uvod

 

 

 

 

 

 

 

Otázka je zde zpracována ve formě „koncept“.

 

 

 

 

Obr. 1

Při jízdě se kola vozidla odvalují a natočením kol řídící nápravy se mění směr jízdy. U vozidla, které není vybaveno systémem ABS, se při plném brzdění, především na kluzkém povrchu vozovky (voda, sníh, náledí apod.), přestanou otáčet kola a dojde k jejich zablokování. Začnou se po vozovce smýkat. V té chvíli je jedno, na kterou stranu otočíme volantem. Kola, která se neodvalují, nemohou zajistit změnu směru jízdy. Vozidlo setrvá v původním směru a je neovladatelné (Obr. 1).

 

 

 

 

ABS – Anti-lock Brake System

 

Obr. 2

je systém zabraňující zablokování kol při brždění. Jde o prvek aktivní bezpečnosti. Vozidla vybavená systémem ABS mají u každého kola snímač otáček (Obr. 2).

 

 

 

 

Řídící jednotka ABS

 

Obr. 3

Informace ze snímačů vyhodnocuje řídící jednotka ABS. Ta bývá většinou zabudována do jednoho modulu s regulátorem tlaku a jistícími ventily (Obr. 3). Řídící jednotka ABS ovládá pomocí regulačních ventilů tlak (kapaliny či vzduchu). Počet regulačních ventilů odpovídá počtu kol na vozidle. Těsně před tím, než by došlo k zablokování některého kola, sníží regulační ventil tlak v brzdovém válci právě u daného kola a umožní mu odvalování. Hned poté se tlak opět zvýší a kolo je znovu přibrzděno.  Cyklus zablokování a odblokování proběhne několikrát za sekundu. Při jízdě se činnost ABS projevuje pulzováním (vibrováním) brzdového pedálu. Díky antiblokovacímu systému ABS nedojde ke smyku vozidla či zalomení soupravy a vozidlo zůstane ovladatelné. Je nutné si uvědomit, že na úkor lepší ovladatelnosti vozidla, se v této kritické situaci prodlužuje brzdná dráha na suchém povrchu!

 

 

 

 

 

 

Obr. 4a

Vozidla s ABS jsou vybavena oranžovou nebo červenou kontrolkou s nápisem ABS (Obr. 4a).

 

 

 

 

 

 

Obr. 4b

Někteří výrobci používají na místo nápisu ABS symbol stejný jako na výstražné značce „smyk“ (Obr. 4b).

 

 

 

 

 

 

Obr. 5

U moderních vozidel bývá použit elektronicky řízený protiblokovací systém kotoučových brzd označovaný zkratkou EBS (Obr. 5).

 

 

 

 

 

 

Obr. 6

Po otočení klíče ve spínací skříňce do polohy „zapnuto zapalování“, se kontrolka rozsvítí. V tom okamžiku probíhá kontrola správné funkce systému. Je-li systém bez závad, kontrolka zhasne. U některých vozidel kontrolka zhasne až po rozjetí vozidla. Toto je pro řidiče jediný způsob, jak se před jízdou přesvědčí o správné funkci systému ABS. Pokud kontrolka nezhasne, nebo se rozsvítí během jízdy, je systém odstaven v důsledku poruchy. Vlastní brzdy vozidla zůstanou i nadále funkční, můžeme tedy pokračovat v jízdě. K automatické deaktivaci dojde při uzamčení diferenciálu (Obr. 6). Jakýkoliv zásah do systému ABS ze strany řidiče je nepřípustný.

 

 

 

 

Při zapojování vozidel do soupravy s ohledem na vybavení ABS tažného a přípojného vozidla je nutné dbát těchto zásad:

 

 

 

 

Obr. 7a

Tažné vozidlo vybavené ABS je možné zapojit s přípojným vozidlem jen, je-li také vybaveno ABS (Obr. 7a).

 

 

 

 

 

 

Obr. 7b

Není-li tažné vozidlo vybaveno ABS, je možné zapojit přípojné vozidlo bez ABS (Obr. 7b).

 

 

 

 

 

 

Obr. 7c

Není-li tažné vozidlo vybaveno ABS, nebo je systém odstaven v důsledku poruchy a zároveň je na tažném vozidle k dispozici zásuvka pro napájení ABS přípojného vozidla, je možné zapojit přípojné vozidlo s ABS (Obr. 7c).

 

 

 

 

 

 

Obr. 7d

Tažné vozidlo vybavené ABS není možné zapojit s přípojným vozidlem bez ABS (Obr. 7d). Hrozí zalomení jízdní soupravy (Obr. 8).

 

 

Obr. 8