uvod

 

 

 

 

 

 

 

Otázka je zpracována ve formě „koncept“.

 

 

Úvod

 

 

Následkem zavzdušnění je nedostatečné množství paliva přiváděné do vysokotlaké části. Nedostatek nebo nulové množství paliva přiváděné do vysokotlaké části palivové soustavy sníží výkon motoru, popřípadě dojde k zastavení jeho chodu.

 

 

 

 

 

Postup při hledání příčin

 

Foto01

V předchozích kapitolách jsme se seznámili s vývojem palivových soustav v horizontu několika desítek roků. Podle druhu konkrétního palivového systému, je umístění podávacího čerpadla rozdílné. Rozdílné je množství spojů a ohybů i délka potrubí, na části s podtlakem a části s přetlakem.

Příčinou zavzdušnění na nízkotlaké části s podtlakem, tedy části od palivové nádrže k palivovému podávacímu čerpadlu, je nejčastěji netěsnost potrubí ve spojích, prodřené potrubí vlivem vibrací, prasklé potrubí vlivem pohybu, nebo korozí poškozené potrubí (Foto01-04).

Tato závada se neprojevuje únikem paliva, ale soustavným zavzdušňováním systému.

 

Mezi další příčiny lze zařadit

  • Ucpaný sací koš přímo v nádrži.
  • Poškozené (nejčastěji korozí) sací potrubí v nádrži. Vozidlo se odstavuje s plnou palivovou nádrží.
  • Porušené těsnění mezi skleničkou hrubého čističe a styčnou kovovou dosedací plochou.

 

Obecně lze říci, že v nízkotlaké části s přetlakem, tedy části od palivového podávacího čerpadla k vstřikovacímu čerpadlu, se netěsnosti nachází snadněji. Závada se projevuje viditelně a to únikem paliva. Současně s únikem paliva dochází k přisávání vzduchu. Motorová nafta je mastná a na místa, kde prosakuje, se lepí prach. A právě těmto místům věnujeme pozornost.

 

  • Výměna jemného čističe s sebou téměř vždy přináší vzduch do palivového systému.

 

 

Foto02

 

Foto03

 

Foto04