Zkušební video otázky prezentované Ministerstvem dopravy – s výkladem

 

 

Video – otázky zařazené k závěrečným zkouškám napodobují náš více než 15 let starý videopořad „Zkouška z jízdy“. Přesto jsou tyto testové otázky medializovány jako tzv. „nové testové otázky“.

 

 

 

Bohužel v některých případech odpovědi vydávané za správné korespondují se zněním zákona jen velmi vzdáleně, až pochybně. Je proto účelný výklad, a kde je to přínosné, je upozorněno i na chyby v těchto otázkách.

 

 

 

Pozor, aby byla těmto otázkám zajištěna jakási důležitost, jsou v závěrečném testu hodnoceny 4 body. Jestliže z plného počtu 50 bodů je nutné pro hodnocení stupněm „Prospěl“ získat nejméně 43 bodů, pak to znamená, že nelze chybně zodpovědět 2 takto hodnocené otázky.

 

 

Otázka č. 22020001

Otázka č. 22020002

Otázka č. 22020003

Otázka č. 22020039

Otázka č. 22050001

Otázka č. 22050002

Otázka č. 22050003

Otázka č. 22050004

Otázka č. 22050005

 

Otázka č. 22050006

 

 

 

 

 

 

Na výklad těchto testových otázek

se samozřejmě vztahují autorská práva.

Vlastníkem autorských práv je Zdeněk Schröter.