uvod

 

 

 

 

 

 

 

Otázka je zpracována ve formě „koncept“.

 

 

Kombinované převodovky:

 

Obr. 1

Jde o kombinaci více převodovek. Základ tvoří například čtyřstupňová převodovka. Za tuto základní převodovku se přidá další dvoustupňová převodovka (nejčastěji planetový reduktor). Této kombinaci říkáme rozsahová redukce. Právě oranžový symbol želvy na přístrojové desce nás informuje o malé řadě. Zamyslíme-li se nad rychlostí pohybu želvy, napovídá nám symbol o možnosti využívat čtyři stupně hlavní převodovky v pomalejším a silnějším režimu jízdy.

(Obr. 1 - oranžový symbol želvy)

 

 

 

 

 

 

Obr. 2

Pro rychlejší režim jízdy řadí řidič velkou řadu. Je to druhý ze dvou převodů v přídavné převodovce. U některých pracovních strojů označován symbolem zajíce. (Obr. 2 - oranžový symbol zajíce)  Na přístrojové desce většiny nákladních vozidel však tento symbol v zorném poli řidiče nesvítí. Nesvítí-li symbol želvy, je zařazen rychlejší převod. V praxi navazuje na nejvyšší převod v malé řadě nejnižší převod v řadě velké.

 

Celá tato rozsahová redukce se dá přirovnat k převodům na silničním kole. Základní převodovku by představoval pastorek (např. s 10 ti převody) na zadním kole. Rozsahovou redukci (želva – zajíc), by pak představoval převodník se dvěma ozubenými koly na klice.

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3

Při přepravě velmi těžkých nákladů, především při rozjezdech a jízdě ve stoupání, bychom u vozidla vybaveného jen rozsahovou redukcí, nebyly schopni řadit na vyšší převodové stupně v optimálním režimu otáček motoru. Řidič by musel před řazením na vyšší převod více či méně překročit optimální otáčky. Po zařazení by však otáčky klesly pod optimální. Proto jsou tyto vozidla vybavena další přídavnou dvoustupňovou převodovkou. Mluvíme o předřadné převodovce umístěné před základní převodovkou. Předřadná převodovka nám umožní jemnější odstupňování převodových stupňů tím, že poměr převodů vychází ve výsledku přesně mezi poměry dvou po sobě jdoucích převodových stupňů. V praxi se zažil pojem „půlený převod“. Význam spočívá v možnosti maximálního využití výkonu motoru, při různě velkém zatížení vozidla. (Obr. 3 - převodovka)

0,5 – 1 mluvíme však o malé jedničce a o velké jedničce

1,5 – 2 mluvíme však o malé dvojce a o velké dvojce

2,5 – 3 mluvíme však o malé trojce a o velké trojce  atd.

 

 

 

 

Shrnutí:

 

Obr. 4

Základní převodové stupně řadíme standardně, pomocí předřazeného převodu je možné každý převodový stupeň dělit na poloviční stupeň. Všechny převodové stupně se mohou řadit v pomalém i rychlém rozsahu. (Obr. 4 - řadicí páka)

 

 

 

 

 

Uzávěrka diferenciálu:

 

Obr. 5

Uzávěrka diferenciálu umožní pevné spojení kol jedné nápravy nebo mezi jednotlivými nápravami. Pevné spojení dosáhneme například tím, že se spojí planetové kolo diferenciálu s klecí diferenciálu. Zabrání se tím otáčení satelitů kolem své osy. Tohoto zařízení se využívá pro získání lepší trakce vozu za snížených adhezních podmínek. Diferenciál lze použít jako nápravový (umožňuje odvalovat kola pravé a levé strany rozdílnou rychlostí), nebo jako mezinápravový (umožňuje ovalovat kola na jedné a druhé nápravě rozdílnou rychlostí). V provozu mohou nastat situace, kdy je rozdílná rychlost odvalování nežádoucí (kontraproduktivní). Pokud by jedna strana hnací nápravy byla na povrchu s nízkou adhezí a druhá na povrchu s větší adhezí, došlo by k prokluzu kol na povrchu s nižší adhezí. Naopak kola na povrchu s větší adhezí, by se přestala odvalovat. Vozidlo by uvázlo třeba jen na zamrzlé louži. Tuto situaci umocní i nestejnoměrné zatížení hnací nápravy.

 

Uzávěrka diferenciálu se využívá k samo-vyprošťování vozidla uvázlého na kluzkém povrchu nebo v měkkém či jinak náročném terénu. Výhodnější je uvíznutí vozidla předejít a zapnout uzávěrku dřív, než k uvíznutí vůbec dojde. Pozor ale, jízda na povrchu s dobrou adhezí se zapnutou uzávěrkou diferenciálu, může vést k poškození hnacího ústrojí a nadměrnému opotřebení pneumatik. Proto uzávěrky nepoužíváme při jízdě na silnici bezdůvodně. Vozidlo se zapnutou uzávěrkou diferenciálu se obtížně řídí a je náchylné ke smykům. Proto zvýšíme opatrnost zvláště při jízdě v zatáčkách. Uzamčení diferenciálu vyřazuje z činnosti protiblokovací systém brzd (ABS) a systém proti prokluzu kol (ASR). Uzávěrku řidič zapíná ovladačem a po celou dobu je mu zapnutí signalizováno v zorném poli kontrolkou oranžové barvy. (Obr. 5 - kontrolka) a (Obr. 6 - ovladač)

 

 

Obr. 6