uvod

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka je zde zpracována ve formě „koncept“.

 

 

 

 

 

Obr. 1

Účelem systému ASR je zabránit prokluzu kol a tím zachovat vozidlo ovladatelné a směrově stabilní. Systém regulace prokluzu kol ASR (Anti-Slip Regulation) je jako prvek aktivní bezpečnosti vozidel nadstavbou systému ABS.

 

Mají-li pneumatiky k vozovce dostatečnou přilnavost, kola se při přenosu krouticího momentu odvalují po vozovce.  Na mokré vozovce, na sněhu, náledí nebo v terénu je přilnavost pneumatik nižší.

 

Při akceleraci, nebo průjezdu zatáčkou, kdy jsou vnitřní kola odlehčena, mají hnací kola tendenci prokluzovat. (Obr. 1)

 

 

 

 

 

 

Obr. 2

 

Jeden ze způsobů jak zamezit prokluzu kol je přibrzdění prokluzujícího se kola. Dojde tím díky diferenciálu k přenosu síly na protilehlé kolo téže nápravy (Obr. 2).

 

Další způsob je zásah do elektronického řízení motoru a snížení dodávky paliva ke snížení výkonu.

 

Moderní vozidla využívají oba způsoby současně. K informaci o otáčkách hnacích kol jsou využívány snímače ABS.

 

 

 

 

 

 

Obr. 3a

 

Vozidlo s tímto systémem je vybaveno oranžovou kontrolkou s nápisem ASR nebo symbolem protáčejícího se kola (Obr. 3a, 3b-kontrolky).

 

Po otočení klíče ve spínací skříňce do polohy „zapnuto zapalování“, se kontrolka rozsvítí. V tom okamžiku probíhá kontrola správné funkce systému. Je-li systém bez závad, kontrolka zhasne.

 

Pokut kontrolka nezhasne, nebo se rozsvítí během jízdy, je systém odstaven v důsledku poruchy.

 

Toto je pro řidiče jediný způsob, jak se před jízdou, ale i v průběhu jízdy přesvědčí o správné funkci systému ASR.

 

Jakýkoliv zásah do systému ASR ze strany řidiče je nepřípustný.

 

 

Obr. 3b

 

 

 

 

 

Obr. 4

Systém ASR můžeme v některých vozidlech deaktivovat tlačítkem na palubní desce, či pomocí palubního počítače.

 

U některých vozidel k deaktivaci nestačí pouhé stisknutí, ale je nutné tlačítko deaktivace podržet 5-10 sekund, než dojde k rozsvícení kontrolky.

 

K automatické deaktivaci dojde při uzamčení diferenciálu. (Obr. 4-kontrolka)

 

U vozidel vybavených systémem ESP-(Electronic Stability Program) odstavíme při jeho deaktivaci právě i systém ASR.

 

Pokud za jízdy kontrolka problikává, systém momentálně aktivně zasahuje.

 

 

 

 

 

 

Obr. 5

Pro správnou funkci systému dbáme na to, aby všechny pneumatiky na téže nápravě měly stejný rozměr (udávaný výrobcem vozu) a rozdíl v jejich opotřebení nepřesáhl 5%. (Obr. 5)