uvod

 

 

 

 

 

 

 

Otázka je zde zpracována ve formě „koncept“.

 

 

Úkolem pojistek je zabránit větším škodám na elektrických vedeních nebo spotřebičích zapojených do elektrické soustavy vozidla, které by nastaly při poruchách spotřebičů, zkratech či přetížení. V elektrických obvodech se používají buď starší válcové pojistky (keramické tavné), které se vkládají mezi pružné kontakty, nebo novější ploché pojistky s nožovými kontakty, které se zasouvají do svorkovnice.

 

Funkce spočívá v přetavení vodiče při průtoku určité velikosti proudu a tím k přerušení elektrického obvodu. Jeli tedy například pojistka konstruována jako 10A jmenovitého proudu, pak při průtoku proudu jmenovité hodnoty 10A dojde k přetavení vodiče propojujícího oba kontakty pojistky.

 

 

 

 

 

Funkci pochopíme nejlépe na příkladech:

Seřizování zpětných zrcátek je u většiny moderních nákladních vozidel a autobusů elektrické. Je tedy ovládané pomocí elektromotorků. Například v zimním období dojde k přimrznutí pohyblivého zrcadlového sklíčka k nepohyblivému plastovému krytu. Při seřizování se sklíčko nemůže pohybovat. Hrozí spálení elektromotorku. Než k takové škodě dojde, přetaví se tavná pojistka a přeruší elektrický obvod. (Obr. 1a, Obr. 1b)

 

Vozidlo je provozováno delší dobu. Vibracemi a třením například dojde k porušení izolace na přívodním kabelu k osvětlení. Vodič se dotkl vodivé kovové části karoserie. Došlo ke zkratu. Vodičem začíná protékat větší množství proudu. Jakmile velikost proudu dosáhne jmenovité hodnoty na tavné pojistce, vodivé vlákno se přetaví a elektrický obvod se přeruší. Zabrání se tak škodě na elektrickém vedení a možnému vzniku požáru.

 

Přes noc se v zimním období vytvořila námraza na bočním okně. Sníh na okně mírně roztál a znovu zamrzl. Řidič netuší jak silná a pevná je ledová krusta a zapne stahování bočního okénka. Motorek se snaží otáčet, ale ledová krusta je silnější. Proud potřebný k roztočení motorku začne narůstat. Dojde k dosažení proudové hodnoty tavné pojistky, přetavení vodivého vlákna a přerušení elektrického obvodu. Motorek se nespálí.

 

Obr. 1a

 

Obr. 1b

 

 

 

 

 

Důležité zásady.

 Používáme jen pojistky o proudových hodnotách, které pro jednotlivé elektrické okruhy, předepisuje výrobce vozidla.

 Přepálenou pojistku nikdy nenahrazujeme pojistkou vyšší proudové hodnoty.

 Přepálené pojistky neopravujeme, vždy používáme jen nové. Dojde-li k přepálení náhradní pojistky, je důležité vyhledat příčinu a odstranit ji.

 

Druhy pojistek ve vozidlech se rozlišují dle proudové hodnoty, ale také jejich skutečné fyzické velikosti a tvaru.

Proudová hodnota je na pojistkách vyznačena číslem (např. 10 = 10A) a tělo pojistky je pro snadnější orientaci barevně odlišeno (např. červená = 10A). (Obr. 2)

 

Obr. 2

 

 

 

 

 

Umístění

Pojistky jsou umístěny zpravidla v kabině řidiče. Jde o základní pojistky přístupné běžné obsluze. Nelze určit přesné a konkrétní místo v kabině. K určení konkrétního místa nám pomůže návod k obsluze.

Snahou každého výrobce je umístit pojistky do takového prostoru ve vozidle, který není obtížně přístupný, ale zároveň zabránit řidiči jejich výměnu za jízdy. (Obr. 3)

 

Další skupinu pojistek můžeme u některých vozidel najít v motorovém prostoru.

 

Obr. 3

 

 

 

 

Poznámka

Nejmodernější nákladní vozidla nejsou vybavena pojistkami, ale při přetížení konkrétního obvodu zasahuje řídící jednotka a tento obvod odstaví. (Obr. 4)

 

Obr. 4