uvod

 

 

 

 

 

 

 

Otázka je zpracována ve formě „koncept“.

 

 

Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo v provozu na pozemních komunikacích užito. Tyto závady jsou definované právním předpisem a mohou mezi ně patřit i závady v osvětlení vozidla, například:

 

 Nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky.

 

 Nelze-li přepnout dálková světla na potkávací.

 

 Způsobují-li světlomety oslnění.

 

 Jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící světlem jiné barvy než červené.

 

 Jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo chybně propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozidla.

 

Výčtem těchto závad lze uvěřit tomu, že výměna žárovky, nebo xenonové výbojky je někdy nezbytná.

 

 

 

 

 

 

Postup při výměně žárovky v předním světlometu.

 

U většiny moderních nákladních vozidel se při výměně žárovky nebo xenonové výbojky odklopí nebo demontuje celá parabola. (Obr. 1)

 

 

Obr. 1

 

 

 

 

U některých vozidel je nutné demontovat část nárazníku nebo přední masky. (Obr. 2)

 

 

Obr. 2

 

 

 

 

U jiných je nutné zvednout kabinu a podobně. (Obr. 3)

 

Lze tedy podotknout, že variant jak se k parabole dostaneme, je mnoho. Řídíme se tedy jednoznačně dle návodu výrobce vozidla.

 

Obr. 3

 

 

 

 

Samotná výměna žárovky nebo xenonové výbojky zažíná vždy odejmutím plastového nebo gumového krytu proti vodě a prachu. (Obr. 4)

 

 

Obr. 4

 

 

 

 

Xenonová výbojka je v parabole zajištěna pružným drátkem. (Obr. 5)

 

Obr. 5

 

 

 

 

Při výměně xenonové výbojky nejprve uvolníme zajištění. (Obr. 6a)

 

 

Obr. 6a

 

 

 

 

Výbojku vysuneme z paraboly tahem, směrem ven. (Obr. 6b)

 

Nakonec odpojíme konektor, tedy napájení výbojky.

 

Při montáži postupujeme v opačném pořadí.

 

Obr. 6b

 

 

 

 

Také klasická halogenová žárovka je v parabole zajištěna pružným drátem proti pootočení nebo vypadnutí žárovky z paraboly. (Obr. 7a)

 

 

Obr. 7a

 

 

 

 

Při výměně žárovky je na prvním místě nutné sejmout konektor a poté odjistit žárovku z hrdla paraboly. (Obr. 7b)

 

 

Obr. 7b

 

 

 

 

 

Nyní lze poškozenou žárovku vyjmout a nahradit za novou. (Obr. 7c)

 

 

Obr. 7c

 

 

 

 

U halogenových výbojek (např. H4, H7, H9 atd.) platí zásadní pravidlo. Nesmíme rukou uchopit její skleněnou část. (Obr. 8)

 

 

Obr. 8

 

 

 

 

Žárovky, které mají danou přesnou polohu v parabole, musíme přesně umístit. Tvar patice žárovky nám napoví. (Obr. 9)

 

V opačném případě by mohlo dojít k oslnění protijedoucích apod.

 

 

Obr. 9

 

 

 

 

Postup při výměně žárovky v zadní svítilně.

 

Žárovky zadních a svítilen jsou přístupné obvykle po odšroubování barevného krytu svítilny. (Obr. 10a)

 

 

 

Obr. 10a

 

 

 

 

Jejich uchycení je řešeno bajonetovým způsobem. Pro demontáž stačí uchopit žárovku za skleněnou baňku, zatlačit ji směrem dovnitř a pootočit doleva (proti směru hodinových ručiček). Při montáži je postup podobný. Uchopit žárovku za skleněnou baňku, zatlačit dovnitř a pootočit doprava (ve směru hodinových ručiček). (Obr. 10b)

 

Především u dvouvláknových žárovek je nutné dodržet jejich správnou polohu v objímce. Obecně je pak nutné dodržovat předepsaný výkon žárovky pro konkrétní druh osvětlení.

 

Obr. 10b