uvod

 

 

 

 

 

 

 

Otázka je zpracována ve formě „koncept“.

 

 

Palivová nádrž

 

Foto01

Odkalení palivové nádrže, tedy odloučení vody a jiných nečistot z paliva provádíme minimálně jednou ročně. Tento úkon je vhodné provádět s podzimní prohlídkou a přípravou vozidla na zimní období. Voda přítomná v nádrži nebo jiných částech palivové soustavy může při nízkých teplotách zamrznout a znemožnit startování či chod motoru. Před tímto úkonem necháme vozidlo stát v naprostém klidu, aby se nečistoty usadily na dně nádrže. V odborných dílnách se čištění nádrže provádí speciálním tlakovým čističem přes nalévací hrdlo. Při každodenní kontrole vozidla před jízdou se zaměříme na upevnění a mechanické poškození nádrže. Kontrolujeme těsnost především v místech vypouštěcího šroubu a kolem přírub sacího a přepadového potrubí. Na přístrojové desce kontrolujeme správnou funkci palivoměru a signalizace minimálního stavu paliva. (Foto01, 02, 03, 04)

 

 

 

 

 

 

Foto02

 

 

 

 

 

 

 

Foto03

 

 

 

 

 

 

 

Foto04

 

 

 

 

 

Hrubý čistič

 

Foto05

Přes skleněnou nádobku o velikosti přibližně 50 - 100 ml. kontrolujeme před každou jízdou přítomnost nečistot. Uvnitř skleničky je jemné sítko, přes které větší nečistoty nemohou proniknout a usadí se tak na dně skleničky. Při zpětné montáži skleničky je nutno dbát na usazení těsnění mezi skleničkou a styčnou kovovou dosedací plochou, aby se palivová soustava nezavzdušnila. (Foto05)

 

 

 

 

Podávací pístové čerpadlo

 

Foto06

Kontrolujeme upevnění čerpadla na vstřikovacím čerpadle, nebo na bloku motoru. Kontrolu zaměříme na těsnost spojů jak na straně sací, tak na straně výtlačné. Tlačný čep poháněný od vačkové hřídele je mazaný motorovým olejem. Pohyblivé části v čerpadle jsou mazány palivem. Toto podávací čerpadlo nevyžaduje zvláštní údržbu. (Foto06)

 

 

 

 

Podávací excentrické čerpadlo

 

Foto07

Tato čerpadla bývají součástí rotačního vstřikovacího čerpadla, nebo zásobovacího čerpadla u systému Common rail. Jsou mazána palivem a nevyžadují zvláštní údržbu. (Foto07)

 

 

 

 

Jemný čistič

 

Foto08

Provádí se výměna filtrační vložky nebo jednorázového čističe a to v intervalech, které předepisuje výrobce vozidla. Při jejich výměně se do palivového systému dostane více či méně vzduchu. K odvzdušnění čističe paliva slouží odvzdušňovací šroub na jeho horní straně. Pokud není čistič opatřen odvzdušňovacím šroubem, použije se spoj s dutým šroubem. U některých vozidel probíhá odvzdušnění automaticky. Aby se nevytvořil prostor pro přisávání vzduchu, je třeba dbát na správné usazení těsnění při zpětné montáži. (Foto08)

 

 

 

 

Vstřikovací čerpadlo

 

Foto09

Pokud má vstřikovací čerpadlo samostatnou náplň motorového oleje, provádíme kontrolu jeho množství olejovou měrkou a provádíme výměnu oleje v intervalech, které předepisuje výrobce vozidla. Je-li použito mazání vstřikovacího čerpadla z mazacího systému motoru, postačí kontrola množství oleje v motoru. Pohon vstřikovacího čerpadla je zajištěn od rozvodů motoru přes spojku. Tato spojka slouží také jako tlumič kmitů motoru. Používá se většinou křížová spojka. Tvoří ji plechové lamely nebo plast. Kontrolou mechanického stavu lze odhalit praskliny nebo uvolněné šrouby na unašeči spojky. Vstřikovací čerpadlo je z důvodu neodborného zásahu zaplombováno. (08a) Obsluze není povoleno na vstřikovacím čerpadle provádět žádní seřízení. V případě snížení výkonu, zvýšení kouřivosti, zvýšení volnoběžných otáček nebo zvýšení měrné spotřeby paliva a podobně, navštívíme odborný servis. (Foto09)

 

 

 

 

Vysokotlaké potrubí

 

Foto10

Pro zamezení praskání potrubí je nutné snížit vibrace dřevěnou, plastovou nebo kovovou sponou, která ve střední části spojí všechny trubky. Při pravidelné kontrole před jízdou provádíme vizuální kontrolu těsnosti spojů s převlečnou maticí. (Foto10)

 

 

 

 

Vstřikovače

 

Foto11

Kontrolujeme upevnění vstřikovačů v hlavách motoru. Většinou se používají ocelové třmeny, které zajistí přítlak a těsnost vstřikovače v hlavě válce. Výměna vstřikovací trysky a seřízení velikosti vstřikovacího tlaku se provádí mimo vozidlo na demontovaném vstřikovači a vždy v odborném servisu. (Foto11)

 

 

 

 

Spojovací potrubí a příslušenství

 

Foto12

Potrubí, které spojuje jednotlivé části palivového systému, vyžaduje zvláštní pozornost především v místech ohybů, spojů, napojení na příruby, uchycení k rámu. Spoje s dutými šrouby (holendry) musí těsnit. Motorová nafta je mastná, proto věnujeme větší pozornost místům, kde se začíná lepit prach. Poškozená těsnění neopravujme, ale měníme za nové. (Foto12)