uvod

 

 

 

 

 

 

 

Otázka je zpracována ve formě „koncept“.

 

 

Úvod

 

 

Odvzdušnění provádíme po dlouhodobém odstavení vozidla, po opravách a údržbě palivové soustavy, například po výměně vložky jemného čističe. Na místo paliva se do spalovací-ho prostoru dostává vzduch. Přítomnost i minimálního množství vzduchu v palivu výrazně ovlivní chod motoru. Stává se, že nedojde ke vznícení ve všech válcích.

Je-li vzduchu v palivu více, motor se zastaví. Celá nízkotlaká část palivového systému, tedy část s pod tlakem i část s přetlakem musí být dokonale odvzdušněná.

 

 

 

 

 

Postup krok za krokem

 

Foto01

Palivovou soustavu odvzdušňujeme pomocí ručního čerpadla, vždy ve směru průtoku paliva od nádrže. Ruční čerpadlo je umístěno buď na dopravním čerpadle, nebo je samostatnou částí palivové soustavy.

Odvzdušnění začínáme u jemného čističe, který má odvzdušňovací šrouby umístěné na víku nádoby. Podle provedení mohou být na jemném čističi dva (Foto01) i tři odvzdušňovací šrouby.

 

 

Povolíme první odvzdušňovací šroub a ručním čerpadlem čerpáme naftu z nádrže (též foto02, pozice č. 1). Palivo před sebou vytlačuje vzduch, který uniká povoleným odvzdušňovacím šroubem. Z počátku palivo nevytéká, posléze se začne objevovat zpěněné palivo. Tedy palivo smíšené se vzduchem. Jakmile začne vytékat čisté nezpěněné palivo, utáhneme odvzdušňovací šroub

Povolíme druhý v pořadí odvzdušňovací šroub (též foto02, pozice č. 2) a postup opakujeme. Jsou-li použity tři odvzdušňovací šrouby, povolíme třetí šroub v pořadí a znovu postup opakujeme až do fáze, kdy vytéká čisté nezpěněné palivo.

 

 

 

 

 

 

Foto02

Následuje odvzdušnění vstřikovacího čerpadla (Foto02). Povolíme první odvzdušňovací šroub, který je začátku vstřikovacího čerpadla (pozice č. 3) a ručním čerpadlem čerpáme naftu z nádrže. Postup je stejný jako u jemného čističe. Jakmile začne vytékat čisté nezpěněné palivo, utáhneme odvzdušňovací šroub. Tento postup opakujeme až k poslednímu odvzdušňovacímu šroubu na vstřikovacím čerpadle (pozice č. 4).

 

U moderních vozidel se palivová soustava odvzdušňuje automaticky sama, řidič tedy ne-musí zvedat kabinu ani provádět jiné úkony, které by prodlužovali dobu kontroly a údržby.