uvod

 

 

 

 

 

 

 

 Kola přenášejí značné síly, případné poškození může mít vážné následky.

 Kontrolujeme kola jako celek, včetně disku s ráfkem a vyvážení.

 Zvláštní pozornost věnujeme samotným pneumatikám, poškození, huštění apod.

 Životnost pneumatik ovlivňuje huštění, způsob jízdy a technický stav vozidla.

 Nejčastější údaje uváděné na pneumatice, rozměr, konstrukce, zimní užití apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyznam

 

 

 

Kola přenášejí značné síly, případné poškození může mít vážné následky

 

 

 

Kola s pneumatikami jsou neodpruženou částí podvozkové skupiny vozidla. Přitom neodpružená hmota vozidla by měla být co nejmenší. Proto se užívají např. disky kol z lehkých slitin.

 

Kola se podílejí na bezpečnosti a komfortu jízdy (pneumatiky doplňují pružící systém vozidla) a mohou tak ovlivnit i životnost dalších konstrukčních částí vozidla.

 

Kola přenášejí veškeré síly mezi vozidlem a vozovkou. Jedná se o síly působící ve směru jízdy (zrychlování a zpomalování), dále kolmo na směr jízdy (při projíždění zatáček) a také svislé síly, tedy síly působící shora dolů (hmotnost vozidla a nákladu). Samozřejmě, že v provozu se tyto síly kombinují.

 

Na disky kol a pneumatiky, tj. na kola jako celek, jsou tedy kladeny značné nároky. Sebemenší poškození může mít ve svém důsledku vážné následky! Je proto na místě věnovat kontrole kol patřičnou pozornost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celek

 

 

 

Kontrolujeme kola jako celek, včetně disku s ráfkem a vyvážení.

 

 

 

Při kontrole kol se zaměříme na disk kola, na případné mechanické poškození, jako jsou praskliny a deformace či uvolněné nebo dokonce chybějící matice, které spojují disk s hlavou kola (s nábojem kola).

 

 

 

 

 

 

Dále kontrolujeme část disku, kterou nazýváme ráfek. Ráfek slouží k bezpečnému dosednutí patky pneumatiky. Vnější strana patky pneumatiky musí při dostatečném tlaku v pneumatice dokonale přilnout k vnitřní straně ráfku, přitom tímto spojem nesmí unikat vzduch (u bezdušové pneumatiky). Ráfek proto nesmí mít žádné deformace způsobené například nárazem do obruby chodníku nebo na jinou pevnou překážku.

 

V praxi se používá více druhů disků kol, respektive disků s ráfkem:

 

 Nejpoužívanější jsou jednodílné ráfky, které tvoří s diskem kola jeden celek. Tyto ráfky bývají doplněny bezdušovými pneumatikami. Kontrolujeme zde neporušenost tvaru ráfku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U starších vozidel najdeme vícedílné ráfky. Toto řešení ve své době usnadňovalo montáž a demontáž pneumatiky. Každý díl ráfku má své místo. Přitisknutí (soudržnost) jednotlivých dílů zajišťuje nahuštěná pneumatika. Kontrolu zaměříme na vzájemnou polohu jednotlivých dílů.

 

Po demontáži a opětovné montáži pneumatiky hrozí při jejím huštění vymrštění postranního a závěrného kruhu. Při tomto prvním huštění musí být na kole namontován přípravek bránící vymrštění závěrného kruhu (odmrštěný závěrný kruh může být smrtelný pro osoby v okolí a samozřejmě i pro pracovníka provádějícího huštění pneumatiky).

 

 

 

 

 

 Hvězdicové disky s děleným ráfkem (segmentové ráfky) se užívaly spíše výjimečně, na starých vozidlech. Kromě neporušenosti tvaru ráfku kontrolujeme i dotažení šroubů spojujících jednotlivé segmenty.

 

 

 

 

 

 

U všech kol rovněž kontrolujeme vyvážení kol. Na vyvažování se používají závaží, která se lepí nebo svorkují na ráfek. Po chybějícím závaží zůstane na ráfku dočasně otisk.

 

Během jízdy lze rozpoznat nevyvážená kola tím, že do volantu přecházejí od kol vibrace, které při snížení či zvýšení rychlosti jízdy ustanou.

 

Nevyvážené kolo způsobuje nepravidelné sjíždění pneumatik a zvýšené namáhání jednotlivých částí náprav a řízení.

 

Dynamické a statické vyvážení se provádí ve specializovaných servisech a pneuservisech.

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

pneu

 

 

 

Zvláštní pozornost věnujeme samotným pneumatikám, přitom sledujeme různá hlediska.

 

 

 

Kontrolujeme předepsaný rozměr použitých pneumatik

 

Na vozidle smí být používány pouze pneumatiky určené pro daný typ vozidla výrobcem vozidla i výrobcem pneumatik. Předepsané rozměry pneumatik jsou uvedeny v „osvědčení o registraci vozidla“, neboli v technickém průkazu vozidla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolujeme správný druh (konstrukci) použitých pneumatik.

 

Právní předpis uvádí, že na vozidle se nesmí, s výjimkou nouzového dojetí, současně použít pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí (pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak).

 

Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky.

 

Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená (BIAS BELTED).

 

Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky.

 

Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní a dezén zimní, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML nebo MPT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola tlaku vzduchu. Pneumatiky musí provozovatel vozidla, potažmo řidič, udržovat vždy řádně nahuštěné na tlak předepsaný výrobcem vozidla.

 

Přitom nesmí být překročeno huštění předepsané výrobcem pneumatik.

 

U dvojité montáže kol musí být ventily uspořádány pro huštění vnitřní pneumatiky tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola, bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace.

 

Náhradní pneumatiky musí být nahuštěny nejméně na tlak odpovídající nejvyššímu předepsanému huštění pneumatik na vozidle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola hloubky dezénových drážek, a to po celém obvodu a šířce pneumatiky. Hlavní dezénové drážky musí být hluboké nejméně 1,6 mm a u zimních pneumatik namontovaných na motorových vozidlech o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.

 

Kontrolujeme též rovnoměrné opotřebení pneumatik. Následkem nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla, vadných tlumičů pérování, podhuštěním či přehuštěním nebo intenzivním brzděním bez ABS dochází k nerovnoměrnému opotřebení běhounu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola mechanického stavu pneumatik. Pláště pneumatik nesmí mít na svém vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky pláště) trhliny nebo poškození, které obnažují kostru nebo ji narušují (např. boule, viditelná tkanina či dráty kostry, odlepující se běhoun protektoru apod.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolujeme přítomnost cizích těles ve vzorku pneumatiky a v prostoru mezi koly dvoumontáže. Tyto závady mohou být například příčinou úniku tlaku vzduchu z pneumatiky.

 

 

 

 

 

 

Kontrolujeme vzájemný rozdíl vnějších průměrů jednotlivých nezatížených pneumatik na téže nápravě nebo ve dvojité montáži. Rozdíl nesmí být větší než 1,5 % vnějšího průměru pneumatik.

 

 

 

 

 

 

 

Obnovené pláště pneumatik (protektorované) nesmí být použity na přední nápravě autobusů (vozidla kategorií M2 a M3) a dále nesmí být použity na vozidlech pro přepravu nebezpečných nákladů definovaných dle dohody ADR.

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

faktory

 

 

 

Faktory ovlivňující životnost pneumatiky

 

 

 

Životnost pneumatik je ovlivněna třemi základními faktory:

 

 Správné huštění.

 

 Způsob jízdy.

 

 Technický stav vozidla.

 

A proč o jednotlivých faktorech mluvíme? Nové pneumatiky, náhradou za předčasně opotřebené, jsou značnou investicí. Je tedy na místě o jednotlivých příčinách nadměrného opotřebení vědět více.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Správné huštění, respektive dodržení předepsaného tlaku v pneumatikách, je jednou ze základních podmínek pro dosažení maximální životnosti pneumatiky, hospodárnosti provozu a co nejkratší brzdné dráhy.

 

 

 

 

 

 Způsob jízdy ovlivňuje životnost pneumatik asi nejvíce.

 

 Jedná se o rozjezd a akceleraci s prokluzujícími koly, brzdění se zablokovanými koly, průjezd zatáčkou ve smyku kol apod.

 

 

 

 

 

 

 

 Snažíme zabránit styku pneumatik s ropnými produkty a chemikáliemi, které mohou povrch pneumatiky narušit a poškodit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přetěžování vozidla způsobuje nadměrné opotřebování pneumatik na obou vnějších částech běhounu. S přetěžováním souvisí i přetížení jen jedné určité nápravy (nebo polonápravy nebo jednoho kola).

 

Náklad proto ukládáme stejnoměrně, případně mezi nápravy tak, aby se hmotnost nákladu rozložila rovnoměrně mezi jednotlivé nápravy a kola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uzávěrku diferenciálu užijeme, je-li to možné, jen při jízdě v přímém směru. Při jízdě v oblouku s uzavřeným diferenciálem dochází ke smýkání kol.

 

 

 

 

 Je-li to možné, volíme i trasu, která neklade na pneumatiky příliš velké nároky. Snažíme se vyhnout kamenitým úsekům, nebo například úseku, kde je v příkrém stoupání dlažba a za mokra lze předpokládat prokluz kol apod. Z tohoto hlediska jsou pneumatiky nejméně namáhány při jízdě po dálnici.

 

 

 

 

 Technický stav vozidla, i zde rozhoduje o životnosti pneumatik řada hledisek.

 

 Nesprávná geometrie nápravy (tj. sbíhavost kol, záklon a odklon rejdového čepu apod.). Je-li geometrie nastavena chybně nebo byla vlivem působení negativních sil narušena, kola se odvalují s větším třením, je zde tendence ke smýkání, a samozřejmě tím dochází k nadměrnému opotřebení pneumatik.

 

 Snížená účinnost tlumičů pérování. Neplní-li tlumiče svou funkci, kola nemají stálý styk s vozovkou, od vozovky odskakují, a tím dochází k nestejnoměrnému opotřebení pneumatik.

 

 Pravidelná záměna kol (pneu) na jednotlivých polonápravách vozidla dle předpisu výrobce. Pozor ale, některé pneumatiky mají své přesné určení (na řídící nápravu, na hnanou nápravu apod.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesprávné dotažení matic kol, při kterém kolo není v rovnoměrném styku s nábojem kola. To má za následek vychýlení kola z osy rotace a tím i nepravidelný kontakt s vozovkou.

 

 Nedodržení stanoveného směru otáčení pneumatiky ovlivní valivý odpor, hlučnost i nadměrné opotřebení.

 

 Nesprávné seřízení vůle brzdových klíčů. Pokud bude kolo přibrzďováno, životnost pneumatiky bude ovlivněna přehříváním a následným nadměrným opotřebením na vnitřní části běhounu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

udaje

 

 

 

Nejčastější údaje uváděné na pneumatice, rozměr, konstrukce, zimní užití apod.

 

 

 

např. Michelin

Výrobce pneumatiky

315/60 R 22,5

 

Rozměr pneumatiky:

315 – šířka pneumatiky (šíře běhounu) v milimetrech

60 – výška bočnice (někdy se říká též profil pneu), číslo udává v procentech poměr výšky pneumatiky k její šířce. V daném případě je výška pneu 60 % z 315, tj. 189 mm.

R – konstrukce pneumatiky radiální (D – konstrukce pneu diagonální)

22,5 – průměr dosedací plochy ráfku, neboli vnitřní průměr pneumatiky, v palcích (1 palec je 2,54 cm)

 

150 L

 

Index nosnosti a rychlosti:

150 – index nosnosti pneumatiky (LI – Load Index), význam čísla je stanoven normou.

L – index rychlosti (SI – Speed Index), tzn. rychlostní kategorie, význam písmene je stanoven normou (například L znamená max. rychlost 120 km.h-1).

 

XTA2

Typ dezénu pneumatiky (vzorek)

XL

(Extra Load) zvýšení nosnosti (speciálně zesílené pneumatiky)

TWI

(Tread Wear Indication) indikátor opotřebení pneumatiky

REGROOWABLE

Pneumatika určená k dodatečnému prořezání (prohloubení) dezénových drážek

MAX INFLATION 850

Maximální tlak, nejvyšší dovolené huštění pneumatiky v kPa

OUTSIDE

Venkovní strana pneumatiky (nutno dodržet u nesymetrického vzorku dezénu)

INSIDE

Vnitřní strana pneumatiky (nutno dodržet u nesymetrického vzorku dezénu)

Rotation

Směr otáčení pneu při jízdě vpřed

M+S

(Mud and Snow) bláto a sníh, tedy zimní pneumatika

ML

Ochrana bočnice proti poškození ve formě pryžového vystupujícího pásku

STEEL

Nárazník z ocelového kordu

ALL STEEL

Bočnice vyztužená ocelovým kordem

Tubeless   TL

Pneumatika bez duše (bezdušová pneu)

Tubetype   TT

Pneumatika s duší

DOT 3614

Datum výroby pneu. První dvojčíslí znamená týden v roce a druhé dvojčíslí rok. Uvedený příklad tedy znamená, že pneumatika byla vyrobena v 36. týdnu roku 2014.

FR

(Flange Rim) výstupek v patní oblasti pneumatiky, který chrání ráfek proti poškození,

A, B, C, D, E, F, G

Ekologická třída pneumatiky, čím je písmeno dál v abecedě, tím větší valivý odpor pneu má a tím je vyšší spotřeba paliva.

Symbol dálnice

Pneumatiky určené pro dálkovou kamionovou dopravu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena