Ovládání a Údržba Vozidla

 

 

 

 

 

 

O předmětu OÚV všeobecně

 

 

 

 

Každé vozidlo, aby mohlo bezpečně sloužit, vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu. Pokud bychom potřebné úkony kontroly a údržby vozidla neprovedli, nebo některé z nich nenechali provést v odborné dílně, vystavujeme se riziku následného poškození vozidla nebo i riziku možného selhání některých systémů na vozidle užitých. Tedy dostatek důvodů, proč vyučovacímu předmětu OÚV věnovat patřičnou pozornost.

 

 

 

 

 

 

 

Pokud byste však neslyšeli na argumenty v předchozím odstavci, pak je zde ještě jeden důvod, proč následující stránky pečlivě prostudovat. Jako žadatelé o řidičské oprávnění pro skupiny vozidel C a D budete z předmětu OÚV skládat závěrečnou zkoušku.

 

Zkouška se skládá ústně, a ze stanovených 45 zkušebních otázek vám zkušební komisař položí 3 otázky, skládáte-li zkoušku pro získání řidičského oprávnění opravňujícího k řízení vozidel zařazených do skupiny C, nebo 4 otázky, jedná-li se o zkoušku pro skupinu vozidel D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepodléhejte však panice. Odpovědi na zkušební otázky jsou kromě elektronické verze zpracovány též stručně, jasně a názorně v tištěné učebnici „Autoškola? Pohodlně! pro skupiny C a D“.

 

Popis učebnice, náhled atd. je zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena