uvod

 

 

 

 

 

 

 

Otázka je zpracována ve formě „koncept“.

 

 

 

Paralelní zapojení akumulátorů.

Akumulátory jsou zapojeny vedle sebe.

Kladný pól jednoho akumulátoru je spojen s kladným pólem druhého akumulátoru. Záporný pól jednoho akumulátoru je spojen se záporným pólem druhého akumulátoru. (Obr, 1)

 

Výsledkem paralelního zapojení je stejné napětí (udávané ve voltech „V“) jako u jednotlivého akumulátoru (např. 12 V) a kapacita (udávaná v ampérhodinách „Ah“) se rovná součtu kapacit jednotlivých akumulátorů.

 

V praxi, při zapojování autobaterií, se s tímto druhem zapojení setkáte jen zřídka. Toto zapojení lze použít pro spojení několika akumulátorů různých kapacit k dosažení právě té požadované.

 

 

Obr. 1

 

 

 

Sériové zapojení akumulátorů.

Pro dosažení vyššího napětí se jednotlivé články akumulátoru spojují sériově. Celkové elektrické napětí (udávané ve voltech) je pak dáno součtem napětí jednotlivých článků.

 

Stejně jako jednotlivé články, lze i celé akumulátory zapojovat do série. Akumulátory jsou zapojeny takzvaně za sebou. Kladný pól jednoho akumulátoru je spojen se záporným pólem druhého akumulátoru. (Obr. 2) Výsledkem sériového zapojení více akumulátorů je napětí rovnající se součtu napětí (udávané ve voltech „V“) jednotlivých akumulátorů (např. 12V + 12V = 24 V) a kapacita rovnající se kapacitě jednoho, respektive nejslabšího článku u použitých akumulátorů. (udávané v ampérhodinách „Ah“).

 

Uplatnění sériového zapojení nacházíme v drtivé většině u nákladních vozidel a autobusů, jejichž elektrická instalace má jmenovité napětí 24 V. Spojují se tak dva akumulátory, jejichž jmenovité napětí je 12 V.

Pozor! Pokud sériově zapojené akumulátory nemají stejnou kapacitu, může, při hlubokém vybíjení, být akumulátor s nižší kapacitou vybit pod přípustnou mez. Toto výrazně ovlivní jeho životnost.

 

 

 

 

Obr. 2

 

 

 

 

Postup při zapojování a odpojování akumulátorů:

 

Nejprve důležitá informace. Kovová karoserie automobilu tvoří vodivý prvek. (Obr. 3) Je tedy využívána jako vodič. Až na výjimky se standardně ke kostře připojuje záporný článek označen na akumulátoru symbolem „mínus“ [-]. Kladný článek je označen symbolem „plus” [+] a vodič od něj vede k dalšímu akumulátoru, nebo ke spotřebiči.

 

Obr. 3

 

 

 

Odpojení akumulátorů.

Vypneme motor a všechny elektrické spotřebiče ve vozidle. Nejdříve povolíme svorku na záporném pólu. Rukou svorku odpojíme a zajistíme ji v poloze, kdy se nemůže dotýkat záporného vývodu. Budeme-li tedy demontovat svorku ze záporného (ukostřeného) pólu a náhodou se při tom dotkneme kovovým montážním klíčem kovové kostry, ke zkratu nedojde.

 

Pokud je použito více akumulátorů zapojených do série, první odpojíme právě ten, jehož záporný pól vede ke kovové karoserii. Tímto přerušíme elektrický obvod.

 

Teprve poté povolíme svorku na kladném pólu. Postupujeme tedy tak, aby při povolování svorky + a náhodném dotyku kovového montážního klíče o kovovou karoserii automobilu nedošlo ke zkratu.

 

Jinými slovy, nesmí dojít k propojení elektrického obvodu bez spotřebiče. Předcházet zkratu, lze také použitím izolovaného nářadí.

 

 

 

 

 

Zapojení akumulátorů.

Před zapojením akumulátoru se nejprve přesvědčíme o čistotě olověných vývodů (kontaktů). V případě potřeby očistíme olověné kontakty i svorky vodičů. Při čistění používáme měkký kartáč, abychom neudělali rýhy do olověného vývodu.

 

Myslíme na stejné riziko jako při odpojení akumulátorů a tím je zkrat. Nejdříve připojíme kladný (neukostřený) pól a poté záporný (ukostřený) pól. Provedeme kontrolu dotažení (svorky se nesmí na vývodu pootáčet).

 

Svorky i vývody akumulátoru musí být čisté, lehce namazané vazelínou (konzervačním olejem). Zabráníme tak přístupu vzduchu a možné oxidaci. Aby byl spoj dobře vodivý, svorky a vývody se musí vzájemně dotýkat celou plochou. V opačném případě, může dojít k vysokému přechodovému odporu.

 

Do nákladních vozidel a autobusů s 24 V soustavou montujte vždy dva akumulátory stejné kapacity. Při výměně za nové, měníme vždy oba akumulátory. Nedoporučuje se kombinovat nový a starší akumulátor. Nový bude přebíjen a starší se nedobije. Následkem bude zkrácení životnosti

 

Pozor, opačné pořadí při odpojování nebo zapojování svorkovnic na kontakty akumulátorů může vést ke zkratu a tím pádem ke zničení akumulátoru, poškození elektro-instalace na vozidle, popřípadě k úrazu.