otazka

 

Celkem asi 55 otázek na téma

„Výstražné značky“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Tato dopravní značka:

Otázka č. 06050626/1 bod

41/55

 

 

Upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí klesání nebezpečným. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

 

 

Upozorňuje na úsek pozemní komunikace s prudkým stoupáním. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

 

 

Upozorňuje na únikový pruh za nebezpečným klesáním, kde lze v případě nouze, například při sníženém účinku brzd, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protisvahem, hrubým štěrkovým povrchem apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-a

 

 

Celkem asi 55 otázek na téma

„Výstražné značky“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Tato dopravní značka:

Otázka č. 06050626/1 bod

41/55

 

 

Upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí klesání nebezpečným. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

 

 

Upozorňuje na úsek pozemní komunikace s prudkým stoupáním. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

 

 

Upozorňuje na únikový pruh za nebezpečným klesáním, kde lze v případě nouze, například při sníženém účinku brzd, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protisvahem, hrubým štěrkovým povrchem apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka A 5b „Nebezpečné stoupání“. Když se díváme na značku, tak si představíme, že jedeme zleva doprava, jako když čteme nebo píšeme. Pak je zřejmé, kdy jedeme do svahu („Nebezpečné stoupání“) nebo ze svahu („Nebezpečné klesání“).

 

Jsme-li upozorněni na nebezpečné stoupání, pak ještě pod svahem uvážíme možná rizika. Ve stoupání může být sníh nebo náledí. Máme vhodné pneumatiky? Máme či nemáme ve výbavě sněhové řetězy? Mimochodem, tuto úvahu uděláme v horách před stoupáním vždy, i tam, kde nejsme dopravní značkou upozorněni na „Nebezpečné stoupání“.

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!                                                    www.schroter.cz                                                               DALŠÍ OTÁZKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-b

 

 

Celkem asi 55 otázek na téma

„Výstražné značky“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Tato dopravní značka:

Otázka č. 06050626/1 bod

41/55

 

 

Upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí klesání nebezpečným. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

 

 

Upozorňuje na úsek pozemní komunikace s prudkým stoupáním. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

 

 

Upozorňuje na únikový pruh za nebezpečným klesáním, kde lze v případě nouze, například při sníženém účinku brzd, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protisvahem, hrubým štěrkovým povrchem apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka A 5b „Nebezpečné stoupání“. Když se díváme na značku, tak si představíme, že jedeme zleva doprava, jako když čteme nebo píšeme. Pak je zřejmé, kdy jedeme do svahu („Nebezpečné stoupání“) nebo ze svahu („Nebezpečné klesání“).

 

Jsme-li upozorněni na nebezpečné stoupání, pak ještě pod svahem uvážíme možná rizika. Ve stoupání může být sníh nebo náledí. Máme vhodné pneumatiky? Máme či nemáme ve výbavě sněhové řetězy? Mimochodem, tuto úvahu uděláme v horách před stoupáním vždy, i tam, kde nejsme dopravní značkou upozorněni na „Nebezpečné stoupání“.

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!                                                    www.schroter.cz                                                               DALŠÍ OTÁZKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-c

 

 

Celkem asi 55 otázek na téma

„Výstražné značky“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Tato dopravní značka:

Otázka č. 06050626/1 bod

41/55

 

 

Upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí klesání nebezpečným. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

 

 

Upozorňuje na úsek pozemní komunikace s prudkým stoupáním. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

 

 

Upozorňuje na únikový pruh za nebezpečným klesáním, kde lze v případě nouze, například při sníženém účinku brzd, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protisvahem, hrubým štěrkovým povrchem apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka A 5b „Nebezpečné stoupání“. Když se díváme na značku, tak si představíme, že jedeme zleva doprava, jako když čteme nebo píšeme. Pak je zřejmé, kdy jedeme do svahu („Nebezpečné stoupání“) nebo ze svahu („Nebezpečné klesání“).

 

Jsme-li upozorněni na nebezpečné stoupání, pak ještě pod svahem uvážíme možná rizika. Ve stoupání může být sníh nebo náledí. Máme vhodné pneumatiky? Máme či nemáme ve výbavě sněhové řetězy? Mimochodem, tuto úvahu uděláme v horách před stoupáním vždy, i tam, kde nejsme dopravní značkou upozorněni na „Nebezpečné stoupání“.

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!                                                    www.schroter.cz                                                               DALŠÍ OTÁZKA