otazka

 

Celkem asi 50 otázek na téma

„Zákazové značky“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Tato značka:

Otázka č. 06050371/1 bod

21/50

 

 

Zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí, zejména znečištění vody.

 

 

Zakazuje vjezd vozidlům, která přepravují výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad.

 

 

Zakazuje vjezd vozidel nebo jízdních souprav přepravujících sypké materiály, které nemají zakrytý nákladový prostor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-a

 

 

Celkem asi 50 otázek na téma

„Zákazové značky“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Tato značka:

Otázka č. 06050371/1 bod

21/50

 

 

Zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí, zejména znečištění vody.

 

 

Zakazuje vjezd vozidlům, která přepravují výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad.

 

 

Zakazuje vjezd vozidel nebo jízdních souprav přepravujících sypké materiály, které nemají zakrytý nákladový prostor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka B 18 „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“. Značku, o které si právě povídáme, musíme na fotografii hledat. Praxe bude vyžadovat snížení rychlosti jízdy tak, abychom všechny informace vyplývající z dopravního značení stihli zpracovat a správně zareagovat. Mimo jiné bude i třeba rozsvítit stanovené osvětlení, viz § 32 Osvětlení vozidel.

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!                                                    www.schroter.cz                                                               DALŠÍ OTÁZKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-b

 

 

Celkem asi 50 otázek na téma

„Zákazové značky“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Tato značka:

Otázka č. 06050371/1 bod

21/50

 

 

Zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí, zejména znečištění vody.

 

 

Zakazuje vjezd vozidlům, která přepravují výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad.

 

 

Zakazuje vjezd vozidel nebo jízdních souprav přepravujících sypké materiály, které nemají zakrytý nákladový prostor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka B 18 „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“. Značku, o které si právě povídáme, musíme na fotografii hledat. Praxe bude vyžadovat snížení rychlosti jízdy tak, abychom všechny informace vyplývající z dopravního značení stihli zpracovat a správně zareagovat. Mimo jiné bude i třeba rozsvítit stanovené osvětlení, viz § 32 Osvětlení vozidel.

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!                                                    www.schroter.cz                                                               DALŠÍ OTÁZKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-c

 

 

Celkem asi 50 otázek na téma

„Zákazové značky“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Tato značka:

Otázka č. 06050371/1 bod

21/50

 

 

Zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí, zejména znečištění vody.

 

 

Zakazuje vjezd vozidlům, která přepravují výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad.

 

 

Zakazuje vjezd vozidel nebo jízdních souprav přepravujících sypké materiály, které nemají zakrytý nákladový prostor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka B 18 „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“. Značku, o které si právě povídáme, musíme na fotografii hledat. Praxe bude vyžadovat snížení rychlosti jízdy tak, abychom všechny informace vyplývající z dopravního značení stihli zpracovat a správně zareagovat. Mimo jiné bude i třeba rozsvítit stanovené osvětlení, viz § 32 Osvětlení vozidel.

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!                                                    www.schroter.cz                                                               DALŠÍ OTÁZKA