uvod

 

 

 

 

 

 

 

Otázka je zpracována ve formě „koncept“.

 

 

Činnost turbodmychadla

 

Foto01

Na jedné hřídeli jsou na kluzných ložiscích umístěny turbína ve výfukovém systému a dmychadlo v plnícím systému. V nízkých otáčkách pracuje přeplňovaný motor jako motor s přirozeným sáním. Odcházející výfukové plyny obtékají turbínu umístěnou na jedné straně hřídele a tím ji roztáčejí. Při zvýšení otáček motoru asi nad 800 ot/min se zvýší množství obtékajících výfukových plynů a jejich proud začne roztáčet turbínu do velmi vysokých otáček. Turbína převede točivý moment přes hřídel na dmychadlo, které vhání vzduch do spalovacího prostoru (Foto01).

 

Zvýšením množství dodávky vzduchu a tedy i kyslíku do spalovacího prostoru motoru, se může zvýšit i množství paliva, které by jinak při menším množství kyslíku neshořelo. Výsledkem je zvýšení produkované energie.

 

Účelem turbodmychadla je zvýšení měrného výkonu motoru, zlepšení průběhu točivého momentu a snížení měrné spotřeby paliva při zachování téměř stejné hmotnosti motoru.

Turbína s dmychadlem pracují v extrémních podmínkách, dosahují až 100 000 ot/min a mohou být rozžhaveny až do červeného žáru (Foto02). Proto musí být ložiska hřídele dobře mazány, což např. studený motor, díky tuhému oleji dobře neumožňuje.

 

Pozor i při náhlém zastavení chodu motoru se turbodmychadlo může ještě několik minut dotáčet (na sucho, bez dodávky oleje).

 

Foto02

 

 

 

Chladič vzduchu (intercooler)

 

Foto03

Mezichladič plnicího vzduchu se nachází za turbodmychadlem (Foto03). Jeho funkce spočívá v ochlazení stlačeného vzduchu. Stlačením vzduchu v dmychadle dochází k jeho zahřátí a díky svým fyzikálním vlastnostem ke zvětšení jeho objemu. Cílem je dostat do spalovacího prostoru co největší objemové množství vzduchu (kyslíku) a tím umožnit navýšení dávky paliva. Tohoto se dosahuje ochlazením vzduchu před vstupem do válce (spalovacího prostoru). Vzduch se ochladí na přibližně stejnou teplotu jako před stlačením.

 

 

 

 

Kontrola a údržba

 

Foto04

Pravidelně kontrolujeme neporušenost, těsnost a upevnění všech částí plnicího potrubí (Foto04). Netěsnosti mají za následek zvýšené opotřebení motoru, při přisávání nečistot a snížení výkonu při unikání plnicího vzduchu. Stav čističe vzduchu pravidelně kontrolujeme a čistíme podle provozních podmínek vozidla a provádíme jeho výměnu v intervalech předepsaných výrobcem vozidla. Znečištěný čistič vzduchu má za následek snížení výkonu motoru vozidla a zvýšení měrné spotřeby paliva. Motorový olej, který zajišťuje mazání ložiska turbodmýchadla, pravidelně kontrolujeme před každou jízdou a měníme ho v intervalech, které předpisuje výrobce vozidla. Při nedodržení intervalů dochází k zániku funkcí motorového oleje.

 

 

 

 

Pozor!

 

Foto05

Po spuštění studeného motoru je olej hustější (má menší viskozitu). Mazání takovým olejem není dostatečně kvalitní. Proto netočíme motor do maximálních otáček, dokud se olej nezahřeje. Hrozí zničení ložisek turbodmychadla (Foto05).

 

Olejové čerpadlo je poháněné od motoru. Proto nevypínáme motor okamžitě po ukončení jízdy, turbína ještě i několik minut dobíhá (otáčí se). Na kluzné ložisko by nebyl přiváděn olej.