozidla se nejedná o závadu (spíš naopak). Pokud bychom se ale se zabrzděným vozidlem chtěli rozjet, nebo bychom se dokonce rozjeli, pak se vážná závada velmi rychle dostaví.

 

U moderních vozidel nám rozjezd se zabrzděnou parkovací brzdou neumožní elektronika.

 

U starších vozidel bude při pokusu o takový rozjezd nejprve trpět spojka.

 

Pokud se nám za určitých okolností rozjezd se zabrzděnou parkovací brzdou přece jen podaří (vozidlo bude špatně akcelerovat, bude „líné“ a my těchto příznaků nedbáme), pak vlivem nepřetržitého tření jednotlivých součástí brzd dojde k přehřátí brzd. Další jízdou se vysoká teplota přenese na celé kolo. Trpí brzdy, trpí pneumatika, vlivem vysoké teploty může začít z ložiska kola vytékat mazací tuk. Ložisko se zadře, a pokud bychom chtěli situaci ještě víc zdramatizovat, může dojít až k požáru celého vozidla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problem

 

 

Upozornění na problém, který je nutné řešit

 

 

 

 

Univerzální výstraha. Tato žlutá či oranžová kontrolka se rozsvítí, když v systémech vozidla dojde k problému, popřípadě i k takovému, pro nějž není stanoven samostatný symbol.

 

Rozsvícení kontrolky zpravidla signalizuje závadu, která bezprostředně neohrožuje bezpečnost další jízdy nebo bezprostředně nehrozí vážné poškození vozidla. Pokud další symbol či text na displeji neupřesňuje, o jaký problém se jedná (např. nedostatek paliva), a pokud není v našich silách závadu odstranit, pak je nutné, abychom vyhledali pomoc odborného servisu. Proškolený pracovník zapojí k vozidlu diagnostické zařízení, zjistí závadu a po odstranění závady kontrolku zhasne.

 

 

 

 

 

Elektronická řídící jednotka motoru. Závada může souviset s nesprávnou přípravou či dodávkou paliva do pracovního prostoru motoru. Příčinou může být například nekvalitní palivo.

 

Je možné, že kontrolka po čase zhasne. Pokud ne, musíme vyhledat odbornou pomoc.

 

 

 

 

 

 

Závada posilovače řízení (servořízení).

Závada systému může být způsobena nedostatkem hydraulické kapaliny v servořízení nebo poruchou elektroniky.

 

Vozidlo zůstává řiditelné, ale při otáčení volantem musí řidič vynaložit větší až nezvykle velkou sílu.

 

 

 

 

 

Nízký tlak vzduchu v pneumatice. V některých případech je grafikou na displeji znázorněno, o kterou pneumatiku se jedná.

 

Nízký tlak může být způsoben defektem kola nebo zanedbanou údržbou vozidla. V každém případě tento problém musíme řešit dřív, než dojde k poškození pneumatiky.

 

 

 

 

 

 

Systém ESP. Rozsvícená kontrolka signalizuje deaktivaci elektronického stabilizačního systému. Nebyl-li systém vypnut úmyslně řidičem, pak trvalé rozsvícení kontrolky signalizuje závadu.

 

Vozidlo je samozřejmě dále pojízdné a řiditelné, ale například v případě smyku nepomůže elektronika vozidla tuto situaci řešit. Závadu proto necháme co nejdříve opravit.

 

Pokud za jízdy kontrolka problikává, jedná se o okamžitý zásah ESP vyvolaný smykem vozidla.

 

 

 

 

 

Nízká hladina motorového oleje. Kontrolní systém informuje o nízkém stavu hladiny motorového oleje. Hladina dosáhla minima. V jízdě můžeme pokračovat, ale olej je nutné co nejdříve doplnit!

 

Význam kontrolky rozlišujeme od obdobné kontrolky v červené barvě.

 

 

 

 

 

Nízká hladina AdBlue. AdBlue je kapalina (syntetická močovina), která je uchovávána v samostatné nádržce a je využívána při zpracování výfukových plynů za účelem splnění stále přísnějších emisních limitů (EURO 4 a vyšší).

 

S kontrolkou se můžeme setkat i v modré barvě. Mimochodem, i víčko příslušné nádržky mívá modrou barvu.

 

Pokud AdBlue nedoplníme včas, mohlo by dojít k rozsvícení univerzální červené kontrolky s významem „STOP“.

 

 

 

 

 

Opotřebené brzdové obložení. Nutnost výměny brzdových komponentů (brzdové destičky u kotoučových brzd nebo brzdové čelisti s nalepeným obložením u bubnových brzd) zpravidla odhalí pravidelné servisní prohlídky.

 

Některá vozidla jsou ale vybavena příslušnými snímači a touto kontrolkou obvykle ve žluté barvě.

 

Brzdové obložení necháme vyměnit dříve, než dojde ke slyšitelnému dření „kov na kov“. V takovém případě pak už dochází i k poškození brzdových kotoučů či brzdových bubnů a oprava je finančně náročnější.

 

 

 

 

 

Nízká hladina chladicí kapaliny v motoru. Včasným doplněním předejdeme rozsvícení červené kontrolky signalizující přehřátí chladicí kapaliny v motoru.

 

Nemáme-li pro doplnění nemrznoucí směs doporučenou výrobcem vozidla, použijeme destilovanou vodu. Jsme si ale vědomi snížení mrazuvzdornosti chladicí kapaliny.

 

 

 

 

 

 

Přehřátí spojky. Symbol informuje o vysoké teplotě spojky, ke kterému došlo například při popojíždění v koloně nebo při rozjezdu do prudkého stoupání s plně naloženým vozidlem.

 

Pokud víme, že bude následovat delší úsek, ve kterém už nebude nutné spojku používat, necháme ji vychladnout za jízdy. Pokud by ovšem následovalo další popojíždění v koloně apod., předejdeme poškození spojky a vozidlo raději odstavíme a spojku necháme vychladnout.

 

 

 

 

 

Nízký tlak vzduchu pro řazení převodových stupňů. Se symbolem se můžeme setkat u některých vozidel vybavených zautomatizovaným řazením převodových stupňů.

 

Nákladní automobily, na rozdíl od automobilů osobních, bývají vybaveny tzv. zautomatizovaným řazením převodových stupňů, což znamená, že vozidlo je vybaveno „běžnou“ mechanickou převodovkou, ale řazení jednotlivých stupňů řídí elektronická jednotka, která vyhodnocuje informace z řady snímačů a vydává povel k zařazení nejvýhodnějšího převodového stupně pro daný okamžik jízdy. Přeřazení je pak provedeno automaticky, silou stlačeného vzduchu, samozřejmě za předpokladu, že tlak vzduchu je dostatečný.

 

 

 

 

 

Existují ještě mnohé další symboly, které nás vybízejí k řešení vzniklého problému, a se kterými se zde alespoň orientačně seznámíme.

 

Zdaleka jsme si ale neukázali všechny různé a různými výrobci užívané symboly upozorňující na nějaký problém. Ty najdeme v „Návodu k obsluze a údržbě“ příslušného vozidla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cinnost

 

 

Informace o zapnutí různých spotřebičů a systémů, případně jiné provozní informace

 

 

 

Připomeňme si, že naše povídání o základním významu symbolů či kontrolek už na základě jejich barvy je jen orientační. Zejména zapnutí různých spotřebičů (osvětlení vozidla apod.) není signalizováno výhradně jen jednou, zelenou barvou.

 

Zelenou barvou ale začneme, vynecháme známé zelené šipky signalizující činnost směrovek, a ukážeme si další zelené symboly informující o zapnutí některých světelných zařízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent jízdy ze svahu. Některé nákladní automobily, například určené do terénu, na stavby apod. jsou vybaveny asistentem pro jízdu ze svahu. Systém pomáhá řidiči udržet nezvyšující se rychlost jízdy v nebezpečném klesání. Požadovanou rychlost jízdy může obvykle řidič příslušným voličem sám předvolit.

 

Rozsvícení kontrolky se symbolem v některé ze zde uvedených barev signalizuje zapnutí systému.

 

Už ale víme, že užitá barva symbolu a jeho přesný význam může být odlišný u různých značek (výrobců) nákladních automobilů.

 

 

 

 

 

Žhavení. Užívá se před startem studených dieselových motorů. Kontrolka svítí po dobu, po kterou přidržujeme klíček ve spínací skříňce v příslušné poloze. Po tuto dobu jsou v činnosti žhavicí svíčky, které vyhřívají spalovací prostor motoru. Jakmile kontrolka zhasne, znamená to, že teplota ve spalovacím prostoru dosáhla požadované hodnoty a my okamžitě pokračujeme v otáčení klíčku do polohy „START“:

 

S kontrolkou se setkáme spíš u starších vozidel. U novějších vozidel s moderními motory probíhá proces žhavení zcela automaticky a kontrolku zde nezahlédneme.

 

 

 

 

 

Na závěr opět jen zopakování už známých skutečností.

 

Symboly využívané při ovládání vozidla jsou některé všeobecně známé a ty bychom měli umět popsat.

 

Například, symbol informující o zapnutí dálkových světel má modrou barvu a tvar světlometu, z něhož vycházejí paprsky ve vodorovném směru.

 

Jiné symboly jsou ale méně známé nebo i neznámé. Některé si alespoň orientačně ukážeme, jiné najdeme v dokumentaci k příslušnému vozidlu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena