uvod

 

 

 

 

 

 

 

Otázka je zpracována ve formě „koncept“.

 

 

 

 

Odklon kol

V předchozí otázce jsme si vysvětlili, že geometrie řídící nápravy je souhrn úhlů na prvcích nápravy, které ovlivňují ovladatelnost a stabilitu vozidla, spotřebu paliva, vrací kola do přímého směru, šetří opotřebení mechanických částí atd.

 

 

Dojde-li k mechanické destrukci některého prvku nápravy, může nastat změna nastavení některého z úhlů. K takové destrukci dochází například nárazem kola do obruby, nebo při dopravní nehodě. Nejčastěji geometrii ovlivní neopatrné najetí na nerovnost na silnici. Změnu nastavení některého úhlu může ovlivnit i příliš velká vůle v čepech nebo silenblocích, výměna některého z prvků závěsů, ale také celkové opotřebení podvozku a mechanických součástí.

 

Příklon kol

 

 

 

Posun volantu

Nesprávná geometrie nápravy není pouhým okem viditelná, ale projevuje se hned několika faktory, popřípadě kombinací jednotlivých faktorů.

 

 

 

 

Jedná se zejména o:

 

Nerovnoměrné opotřebení pneu

 

• Nerovnoměrné, nepravidelné a nadměrné opotřebení pneumatiky po vnitřní nebo vnější straně dezénu. Např. pokud dochází k nadměrnému opotřebení vnější části dezénu pneumatiky, jedná se o velikou sbíhavost kol. Pokud je pneumatika nadměrně opotřebená na vnitřní straně dezénu kola, kola se rozbíhají, čili dochází k rozbíhavosti kol.

 

• U vozidel bez posilovače je nutné vynaložit nadměrnou sílu při otáčení volantu.

 

• Špatnou řiditelností a horší jízdní stabilitou vozidla na vozovce. Mezi řidiči se zažil výraz „plavání vozidla“.

 

• Tendence ke smýkavosti vozidla při průjezdu zatáčkou.

 

• Špatná schopnost vozu držet zvolenou stopu v zatáčce.

 

• Volant se po průjezdu zatáčkou nevrací do původního směru. Odklon kola a příklon rejdového čepu má za úkol mimo jiné vracet kola do přímého směru.

 

• Vibrace ve volantu. Často se v souvislosti s nesprávnou geometrií nápravy mluví o vibracích přenášených do volantu. Mohlo by se však jednat o nevyvážená kola (závady na ráfcích, nebo pneumatikách).

 

• Můžeme sledovat nárůst průměrné spotřeby paliva (výrobce těžkých nákladních vozidel ve speciálním testu naměřil, že správné seřízení kol a náprav uspoří 2,5 % paliva)

 

• Samovolné vybočení vozu z přímého směru na rovné vozovce ať už při akceleraci, držení konstantní rychlosti, či brzdění (vozidlo táhne do strany).

 

• Vyšší opotřebení mechanických částí, například zavěšení náprav nebo ložisek kol.

 

 

 

 

 

 

Kdy provádíme kontrolu?

 

Sbíhavost kol

Kontrolu geometrie provádíme vždy po menší i větší havárii, po nárazu větší rychlostí do obrubníku, výmolu nebo výtluk.

 

Seřízení geometrie se doporučuje i při montáži nových pneumatik, nebo jakmile zjistíme nerovnoměrné sjíždění pneumatik.

 

Výrobci automobilů doporučují kontrolu geometrie jednou za rok.

 

 

 

Rozbíhavost kol