otazka

 

Celkem 3 otázky na téma

„Informativní značky provozní“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Co znamená tato dopravní značka?

Otázka č. 06050259/1 bod

1/3

 

 

"Parkoviště" (částečné stání na chodníku).

 

 

"Parkoviště" (stání na chodníku kolmé nebo šikmé).

 

 

"Parkoviště" (stání na chodníku podélné).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-a

 

 

Celkem 3 otázky na téma

„Informativní značky provozní“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Co znamená tato dopravní značka?

Otázka č. 06050259/1 bod

1/3

 

 

"Parkoviště" (částečné stání na chodníku).

 

 

"Parkoviště" (stání na chodníku kolmé nebo šikmé).

 

 

"Parkoviště" (stání na chodníku podélné).

 

 

 

 

 

 

 

Parkoviště částečné stání na chodníku podélné

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

 

Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být obrácen.

 

Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikmé

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

 

Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce.

 

Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkoviště stání na chodníku podélné

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

 

Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti.

 

Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

 

DALŠÍ OTÁZKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-b

 

 

Celkem 3 otázky na téma

„Informativní značky provozní“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Co znamená tato dopravní značka?

Otázka č. 06050259/1 bod

1/3

 

 

"Parkoviště" (částečné stání na chodníku).

 

 

"Parkoviště" (stání na chodníku kolmé nebo šikmé).

 

 

"Parkoviště" (stání na chodníku podélné).

 

 

 

 

 

 

 

Parkoviště částečné stání na chodníku podélné

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

 

Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být obrácen.

 

Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikmé

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

 

Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce.

 

Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkoviště stání na chodníku podélné

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

 

Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti.

 

Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

 

DALŠÍ OTÁZKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-c

 

 

Celkem 3 otázky na téma

„Informativní značky provozní“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Co znamená tato dopravní značka?

Otázka č. 06050259/1 bod

1/3

 

 

"Parkoviště" (částečné stání na chodníku).

 

 

"Parkoviště" (stání na chodníku kolmé nebo šikmé).

 

 

"Parkoviště" (stání na chodníku podélné).

 

 

 

 

 

 

 

Parkoviště částečné stání na chodníku podélné

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

 

Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být obrácen.

 

Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikmé

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

 

Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce.

 

Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkoviště stání na chodníku podélné

 

Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

 

Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti.

 

Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

 

DALŠÍ OTÁZKA