uvod

 

 

 

 

 

 

 Signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru má ochrannou funkci. Porucha systému dobíjení se za jízdy projeví rozsvícením světelné kontrolky a na základě této signalizace může řidič vhodným opatřením předejít úplnému vybití akumulátoru.

 Signalizací správné činnosti mazání motoru, případně signalizací poruchy, lze předejít značným škodám. Porucha systému mazání se za jízdy projeví rozsvícením příslušné kontrolky, řidič musí okamžitě zastavit motor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dobijeni

 

 

Signalizace funkčnosti systému dobíjení akumulátoru

 

 

 

Akumulátor je zásobním zdrojem elektrické energie. Za jízdy je akumulátor dobíjen provozním zdrojem, nejčastěji alternátorem (jen u historických vozidel se ještě setkáme s dynamem).

 

Na dostatečně nabitém akumulátoru je zcela závislý startér. Nebude-li akumulátor v dobrém stavu, nebude možné startér s úspěchem použít. To je dostatečně závažný důvod k tomu, abychom systém dobíjení měli stále pod kontrolou.

 

Informaci o funkčnosti systému dobíjení poskytuje světelná kontrolka ve tvaru akumulátoru, známá již z osobního automobilu. Zhasnutá kontrolka za chodu motoru signalizuje funkčnost systému.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O správné funkci dobíjení akumulátoru může informovat také grafika na displeji multifunkčního ukazatele.

 

 

 

 

 

Porucha systému dobíjení se za chodu motoru projeví rozsvícením kontrolky dobíjení. V případě rozsvícení univerzální kontrolky bude textovou či grafickou informací na displeji přístrojové desky upřesněno, o jakou poruchu se jedná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě signalizace poruchy systému dobíjení zastavíme vozidlo na vhodném místě a pokusíme se závadu odstranit.

 

 

 

 

 

 

Závadou může být jen spadlý konektor z alternátoru nebo z elektroniky regulující správné dobíjecí napětí.

 

Jinou závadou může být prokluzující nebo zcela přetržený řemen pohánějící alternátor.

 

Není-li v našich silách závadu odstranit, pak uvážíme, zda závada není mechanického charakteru, a zda další jízdou nedojde k dalším škodám. Pokud by například přetržený řemen poháněl současně i vodní čerpadlo chladicího systému, mohlo by dojít k přehřátí motoru.

 

Jestliže mechanická závada nebrání v jízdě, budeme se snažit dojet do nejbližšího místa, kde lze závadu odborně odstranit. Přitom maximálně omezíme spotřebu elektrické energie, abychom předešli úplnému vybití akumulátoru. Zbytečně nestartujeme a nepoužíváme další spotřebiče, zejména ty s velkou spotřebou, jako je například vyhřívání skel, vyhřívání sedadel apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mazani

 

 

Signalizace správné či nesprávné činnosti mazání motoru

 

 

 

V motoru se pohybuje řada součástí (ojnice, písty, rozvodový mechanizmus atd.), které musí být nepřetržitě promazávány. Motorový olej je k mazacím místům přiváděn pod tlakem. V případě poruchy systému mazání dojde k rychlému zadření pohyblivých částí motoru a k opravdu značným škodám.

 

Řidič musí mít správné mazání motoru neustále pod dohledem. Funkcí signalizace je tedy poskytování informace o správné činnosti systému mazání motoru. Základní informaci o činnosti mazání podává červená světelná kontrolka ve tvaru olejničky.

 

Je-li za chodu motoru kontrolka zhasnutá, je vše v pořádku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazání motoru je natolik důležité, že pro jistotu nahlédneme i do minulosti. Fotografie legendárního nákladního automobilu Praga V3S byla v běžném silničním provozu pořízena ještě v roce 2014. Je možné, že se s tímto automobilem ještě někde setkáme. Pozor ale, kontrolka mazání zde může svítit obráceně, tzn.

je-li mazání v pořádku – kontrolka svítí,

jde-li o poruchu mazání – kontrolka zhasne.

 

V dnešní době ale tato zajímavost asi není až tak důležitá, a snad ji můžeme i zapomenout.

 

 

 

 

 

 

Vrátíme se ale k současnosti. Už bylo řečeno, že olej v motoru je k jednotlivým mazacím místům rozváděn pod tlakem, jehož výše nesmí klesnout pod předepsanou hodnotu. U většiny nákladních automobilů je proto světelná kontrolka doplněna ještě i přesnější informací o tlaku motorového oleje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestliže za chodu motoru tlak motorového oleje klesne pod stanovenou hodnotu, rozsvítí se červená kontrolka signalizující poruchu systému.

 

Řidič musí okamžitě zastavit motor. Vzhledem k rozsahu možných škod lze říci, že kontrolka mazání je ještě důležitější než kontrolka dobíjení.

 

V možnostech řidiče je vlastně jen kontrola dostatečného množství oleje v motoru. Je-li oleje dostatek, bude nejspíš nutné nechat vozidlo odtáhnout do specializovaného servisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena