otazka

 

Celkem asi 55 otázek na téma

„Výstražné značky“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Tato dopravní značka upozorňuje:

Otázka č. 06050218/1 bod

21/55

 

 

Na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vpravo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

 

 

Na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vlevo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

 

 

Na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-a

 

 

Celkem asi 55 otázek na téma

„Výstražné značky“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Tato dopravní značka upozorňuje:

Otázka č. 06050218/1 bod

21/55

 

 

Na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vpravo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

 

 

Na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vlevo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

 

 

Na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka A 2a „Dvojitá zatáčka první vpravo“. Na vozidlo v zatáčce působí setrvačné a odstředivé síly, jejichž působením je vozidlo vytlačováno vně zatáčky, případně až mimo vozovku. Velikost těchto nepříznivých sil snížíme snížením rychlosti jízdy. Síly působící na vozidlo musí být tak nízké (rychlost vozidla musí být tak nízká), aby nedošlo k překonání přilnavosti pneumatik k vozovce a tedy aby nedošlo ke smýkání kol po vozovce směrem ven ze zatáčky. Přitom přilnavost pneumatik k vozovce (adheze) závisí na povrchu vozovky (suchý asfalt, kluzká mokrá dlažba, náledí apod.) a dále také na kvalitě pneumatik (letní, zimní, hloubka dezénu apod.). K těmto, ale i dalším faktorům (například poloměr zatáčky) musíme přihlédnout při stanovení optimální rychlosti jízdy. Inu, nejde jen o to, v testu kliknout na správnou odpověď.

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!                                                 www.schroter.cz                                                            DALŠÍ OTÁZKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-b

 

 

Celkem asi 55 otázek na téma

„Výstražné značky“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Tato dopravní značka upozorňuje:

Otázka č. 06050218/1 bod

21/55

 

 

Na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vpravo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

 

 

Na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vlevo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

 

 

Na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka A 2a „Dvojitá zatáčka první vpravo“. Na vozidlo v zatáčce působí setrvačné a odstředivé síly, jejichž působením je vozidlo vytlačováno vně zatáčky, případně až mimo vozovku. Velikost těchto nepříznivých sil snížíme snížením rychlosti jízdy. Síly působící na vozidlo musí být tak nízké (rychlost vozidla musí být tak nízká), aby nedošlo k překonání přilnavosti pneumatik k vozovce a tedy aby nedošlo ke smýkání kol po vozovce směrem ven ze zatáčky. Přitom přilnavost pneumatik k vozovce (adheze) závisí na povrchu vozovky (suchý asfalt, kluzká mokrá dlažba, náledí apod.) a dále také na kvalitě pneumatik (letní, zimní, hloubka dezénu apod.). K těmto, ale i dalším faktorům (například poloměr zatáčky) musíme přihlédnout při stanovení optimální rychlosti jízdy. Inu, nejde jen o to, v testu kliknout na správnou odpověď.

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!                                                 www.schroter.cz                                                            DALŠÍ OTÁZKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-c

 

 

Celkem asi 55 otázek na téma

„Výstražné značky“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Tato dopravní značka upozorňuje:

Otázka č. 06050218/1 bod

21/55

 

 

Na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vpravo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

 

 

Na dvě nebo více po sobě následujících zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vlevo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

 

 

Na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka A 2a „Dvojitá zatáčka první vpravo“. Na vozidlo v zatáčce působí setrvačné a odstředivé síly, jejichž působením je vozidlo vytlačováno vně zatáčky, případně až mimo vozovku. Velikost těchto nepříznivých sil snížíme snížením rychlosti jízdy. Síly působící na vozidlo musí být tak nízké (rychlost vozidla musí být tak nízká), aby nedošlo k překonání přilnavosti pneumatik k vozovce a tedy aby nedošlo ke smýkání kol po vozovce směrem ven ze zatáčky. Přitom přilnavost pneumatik k vozovce (adheze) závisí na povrchu vozovky (suchý asfalt, kluzká mokrá dlažba, náledí apod.) a dále také na kvalitě pneumatik (letní, zimní, hloubka dezénu apod.). K těmto, ale i dalším faktorům (například poloměr zatáčky) musíme přihlédnout při stanovení optimální rychlosti jízdy. Inu, nejde jen o to, v testu kliknout na správnou odpověď.

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!                                                 www.schroter.cz                                                            DALŠÍ OTÁZKA